IMPREUNA PENTRU SALVAREA ROMÂNIEI DIN MÂINILE UCIGAŞILOR EI!

IMPREUNA PENTRU SALVAREA ROMÂNIEI DIN MÂINILE UCIGAŞILOR EI!

 

Prezentul Memoriu are următoarele scopuri:

 1. Revenirea României la teritoriul Daciei Mari, Unite şi Libere, concomitent cu schimbarea denumirii acesteia în Dacia avînd ca Stemă Dragonul Dacic. Înfăptuirea Unirii Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza a însemnat un deziderat naţional, împlinirea visului tuturor românilor... Dar, această unire a avut un substrat: „elevii” Şcolii Ardelene au fost pregătiţi exclusiv de iezuiţii Papei de la Roma, iezuiţi ce aveau drept scop ştergerea din memoria Culturii Naţionale termenii de „Dacia” şi de „daci”... Având în vedere ameninţarea otomană ce devenea tot mai vizibilă, occidentul a acceptat, cu mare silă, această unire a Principatelor Române ca stâlp de bază în calea expansiunii otomane ce ameninţa Occidentul. Pentru o asemenea eroare a Istoriei, se cade ca după mai bine de 1500 de ani să revenim la denumirea istorică a ţării noastre şi a poporului nostru: DACIA, al cărei popor suveran este reprezentat exclusiv de  DACI. Aşadar avem interese istorice şi dincolo de Nistru, cu toate că Rusia, U.E., S.UA. permit cu seninătate să fim ţinuţi în beznă de o şcoală ce nu i-a dat nici cele mai elementare date despre fraţii săi din Transnistria, Transcarpatia, Pocuţia, Bucovina de Nord, Basarabia de Nord, Herţa, Basarabia de Sud, Cadrilater, Timocul sârbesc şi bulgăresc, Banatul de Vest, Ungaria de Est, despre fraţii săi aromâni, meglenoromâni şi istroromâni. Ruşii, Sârbii, Bulgarii, Ucraineenii şi Occidentalii sunt nişte nesuferiţi superficiali. Între 19 august 1941 şi 29 ianuarie 1944, România a avut sub administraţie temporară „Transnistria” ce se întindea între Nistru şi Bug până la limanul Niprului, iar în Nord până la apa Niomjâi şi a Rovului. Teritoriul în suprafaţă de 44.000 km2 şi o populaţie de 1,2 millioane locuitori a fost împărţit în 13 judeţe: Ananiev, Balta, Berzovca, Dubăsari, Golta, Jugastru, Movilău, Oceacov, Odessa, Ovidiopol, Râbniţa, Tiraspol, Tulcin. În vederea deschiderii şcolilor în 1941, primarii urmau să consulte imediat obştile locale spre a stabili limba de predare a învăţământului (rusă sau moldovenească) după alegerea obştei. Prin acest deziderat naţional se va pune capăt crimelor îndreptate împotriva românilor ce se află alipiţi teritoriilor ţărilor din imediata vecinătatea a României şi a culturii şi civilizaţiei româneşti atât antice cât şi medievale, paşoptiste, post-decembriste;
 2. Tragerea la răspundere a tuturor celor care au condus România pe drumul sărăcirii şi al exodului, în condiţiile în care în decembrie 1989 România avea datorii 0, concomitent cu condamnarea acestora pe viaţă pentru înaltă trădare, subminarea economiei şi valorilor Statului de Drept, şi confiscarea averilor lor, familiilor şi apropiaţilor acestora pentru reîntregirea Averii Statului Român. Totodată, toate contractele dintre Statul Român actual şi: privaţi, corporatişti, bancheri care vizează: agricultura, educaţia, cultura bogăţiile solului şi energia, vor fi reziliate iar Statul va gestiona integral aceste probleme de interes naţional;
 3. Depolitizarea Structurilor Statului Român de finanţe, justiţie, ordine şi siguranţă pentru ca acestea să îşi poată face treaba în colectarea, probarea, reţinerea şi condamnarea Adevăraţilor Infractori;
 4. Manuale unice, la nivel naţional şi învăţământ unic care să promoveze Adevărul despre Dacia, România de Azi, oamenii ei de cultură indiferent de etnie, religie etc. Istoria Statului, Limba şi Literatura Statului, Geografia Statului sunt aceleaşi şi nu trebuiesc a fi fraudate de extremişti politici care doresc fracturarea Statului... Matematica, Fizica, Dreptul, Chimia etc. au aceleaşi legi istorice, teoreme internaţionale... Cum adică au autori diferiţi, cu idei şi viziuni diferite? Beletristica e una, iar Istoria, Limba, Cultura, Ştiinţa e cu totul alta... tratatele de masterat şi doctorat se pot susţine public pentru cei cu alte viziuni, doctrine etc., iar noile descoperiri ce se vor dovedi autentice, vor fi introduse în MANUALELE UNICE ALE STATULUI DE DREPT!;
 5. Recuperarea tuturor obiectelor identificate ca fiind furate de pe teritoriul României, inclusiv a tezaurului pe care România l-a cedat spre păstrare Rusiei „La 4 iulie 2003 s-a încheiat Tratatul privind relațiile prietenești și de cooperare dintre România și Federația Rusă. Partea rusă a refuzat reglarea problemei tezaurului prin tratat; în schimb s-a agreat totuși constituirea unei comisii de istorici români și ruși care să studieze chestiunea. Comisia s-a întâlnit pentru prima dată în perioada 19- 21 octombrie 2004, la București, copreședinții acesteia fiind profesorul Ioan Scurtu, respectiv academicianul Alexandr Oganovici Ciubarian. Cu toate acestea lucrările comisiei nu au avansat foarte mult până în prezent.În 19 aprilie 2004 firma germană Capital Consulting a transmis către Banca Națională a României, o ofertă de retrocedare a celor 93,4 tone de aur din partea Moscovei, dar BNR nu a răspuns niciodată acestei oferte, venită pe canale private, din partea Kremlinului.”

 

 

 

Timp de 23 de ani românii au fost minţiţi cu privire la lovitura de stat ce "ï-a salvat" din mâinile criminale ale comuniştilor de catre "capitaliştii salvatori", capitalişti, interese străine ce şi-au numit la cârma ţării noastre indivizi aserviţi intereselor corporatiste, bancare, ale unor state ce încă se cred nomazi colonizatori, oculte... Timp de 23 de ani, românilor li s-a inoculat că sistemul capitalist le redă dreptul la viaţă, libertatea de exprimare, participarea activ la proiectele de dezvoltare sociale, economice, culturale... Timp de 23 de ani, românii şi-au pus speranţele în „ aleşii” ce s-au perindat la cârma ţării pentru a le salva onoarea, demnitatea, mândria, statornicia încă de la Geneză şi până astăzi pe Pământul Sfânt al Daciei Strămoşeşti...

După aceşti 23 de ani de continuă minciună, poporul român vede cum:

1.  Prin împrumutul contractat de mai-marii ţării (începând cu anul 2009, pe ascuns, fără a întreba populaţia ţării prin Referendum şi ascunzând poporului datele reale prin falsificarea acestora), de la insituţiile financiare europene şi internaţionale s-au creat premisele falimentării României. România a contractat un împrumut de 20 mld. euro de la Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Banca Europeană în vederea asigurării Statului „ printr-o centură de siguranţă” după cum a numit-o Băsescu Traian, actualul preşedinte ilegitim al României, la începutul anului 2010. Această „centură de siguranţă” s-a transformat într-un laţ ce s-a strâns tot mai tare în jurul gâtului populaţiei României. Paradoxal, mulţi indivizi au apărut ca din pământ cu averi fabuloase, făcute peste noapte, uimind populaţia ţării cu opulenţa şi bogăţia lor în aceste condiţii anunţate... printre acestea, marea majoritate politicieni (de la nivel central, local, diverşi membrii de partide, „afacerişti”şi apropiaţi ai acestora care se ocupau cu orice altceva numai cu afaceri licite nu dar care figurau ca buni finanţatori ai partidelor politice/grangurilor politici). Pe lângă acestea, bruma de avere a Statului (dar cea mai importantă: energie, minereuri, agricultură) a început să fie scoasă în foarte mare grabă la mezat întrucât era neperformantă, nereformată şi trebuia urgent să treacă în mâinil privaţilor străini pe sume echivalente a două cepe degerate/”produs”. Astfel că energia, minele de aur ce au fost închise ca fiind neprofitabile şi pentru care ni s-a vândut ştanţa de aur de către Isărescu Mugur-Guvernatorul Băncii Naţionale a României, minele de cărbuni, industria uşoară şi grea a devenit performantă peste noapte, în mâinile privaţilor. Populaţia ţării a fost minţită întrucât interesele corporatiste şi bancare străine nu au făcut altceva decât să blocheze accesul Produselor Româneşti pe piaţa externă prin motive ascunse (vezi cazurile din media în care România era acuzată tocmai pentru că respecta normele impuse de piaţa externă), pentru a elimina produsele româneşti în totalitate iar românii să cumpere şi să depindă cu totul de străini... chiar şi ţara lor să fie vândută străinilor iar ei să rămână nişte simplii chiriaşi. Am ajuns să fim jefuiţi de propriile averi, resurse, să ni se dicteze cultura, istoria şi limba de interesele străine care vor să ne elimine de pe Glia Noastră Sfântă şi Strămoşească care, odată, se numea Dacia!

2.   Ulterior acestor „reforme”, poporului român i s-au mai furat banii, încă odată, pentru investiţii şi pentru subvenţionarea „activelor statului” care erau deja, în mare parte, privatizate. Aşadar, „investitorul străin” a preluat o „afacere” falimentată şi distrusă de „aleşii” care reprezentau în negocieri Statul Român la un preţ derizoriu, urmând ca Statul să-i mai acorde nişte scutiri de taxe şi impozite, subvenţii... deci străinul primea gratis o afacere care pe hârtie era falimentară, dar în realitate ea era profitabilă şi mai primea şi bani pentru aceasta. La fel au făcut şi în agricultură: după ce marea majoritate a fost alungată din zonele rurale de lipsa locurilor de muncă, secete, taxe şi impozite etc., străinii au cumpărat pământul agricol cu sume derizorii de la ţăranii rămaşi fără speranţă şi ajutor (subvenţţile statului abia acopereau ¼ din cheltuieli, atunci când banii ajungeau la ei). Cumpărând mii de hectare, „investitorul” a sub-închiriat pământul vânzătorului pentru ca Statul să-i acorde subvenţii... Şi uite cum stai liniştit acasă şi primeşti bani de la stat în timp ce omul de rând îşi munceşte pământul vândut străinului, aceluiaşi străin care-i fură „Statul” ai cărui reprezentanţi aleşi de el au jurat în faţa lui şi a lui Dumnezez să-l apere... ACEST ACT POARTĂ NUMELE DE TRĂDARE!

3.  Corporatiştii străini îi fură bogăţiie pământului prin montarea de indivizi certaţi cu legea şi bunul-simţ în Conducerea Ţării (Iliescu Ion adus cu sprijinul teroriştilor NKVD-unguri şi al Rusiei, state susţinute de U.E şi America pentru distrugerea Estului prin colonizare); urmat apoi de Constantinescu Emil-profesorul geolog care a facilitat închiderea minelor de metale preţioase pentru ca Isărescu Mugur- Guvernatorul BNR să vândă corporatiştilor străini ştanţa de aur a României facilitându-le acestora exploatarea în totalitate a bogăţiilor ţării, distrugerii mediului, a siturilor arheologice dacice, preistorice, dar şi a celor medievale, concomitent cu depopularea României; actualul preşedinte Băsescu Traian ce a definitivat în scurt timp doleanţele F.M.I. şi ale intereselor externe de distrugere a economiei României, înfometării populaţiei şi exodului acesteia în „ţările dezvoltate”;

4.  Bancherii acordă împrumuturi exorbitante atât populaţiei cât şi Statului Român pentru urgentarea falimentului unuia dintre cele mai bogate State din lume de pe urma cărora se îmbogăţesc atât bancherii străini cât şi statele coloniale din U.E. (Ungaria deţine locul I în lume la exportul de lemn cu lemnul furat din pădurile României cu acordul exclusiv al guvernanţilor şi parlamentarilor români aserviţi intereselor UDMR şi ale Ungariei, deşi Canada prevede ca pentru un pom tăiat pedeapsa pentru tăietor să fie pedeapsa capitală; cernoziomul românesc furat de ţările preponderent deşertice pentru a-şi crea sere şi a scăpa de preţurile mari ale exportatorilor etc.) şi S.U.A. (principala armă a corporatiştilor colonizatori care subjugă popoarele lumii în favoarea bancherilor şi corporatiştilor americani şi europeni minţindu-şi populaţia că duce „războaie de pace” împotriva teroriştilor, adică a agenţilor C.I.A. pregătiţi spcial să destabilizeze viaţa unui stat prin frământări sociale şi apoi să fie ocupat de către „armata eliberatoare americană”;

