IMPOZITARE CORECTA-comuna BERCENI

portofel-gasit.jpgCel puțin din anul 2016 Primaria comunei Berceni percepe abuziv impozite pentru clădiri aproape de două ori mai mari decât este legal.

Solicităm Primăriei comunei Berceni, județul Ilfov recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2016, 2017 și 2018 pentru toate persoanele fizice precum și restituirea sumelor încasate nefondat către persoanele în cauză sau compensarea cu debitele pentru anul 2019 și 2020.

De asemenea, solicităm primarului și contabilului șef al comunei Berceni ca începând de astăzi calculul impozitelor pentru clădiri să se facă respectând Codul Fiscal și Hotărârea Consiliului Local, adică la valoarea de 600 lei/mp.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Potrivit art. 457 alin (1)  din Codul Fiscal (Legea 227/2015) "impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local." În comuna Berceni consiliul local a stabilit cota de 0,12% din valoarea impozabilă a clădirii.

Potrivit art. 457 alin (2)  din Codul Fiscal (Legea 227/2015) "Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp."

  1. Clădirile cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) au valoarea impozabilă de 1000 lei/mp.
  2. Clădirile fără instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (atunci când minim una lipsește) au valoarea impozabilă de 600lei/mp

Potrivit art 457 alin (6) din Codul Fiscal (Legea 227/2015) "Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea ..... cu coeficientul de corecție corespunzător" Comuna Berceni este o localitate de rang 4 iar toată localitatea este încadrată la zona A, ceea ce înseamnă un coeficiet de corecție de 1,10.

Astfel pentru calculul impozitului pentru clădiri, conform Codului Fiscal și Hotărârii Consiliului Local se utilizează următoarea formulă:

SUPRAFAȚA(mp) x VALOAREA IMPOZABILĂ(lei/mp) x COEFICIENT CORECTIE x COTA IMPOZITULUI

exemplu calcul corect:    200x600x1,10x0,12/100=158,4 LEI

exemplu calcul greșit:    200x1000x1,10x0,12/100=264 LEI

Astfel pentru o clădire de 200mp Primăria încasează 264 lei pe an în loc de 158,4 lei pe an, adică cu 105,6 lei mai mult, ceea ce însemnă că pentru ultimii trei ani cetățeanul a plătit 316,8 lei în plus.

PE SCURT, ÎN 3 ANI PLĂTIM CÂT PENTRU 5 ANI

 

Problema apare în momentul în care Primăria Berceni consideră că toate clădirile din comuna Berceni sunt dotate cu toate cele patru instalații prevăzute de lege

  1. apă
  2. canalizare
  3. electrice
  4. de încălzire

și calculează impozitul cu valoarea de 1000 lei/mp în loc de 600lei/mp.

Ținând cont că în comuna Berceni NU EXISTĂ rețea de canalizare, înseamnă că automat NICIUNA din clădirile din comuna Berceni nu deține toate cele patru instalații care să permită impozitarea la valoarea de 1000lei/mp, astfel că impozitarea trebuie făcută la valoarea de 600lei/mp.

Normele metodologice ale Codului fiscal ne arată cum se face aplicarea impozitului pe cădiri

SECȚIUNEA a 3-a - Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

28. Pentru aplicarea prevederilor art. 457 din Codul fiscal, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București, în cazul municipiului București, adoptă anual hotărâri privind cota impozitului/taxei pe clădiri.

29. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilită pe baza criteriilor și valorilor prevăzute de art. 457 alin. (2) din Codul fiscal, se au în vedere instalațiile cu care este dotată clădirea, respectiv:

a) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prezentate în coloana a doua din tabel acele clădiri care sunt dotate, cumulativ, cu instalații de apă, de canalizare, electrice și de încălzire, după cum urmează:

(i) clădirea se consideră dotată cu instalație de apă dacă alimentarea cu apă se face prin conducte, dintr-un sistem de aducțiune din rețele publice sau direct dintr-o sursă naturală - puț, fântână sau izvor - în sistem propriu;

(ii) clădirea se consideră că are instalație de canalizare dacă este dotată cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate în rețeaua publică;

(iii) clădirea se consideră că are instalație electrică dacă este dotată cu cablaje interioare racordate la rețeaua publică sau la o sursă de energie electrică - grup electrogen, microcentrală, instalații eoliene, fotovoltaice sau microhidrocentrală;

(iv) clădirea se consideră că are instalație de încălzire dacă aceasta se face prin intermediul agentului termic - abur sau apă caldă de la centrale electrice, centrale termice de cartier, termoficare locală sau centrale termice proprii - și îl transmit în sistemul de distribuție în interiorul clădirii, constituit din conducte și radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, combustibil lichid, combustibil solid;

b) se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coloana a treia din tabel acele clădiri care nu se regăsesc în explicațiile de la lit. a), respectiv cele care nu au niciuna dintre aceste instalații sau au doar una, două ori trei dintre ele.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Având în vedere cele explicate mai sus, solicităm Primăriei comunei Berceni, județul Ilfov recalcularea impozitului pe clădiri aferent anului 2016, 2017 și 2018 pentru toate persoanele fizice precum și restituirea sumelor încasate nefondat către persoanele în cauză sau compensarea cu debitele pentru anul 2019 și 2020.

De asemenea, solicităm primarului și contabilului șef al comunei Berceni ca începând de astăzi calculul impozitelor pentru clădiri să se facă respectând Codul Fiscal și Hotărârea Consiliului Local, adică la valoarea de 600 lei/mp.


PNL comuna BERCENI    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez PNL comuna BERCENI să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...