Pentru Istoria Moldovei

!ro.png

 (sau petiția pentru nediscriminare în denumirea istoriei naționale a Republicii Moldova)

Noi, cetățeni ai Republicii Moldova,

  • recunoscând egalitatea tuturor etniilor din țara noastră, dreptul egal la o educație obiectivă, nepărtinitoare și fără clișee, și totodată
  • constatând prezența în denumirea disciplinei școlare de istorie națională - obiect de studiu predat în mod obligatoriu în toate școlile, gimnaziile și liceele din Republică (aflate sub controlul Guvernului central) - a singuraticului etnonim - "românilor";

CREDEM că:

  • fiecare etnie constituentă a poporului moldovenesc și-a adus aportul său, inalienabil, în făurirea statului nostru comun - Republica Moldova,
  • este învechit conceptul conform căruia anumite grupuri de cetățeni sunt public și în mod obligatoriu scoase în evidență în baza originii etnice,
  • elevii din Republică, aparținând altor etnii decât cea română (de ex. bulgari, evrei, găgăuzi, germani, moldoveni ce nu se considera și români, ruși, romi/țigani, ucraineni etc.) s-ar putea simți 'uitați' de denumirea actuală a obiectului de istorie națională;

AMINTIM că așa o denumire de obiect școlar rămâne unică în lume (după ce România vecină a modernizat acest aspect al educației naționale, odată cu intrarea sa în UE), contravine atât convențiilor internaționale și europene, la care Republica Moldova este parte, cât și legislației naționale, unde nimerește sub definiția de segregare rasială;

CEREM că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, gândind dincolo de opiniile individuale ale unor funcționari ai Ministerului, să recunoască și să respecte dreptul tuturor naționalităților la o atitudine egală, non-discriminatorie, și, ca dovadă a acestui fapt, să elimine factorul specific unei singure etnii din denumirea cursului școlar de istorie națională;

PROPUNEM că obiectul școlar sa fie redenumit în "Istoria Moldovei" sau orice altă denumire ce nu ar include elementul etnic.

 

 

===

După semnarea acestei petiții:
a) nu uitați, vă rog, să confirmați semnătura via linkul ce va fi trimis pe emailul Dvs!
b) transmiteți această petiție prietenilor Dvs., mai multe semnături - mai multe șanse de succes!

Vă mulțumim pentru participare!

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Moldovenii să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...