5.  Distrugerea învăţământului românesc, a sănătăţii populaţiei, a ordinii şi siguranţei publice prin transferul acestora către interesele mafiilor locale (primării şi consilii) care, prin furtul banilor de la bugetul de stat şi local şi-au finanţat propriile afaceri, şi-au creat propriile structuri de pază a hoţilor şi mafioţilor locali-poliţia locală-: păzesc afacerile angajaţilor din primării, consilii, primarului, consilierului întrucât reprezintă forţa de opresiune a mafioţilor/baronilor locali)... ISTORIA NOASTRĂ ESTE VÂNDUTĂ CU APORTUL CELOR CARE TREBUIE SĂ NE PROTEJEZE ŢARA ŞI VALORILE: PARLAMENTUL ROMÂNIEI, GUVERNUL ROMÂNIEI, JUSTŢIA ROMÂNĂ, POLIŢIA ROMÂNĂ, SRI, SIE, POLIŢIA DE FRONTIERĂ, ARMATA ROMÂNĂ ŞI JANDARMERIA ROMÂNĂ – iar apoi, Statul Român bâjbâie în recuperarea obiectelor furate, a tezaurului predat ruşilor şi care nu ni-l mai returnează, a celor 191t de aur furate de Regele Mihai I cu acordul şi binecuvântarea lui Stalin pentru că a abdicat şi a adus anarhia şi comunismul la putere în România etc.

6.   Prin descentralizare, spitalele au trecut în subordinea primăriilor/consiliilor care, „neavând bani” le-au lăsat în paragină... reducerea de personal sanitar asumată de Băsescu Traian şi camarila lui aservită intereselor coloniale străine, bancare şi corporatiste, coroborată cu: lipsa medicaţiei şi a materialelor, achiziţii de aparatură medicală ce zace în spitale nefolosită pentru ca nu au personal specializat/bani să pregătească personal etc. etc. au culminat printr-un genocid al populaţiei României.

7.  PREŞEDINTELE TRĂDĂTORILOR ROMÂNIEI, AL INFRACTORILOR ŞI "ALEŞILOR" ROMÂNILOR ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI, A VENIT CU ORDINELE STĂPÂNILOR SĂI DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII PENTRU A LE FACE CUNOSCUTE, ADICĂ:

 • ADOPTAREA MONEDEI EURO - a menţionat clar auto-proclamatul preşedinte al României că ţările care au adoptat moneda europeană au intrat aproape imediat în recesiune fiindcă " nu erau pregătite întrucât privatizările (vânzarea activelor Statului-cedarea Statului în mâinile privaţilor) NU A FOST FĂCUTĂ BINE... Cu alte cuvinte, cei mici care au fost atraşi/li s-a impus capcana monedei unice, AU FĂCUT primul pas spre FALIMENT.
 • REGIONALIZAREA - după adoptarea monedei euro România va intra în faliment, iar regiunile vor fi "salvate" de colonizatori/corporatişti.... MAI PE ROMÂNEŞTE, SE VA ŞTERGE ACEASTĂ ŢARA DE PE HARTA LUMII IAR NOI VOM DEVENI SCLAVII CELOR CARE NE VOR OCUPA.
 • AR FI FOST 2 VARIANTE: IZBUCNIREA UNUI RĂZBOI DORIT DE UNGURI ŞI RUŞI, RĂZBOI CE AR FI ÎMPĂRŢIT ROMÂNIA ÎNTRE OCUPANŢII ACESTEIA - VARIANTA CEA MAI RAPIDĂ ŞI BĂNOASĂ PENTRU BĂNCI ŞI CORPORATIŞTI sau REGIONALIZAREA ŞI ADOPTAREA MONEDEI EURO, PROCES LENT DAR CARE SE ANUNŢĂ TOT MAI GRĂBIT, FIINDCĂ COLONIŞTII, VATICANUL, U.E., F.M.I. SE AŞTEAPTĂ LA DEŞTEPTAREA NAŢIONALĂ, DEŞTEPTARE CE NU TREBUIE SĂ AIBE LOC DECÂT, CEL MULT, DUPĂ CE VOM FI DEZBINAŢI, SCLAVI ŞI CU ŢARA DISTRUSĂ...

