Gaz metan in comuna Șicula cu fonduri europene

Prin această petiție ne dorim ca primăria Șicula să depună proiectul “Înființare distribuție gaze naturale presiune medie în comuna Șicula cu satele aparținătoare Șicula, Gurba și Chereluș” în vederea obținerii finanțării pe Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, axa prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și a gazelor naturale, obiectivul specific 8.2.

Creditul bancar ar fi o povară și ar bloca multe alte investiții necesare în comuna noastră, în plus prin accesarea fondurilor europene proiectul poate fi implementat pe toată raza comunei iar costurile cu racordarea utilizatorul final la rețea ar fi mult mai mici.

Nu trebuie să rămânem blocați în ideea că acestă investiție trebuie realizată prin contractarea unui credit bancar, trebuie identificate și aplicate soluții alternative.


Echipa PMP Șicula și Nuțu Valea    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Echipa PMP Șicula și Nuțu Valea să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook