Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

CREAN_TELE SALARII OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

#41465 Deschidem un serial fulminant: Rechinii mici se înfruptă la greu din Oltchim!

2015-07-13 08:42

SC Sistemplast SA este o societate comercială pe acţiuni, cu capital majoritar de stat. La Sistemplast, Oltchim este acţionar cu 95,5%, iar Consiliul de Administraţie este compus din persoane de la Oltchim. Aşa că, tot ce se întâmplă în Sistemplast are legătură cu Oltchim. Şi se pare că în SC Sistemplast se întâmplă lucruri destul de grave. Vi le vom dezvălui într-un serial care debutează astăzi în Viaţa Vâlcii.Prima şi cea mai ciudată decizie a directorului general al SC Sistemplast SA, ing. Mircea Pavelescu, care deţine funcţia din 25 septembrie 2014, pe bază de contract de mandat, este de a refuza colaborarea cu contabilul şef al societăţii, economistul Petre Diculoiu. Potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, art. 10, societăţile comerciale pe acţiuni, deci şi SC Sistemplast SA, organizează şi conduc de regulă contabilitatea în compartimente distincte, conduse de contabil şef, director economic sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Persoana desemnată de Consiliul de Administraţie al SC Sistemplast SA să conducă contabilitatea societăţii este Petre Diculoiu, care îndeplineşte funcţia de contabil şef. Potrivit organigramei societăţii, în subordinea contabilului şef se află serviciul financiar-contabilitate, sa_larizare, serviciul control financiar preventiv şi serviciul contractare, facturare, aprovizionare. Însă, din data de 25 septembrie 2014, de când deţine funcţia, directorul general Mircea Pavelescu a repartizat direct serviciului financiar toate documentele intrate în societate de la instituţii şi societăţi, fără ca şi contabilul şef să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi fără că acesta să poată dispune măsurile care se impun, deşi contabilul şef a solicitat verbal să-i fie repartizate documentele pentru a dispune compartimentelor din subordine soluţionarea lor. În plus, acelaşi director general a solicitat direct de la sa_lariaţii din subordinea contabilului şef situaţii financiar-contabile, fără ca acesta să le verifice şi să certifice pentru exactitate. (Va urma)

http://www.viatavalcii.ro/index.php/

 

Raspunsuri

CREAN_TELE SALARII OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

#41529 Re: Deschidem un serial fulminant: Rechinii mici se înfruptă la greu din Oltchim!

2015-07-14 09:16:54

#41465: CREAN_TELE SALARII OLTCHIM.SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA. - Deschidem un serial fulminant: Rechinii mici se înfruptă la greu din Oltchim! 

 

Rechinii mici de la Oltchim

 Dacă informaţiile de ieri nu v-au convins că la Oltchim se întâmplă lucruri necu_rate, continuăm serialul despre SC Sistemplast SA, societate al cărei acţionar majoritar este combinatul vâlcean. O nouă dovadă că acolo oricine face ce vrea este că directorul general al SC Sistemplast, Ioan Mircea Pavelescu, scoate bani din casieria societăţii fără semnătură CFP şi a contabilului şef. Printr-o dispoziţie internă, dată de directorul general în data de 13 octombrie 2014 pentru Diana Enescu, economist la Serviciul Financiar, s-au stabilit nişte reguli: „Pentru eliberarea numerarului din casierie, sa_lariatul care solicită efectuarea acestei operaţiuni trebuie să prezinte la serviciul financiar un referat de necesitate, din care să rezulte pentru ce este necesar numerarul, referat avizat de şeful compartimentului din care face sa_lariatul parte şi de directorul general; eliberarea efectivă a numerarului se face în funcţie de numerarul existent în casierie la momentul respectiv, pe baza dispoziţiei de plată, completată cu toate datele solicitate de formular, semnată de dumneavoastră, doamna Dumitru Cristina – serviciul CFP, iar la rubrica conducătorul unităţii, contabilul şef şi directorul general al societăţii. În lipsa contabilului şef sau a directorului general, semnează înlocuitorii acestora. Este interzisă eliberarea numerarului din casierie în alte condiţii decât cele menţionate mai sus. Zilnic, dispoziţia de plată se va înscrie în registrul de casă”. Însă, dispoziţia internă, dar şi legislaţia în vigoare referitoare la eliberarea numerarului din casierie au fost încălcate. Aşa reiese dintr-o sesizare a preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC Sistemplast SA: “O mare parte a eliberărilor de numerar din casierie au fost către domnul director general, pe dispoziţiile de plată fiind făcută menţiunea avans, salarii. Dispoziţia de plată nu a fost semnată de CFP şi contabilul şef. Justificarea avansului s-a făcut cu bonuri de combustibil, combustibili care, la rândul lor, nu se ştie la ce au fost folosiţi. La data de 31 decembrie 2014, era în sold suma de 8.500 lei, avans nejustificat, titular Ioan Mircea Pavelescu. La data de 14 aprilie 2015, suma avansului nejustificat, având ca titular Ioan Mircea Pavelescu, fiind mult mai mare decât 8.500 lei. Au fost plătite prin casierie o serie de facturi care nu au legătură cu activitatea societăţii. Contabilului şef nu i s-a prezentat soldul casei de către doamna Diana Enescu, aceasta refuzând chiar să-i spună verbal soldul casei zilnic. Au fost întocmite liste de prezenţă de către doamna Diana Enescu, în care a fost trecută o persoană care timp de trei luni nu a fost prezentă nici o zi la serviciu din spusele colegilor de serviciu. Aprovizionarea cu materiale a fost făcută fără a avea trei oferte, fără analiză de ofertă. Au fost angajate mai multe persoane pe funcţii Tessa, din care trei în sectorul financiar-contabil, fără să fie necesară angajarea acestora, fără să fie întrebat contabilul şef şi fără ca decizia de angajare a acestora să îi fie adusă la cunoştinţă”. Începând cu numărul de mâine vom detalia fiecare situaţie semnalată aici în parte. (Va urma)