8.  Pe baza tratatelor la care România este parte, minorităţile din România au fost şi sunt privilegiate, adică discriminate pozitiv... Românii neaoş au mai puţine drepturi decât aceştia încălcându-se art. 4(2) din Constituţia României de la 1991 republicată: „România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.” Totodată, minoritatea maghiară din România încalcă cu bună-ştiinţă şi cu sprijin extern art. 2 din acelaşi act normaiv: (1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercita prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum. (2) Nici un grup si nici o persoana nu pot exercita suveranitatea in nume propriu. Dar, pe lângă acestea, etnici maghiari ajunşi în funcţii în toate instituţiile Statului Român, tocmai pentru a arăta lumii toleranţa noastră faţă de minorităţi, au decis că trebuie să ne jignească originea istorică, naţionalitatea, cultura, limba etc. prin: participarea cu indivizi care făceau parte din tagma „aleşilor poporului” cu cetăţenie română la fraudarea istoriei limbii şi poporului român, acte extremiste de distrugere a culturii şi simbolurilor româneşti, manifestaţii extremiste de instigare la război pe criterii etnice, furtul şi distrugerea siturilor arheologice vechi şi noi, respectiv a obiectelor de cult şi artfactelor, implantarea de indivizi extremişti şi anti-români în locaţii cheie pentru slăbirea stabilităţii statului de drept, eliminarea cetăţenilor români neaoşi din instituţiile publice şi private din judeţe precum Mureş, Covasna, Harghita pe motiv că nu erau la fel de buni ca etnicii maghiari, că nu ştiau limba etnicilor majoritari maghiari etc. etc. După aceştia a venit şi rândul ţiganilor prin auto-proclamatul rege al ţiganilor Cioabă să ceară mai multe drepturi pentru ţigani. Se foloseşte termenul adevărat de ţigan şi nu cel de rrom atribuit de Iliescu Ion (cetăţean de origine ţigano-evreiască, agent KGB şi apropiat al familiei Ceauşescu care, atunci când a aflat pentru cine lucrează cu adevărat individul, pentru a nu suporta rigorile legii, a fugit din ţară)  care, odată ajuns în fruntea României a creat această confuzie pentru  a crea co-naţionalilor săi o ţară... şi, aproape că a reuşit: prin faptele ţiganilor din lumea întreagă, mai ales că aceştia se declarau rromi, străinii au făcut analogia cu românii distrugând imaginea şi credibilitatea acestei naţiuni de sine-stătătoare, românii. Ba, mai nou, senatorul PSD, de naţionalitate ţigan, Voicu Mădălin a introdus proiect legislativ în Parlamentul României pentru ca toţi copii români din România să înveţe şi... istoria ţiganilor. Adică, românii nu au voie să îşi înveţe Adevărata Istorie în şcolile româneşti din ţara lor, în schimb îi obligăm să înveţe minciunile minorităţilor care vor să îşi creeze propria ţară şi cultură peste noi, urmaşii dacilor liberi... Tocmai pe baza acestui „multi-culturalism” din România se atacă Statul de Drept, din interior, şi art. 1 din Constituţia României de la 1991 republicată: „(1) România este stat naţional, suveran si independent, unitar si indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului roman este republica.

(3) România este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme, in spiritul tradiţiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, si sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separaţiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecătoreasca - in cadrul democraţiei constituţionale.

