Impotriva noilor reglementari privind legalizarea traducerilor

INFORMARE

Stimaţi colegi,

Am fost informaţi cu privire la aprobarea şi înaintarea către Monitorul Oficial spre tipărire a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1759/C/24.05.3013, prin care s-a aprobat Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată. Acesta este în curs de tipărire şi va intra în vigoare la data publicării. Veţi regăsi în ataşament acest act, în forma primită de noi.

 Prevederile de interes pentru activitatea noastră se regăsesc la Subsecţiunea 5 – Efectuarea şi legalizarea traducerilor (art. 318 – 324), la paginile 79-81 din documentul pdf anexat.

 Pe scurt, aceste prevederi modificate afectează activitatea după cum urmează:

 

 1. Înscrisul care se traduce trebuie prezentat notarului public ÎN ORIGINAL, în copie legalizată ori certificată de autoritatea competentă care deţine în arhivă originalul înscrisului. NU SE MAI LEGALIZEAZĂ TRADUCERI ÎNSOŢITE DOAR DE COPII SIMPLE ALE ÎNSCRISULUI CARE SE TRADUCE.
 2. Traducătorul trebuie să ŞTAMPILEZE ŞI SĂ SEMNEZE ÎNTRE PAGINI atât traducerea, cât şi copia înscrisului. Se va anexa copia înscrisului la toate exemplarele traducerii, nu doar la exemplarul notarului.
 3. S-a modificat substanţial formula de certificare a traducerii (încheierea traducătorului), care include acum foarte multe informaţii suplimentare. Cele mai importante modificări vizează următoarele:

3.1. PRECIZAREA ONORARIULUI traducătorului, precum şi numărul şi data documentului contabil prin care a fost încasat onorariul respectiv

3.2. Introducerea unei obligaţii de arhivare în sarcina traducătorului

3.3. Introducerea unei obligaţii de înregistrare a unor cereri scrise de traducere din partea clienţilor

 Câteva din consecinţele acestor modificări sunt următoarele:

 1. Tarifele traducătorilor, negociate în plus sau în minus cu anumiţi clienţi, nu vor mai fi confidenţiale! De asemenea, vor exista neconcordanţe între numărul fizic de pagini, care va fi trecut obligatoriu în încheiere, şi numărul de pagini facturate, care se calculează la număr de caractere sau de cuvinte, după caz.
 2. Nu va mai putea fi emisă o singură factură lunară pentru clienţi (de exemplu pentru firmele de traduceri), ci va trebui emisă câte o factură pentru fiecare traducere (deoarece aceasta trebuie menţionată în încheiere). Acest lucru va rezulta în comisioane bancare mult mai mari, un volum mult mai mare de înregistrări contabile şi mult timp pierdut!
 3. Traducătorii angajaţi sau care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unui SRL de pe care emit facturi nu vor mai putea semna traduceri pentru legalizare, deoarece notarii vor refuza legalizarea traducerilor în care nu a fost completat câmpul „onorariu”. De asemenea, nu vor mai putea fi făcute traduceri pro-bono, pentru prieteni sau pentru cauze umanitare.
 4. Traducătorii vor fi obligaţi să ţină o arhivă, al cărei conţinut, durată şi condiţii de păstrare nu sunt însă precizate (implicația lipsei de reglementare este că documentele se păstrează pe o perioadă nelimitată). Vă închipuiţi cum va arăta arhiva dumneavoastră după câţiva ani de activitate, când veți fi nevoiți să vă achiziționați un spațiu exclusiv pentru depozitare!
 5. Traducerile vor trebui semnate între pagini, inclusiv copiile documentelor originale, ceea ce va îngreuna excesiv munca traducătorilor. Traducătorii vor deveni „aplicatori de ştampile”, iar pentru traducătorii din alte oraşe documentele vor circula probabil fizic prin curier. Vom petrece cu toţii mai mult timp aplicând ştampile şi trimiţând traduceri prin curier decât exercitându-ne profesia!
 6. Deoarece procedura de legalizare a traducerilor a devenit foarte greoaie în acest moment, este foarte posibil să se producă blocaje la nivelul firmelor de traduceri şi al clienţilor finali, motiv pentru care volumul de traduceri va scădea!

 

Considerăm că aceste modificări sunt de natură să îngreuneze excesiv, chiar să blocheze, activitatea de prestare a serviciului de traducere pentru acele traduceri pe care clienții noștri doresc să le legalizeze. Din acest  motiv, vă solicităm sprijinul dumneavoastră în demersurile noastre pe lângă Ministrul Justiţiei.

 

AFIT a transmis deja punctul său de vedere către Ministrul Justiţiei, însă considerăm că acest demers ar avea mai multe şanse de reuşită dacă ar fi susţinut şi în nume individual. În acest sens, astăzi 08.06.2013 si maine 09.06.2013 am adunat semnături din partea traducătorilor autorizaţi. Puteţi depune petiţii individuale la Ministerul Justiţiei, în atenția domnului Ministru al Justiției:

 • prin e-mail la relatiipublice@just.ro,
 • direct la Registratura unică a Ministerului, din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București sau
 • prin scrisoare recomandată la aceeaşi adresă.

Traducator Autorizat    Contactați autorul petiției