(5) In România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale si a legilor este obligatorie.” Iar CEI CARE ADUC ATINGERE Statului de Drept şi a legilor acestuia SUNT ALEŞII NOŞTRII CARE AU JURAT SĂ APERE CONSTITUŢIA ŢĂRII, LEGILE ACESTEIA ŞI POPORUL ROMÂN, DAR PE CARE LEGEA ÎI ABSOLVĂ DE ORICE ATAC TERORIST LA ADRESA STATULUI! … MAI ALES CĂ UNII DINTRE EI AU DUBLĂ CETĂŢENIE: MAGHIARO-ROMÂNĂ… ŞI ATUNCI, NE ÎNTREBĂM: DACĂ UN ALES ÎN FRUNTEA STATULUI ARE O DUBLĂ CETĂŢENIE, ATUNCI ACESTA SE POATE ARĂTA DUŞMAN ACELUI STAT FĂRĂ A PUTEA FI ACUZAT DE TRĂDARE SAU APARTENENŢĂ LA DESTABILIZAREA ACELUI STAT. CUM DE S-A PERMIS O ASEMENEA TRĂDARE DIN PARTEA POLITICIENILOR ROMÂNI, A CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A JUSTIŢIEI ROMÂNE?

 

 

În contextul celor prezentate, dar şi graba cu care „aleşii” îşi dau termene care mai de care mai apropiate pentru modificarea actualei Constituţiei, românii, urmaşii de drept ai dacilor liberi şi patrioţi formulează următoarele solicitări către Instituţiile Statului de Drept Român şi Instituţiile din Uniunea Europeană.Totodată, aceste deziderate reprezintă principiile de bază ale viitoarei Constituţii a Republicii Constituţionale Dacia:

 1. Revenirea României la forma istorică a statului (a graniţelor), la denumirea iniţială Dacia şi la simbolul dacilor, Dragonul, concomitent cu reintrarea în posesia teritoriilor ocupate abuziv de vecinii colonizatori. Întrucât dezideratul naţional de reîntregire teritorială cere timp, pentru început se va schimba doar denumirea şi stema actualului stat.  Forma de organizare a Daciei va fi cea de Republică Constituţională.
 2. Moneda naţională este Leul. Adoptarea unei alte monede în afară de leu nu este permisă.
 3. Toţi Cetăţenii Daciei sunt egali în drepturi şi obligaţii indiferent de rasă, cultură, etnie, religie. Orice acţiune şovină, anti-semită, anti-naţionalistă va fi pedepsită cu muncă silnică pe viaţă în minele/şantierele ţări;
 4. Regele Mihai I, toţi preşedinţii de stat, parlamentarii, guvernanţii din 1990 şi până azi care s-au perindat la conducerea acestei ţări NUMAI PENTRU A O JEFUI ŞI DISTRUGE, împreună cu toată clica lor de jefuitori (rude, prieteni, oameni de afaceri etc.), Isărescu Mugur-Guvernatorul BNR care a facilitat toate tranzacţiile de vânzare a activelor Statului în favoarea intereselor străine şi în detrimentul actualului Stat Român, să fie aduşi în faţa Justiţiei cu toate probele pe care instituţiile politizate ale actualului stat le deţin: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanţelor Publice, Justiţia Română, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, judecaţi şi condamnaţi, iar averile acestora să intre în Trezoreria Statului.
 5. Orice imixtiune a: 1.unui alt stat, 2.grup de persoane, 3.organizaţii în subminarea economiei, culturii, limbii oficiale etc. va fi sancţionată prin: 1. îngheţarea relaţiilor diplomatice şi amendarea relaţiilor de afaceri; 2.închisoare/ muncă silnică pe viaţă în minele/şantierele ţării; 3. desfiinţarea organizaţiei, confiscarea bunurilor şi a conturilor acesteia şi a instigatorilor, concomitent cu aplicarea prevederilor de la pct.2 pentru făptuitori.
 6. Manuale unice în şcolile din Dacia, exclusiv în limba dacă. Minorităţile îşi pot crea şcoli private în limba lor şi îşi pot învăţa limba, cultura şi obiceiurile numai în acele locaţii. O.N.G.-urile pe criterii etnice se vor auto-finanţa ca dealtfel şi simpozioanele şi manifestaţiile culturale pot primi finanţare exclusiv din mediul privat intern şi extern după plata unui impozit de 30%  către Statul Dac. Oriceabatere de la această normă juridică se va pedepsi prin amendarea organizatorilor din Dacia cu de 30 de ori suma cheltuită pentru organizarea manifestaţiei şi închiderea organizaţiei pe loc. Neplata amenzii duce la muncă în minele/şantierele ţării până la acoperirea prejudiciului.
 7. Pe întregul teritoriu al Daciei se va vorbi NUMAI limba oficială, limba dacă, cu excepţia mediilor private, afacerilor de stat şi a manifestaţiilor culturale, organizate numai cu acordul reprezentanţilor legali ai Statului Dac, ale etnicilor de alte naţionalităţi.
 8. Recuperarea tuturor obiectelor furate, împrumutate, cedate (tezaurul de la ruşi şi cel furat de regele mihai I,) identificate de arheologii şi istoricii patrioţi ca făcând parte din Tezaurul Naţional, exclusiv pe baza probelor veridice stabilite de comisiile ştiinţifice ale părţilor implicate.
 9. Naţionalizarea: culturii, sănătăţíi, cercetării, agriculturii, energiei, resurselor naturale (minereuri, petrol, gaze etc.), pădurilor, florei şi faunei Daciei dar şi obţinerea de produse finite. Orice încercare de privatizare/înstrăinare/furt a acestora/din acestea va fi pedepsită cu muncă silnică pe viaţă în minele/şantierele ţări. Este inadmisil ca o corporaţie/un privat să aibe propriile laboratoare şi propriile invenţii, să nu poată fi controlat şi să arunce oamenilor pe piaţă produse ca fiind testate de el şi fără pericol pentru consumatori, însă să nu fie aşa cum etichetează producătorul. Pe piaţa internă se aduc şi produse din afara graniţelor, dar numai după ce labotaoarele Statului vor analiza produsele exclusiv pe banii producătorului/distribuitorului/importatorului.
 10. Datoriile din cei 23 de ani efectuate de „aleşii” fostului Stat România prin împrumuturi de la Statele „prietene”, mediul de afaceri privat, instituţiile financiare private, vor fi achitate exclusiv pe persoanele prevăzute la pct.-ul 4. Totodată, ţările care nu îşi respectă datoriile faţă de România vor fi atacate în justiţie în vederea recuperării tuturor arieratelor, cu dobânzile aferente.
 11. Religia fiecărui cetăţéan din Dacia este sfântă şi inviolabilă. Oricare cetăţean de pe teritoriul Daciei îşi poate exercita libertatea şi apartenenţa la o confesiune, atâta timp cât aceasta nu face obiectul tulburărilor sociale de orice natură (acte prevăzute de legea penală dacă). Modalitatea de finanţare a cultelor se face din sponsorizări şi surse proprii.
 12. În Dacia nu vor exista partide politice ci doar oameni aleşi de comunităţi prin vot deschis. Instituţiile Statului vor fi conduse exclusiv de specialişti în domeniu ce vor fi asistaţi de specialiştii din pătura socială de specialitate aleşi pe criterii de competenţă de colectivitatea instituţiei. Orice abuz conduce la desfacerea contractului de muncă şi plata unei amenzi echivalente a 30 de salarii pe care persoana în cauză le avea la data respectivă. Conducătorul Republicii se va numi Preşedinte şi va fi ales exclusiv prin vot deschis de populaţia ţării. Atribuţiile acestuia vor fi stabilite prin Constituţie, fără a i se atribui vreo calitate de imixtiune în celelalte instituţii de drept public sau privat. Singurele care au acees la date şi informaţii cu privire la activitatea infracţională şi controlul execuţiilor bugetare vor fi Curtea de Conturi, Garda Financiară, Poliţia şi Justiţia dar numai în baza unor controale/sesizări/informaţii concrete.
 13. Serviciul militar obligatoriu pentru o perioadă de 6 luni pentru ambele sexe, cu posibilitatea de continuitate ca angajat în domeniul militar, în funcţie de necesităţile Armatei.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: Prezentul Memoriu ce incumbă un ultim apel paşnic al populaţiei băştinaşe de pe teritoriul actualei Românii la pace, stabilitate şi bună-cuviinţă în condiţiile prezentate a fost întocmit în baza actualei lipse de respect, a crimelor şi tâlhăriilor comise atât de cei care trebuiau să ocrotească această ţară, cât şi de forţele externe care au discrediat-o, au jecmănit-o şi i-au înjosit poporul. Toate informaţiile pe care se bazezază redactarea prezentului Memoriu sunt publice şi se găsesc exclusiv pe internet.

 


Alexandru Firicel    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție


SAU

Adresa dvs. de email nu va fi publicată pe site-ul nostru. Cu toate acestea, autorul petiției va putea vedea toate informațiile furnizate în acest formular.

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook