Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

CREANTELE OLTCHIM.

#34475 CREANTELE OLTCHIM. = E. PROGRAMUL DE PLATI DIN PLANUL DE REORGANIZARE:

2015-02-23 09:41

E. PROGRAMUL DE PLATI [ creante salariale masa credala pana-n ultima zi din an 2012 si plati curente a celor din Oltchim cu SPV SI PROGRAMUL DE LUCRU apar mai jos..., iar creantele salarii plati compensatorii sunt in regim de prioritate si trecute in tabel separat cu rds & rcs si ceilalti creditori in planul de reorganizare..., firesc, creantele salarii compensatorii sunt primele si prioritate la ACHITARE INAINTEA TUTUROR, TUTUROR, PRIMII DESCHID ACHITARILE CU SUMA INTREAGA DE ~9 MILIOANE EURO DISPONIBILIZATII 2013, TOTI.]

La momentul propunerii Planului de reorganizare, nu exista informatii certe nici cu privire la data in care va avea loc vanzarea patrimoniului si afacerii Oltchim SA si, respectiv, nici cu privire la pretul care se va obtine pentru acestea.
Pe cale de consecinta, ipotezele de mai jos vor putea suferi modificari care se vor concretiza in propuneri de modificare a Planului in conditiile art. 101, alin. 5 din Legea 85/2006.
De asemenea, sumele prevazute a fi distribuite au ca element de referinta, in lipsa unui pret ferm, pretul de pornire a negocierii, respectiv, 307 milioane Euro.
Prin urmare, in vederea construirii programului de plati, am pornit de la urmatoarele premise:
- pretul de vanzare a patrimoniului si afacerii Oltchim SA este de aproximativ 307 milioane Euro;
- in ipoteza transferului patrimoniului si afacerii Oltchim SA catre Oltchim SPV SRL, costurile de transfer a activelor si licentelor in acest sens este aproximat la 1.5 milioane Euro;
- pretul va fi incasat si, respectiv, distribuit, astfel:
o ipoteza 1 an: in cea de-a 12-a luna a Planului;
o ipoteza 2 ani: in cea de-a 24-a luna a Planului;
o ipoteza 3 ani: in cea de-a 36-a luna a Planului;
- datoriile curente, nascute ulterior datei de deschidere a procedurii insolventei, vor fi cele care rezulta din simularile de functionare si operare ale societatii debitoare, astfel cum au fost prezentate in SCENARIUL A si, respectiv, SCENARIUL B de mai sus;
- toate contractele de imprumut aflate in derulare se vor considera incetate, incepand cu momentul confirmarii planului de reorganizare de catre judecatorul sindic. Prin prezentul Plan, Oltchim SA renunta in mod expres la beneficiul termenului acordat prin contractele de credit aflate in derulare la momentul propunerii Planului.
In consecinta, la data confirmarii Planului de catre judecatorul sindic, aceste contracte se vor considera denuntate, sumele aferente acestora avand natura juridica a unor creante anterioare deschiderii procedurii insolventei, figurand ca atare in Tabelul definitiv al obligatiilor debitoarei;
- plata procentului de 2% catre UNPIR, conform prevederilor art. 4, alin.6, lit. C, din Legea nr. 85/2006;
- onorariul consortiului de administratori judiciari este cel stabilit de catre judecatorul sindic in incheierea din 16 octombrie 2013.

Page 96 of 315

1.1.3. PROGRAMUL DE PLATA A CREANTELOR prevazut prin Planul de reorganizare S.C. Oltchim S.A.
Conform art. 3 alin. (1) pct. 22 din Legea nr. 85/2006, programul de plata a creantelor este tabelul de creante inclus in Plan, care cuprinde:
 cuantumul sumelor pe care Oltchim SA se obliga sa le plateasca acestora in perioada de reorganizare judiciara, prin raportare la Tabelul definitiv al obligatiilor si la fluxurile de numerar aferente Planului de reorganizare,
si
termenele la care Societatea se obliga sa plateasca aceste sume.
Modalitatea de rambursare concreta, pentru fiecare creanta inclusa in categoriile de creante care voteaza Planul de reorganizare conform art. 100 din Legea nr. 85/2006, este stabilita prin Programul de plata a creantelor Oltchim SA, care constituie Anexa nr. 1 la prezentul Planul de reorganizare.
Conform Tabelului definitiv al obligatiilor societatii, masa credala se compune din 4 categorii de creditori:
- categoria creantelor garantate;
- categoria creantelor salariale;
- categoria creantelor bugetare;
- categoria creantelor chirografare.
Planul de reorganizare prevede existenta celei de-a 5-a categorii de creante, respectiv categoria creantelor chirografare conform art. 96 din Legea 85/2006, care va include creantele creditorilor CET Govora si Autoritatea Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Olt.
In urma unei analize atente a posibilitatilor financiare, expusa in capitolele anterioare, propunem un program de plata ce presupune achitarea in proportii diferite a creantelor, astfel cum acestea figureaza in Tabelul definitiv al obligatiilor, dupa cum urmeaza:  plata unui procent de 70% din Suma neta (reprezentand diferenta dintre pretul de vanzare a patrimoniului si afacerii Oltchim SA si platile aferente datoriilor curente si cheltuielilor de procedura, asa cum se poate observa in tabelele din pagina anterioara) catre categoria creantelor garantate, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii de catre societatea debitoare a pretului aferent vanzarii partilor sociale ale Oltchim SPV.
De asemenea, creditorii garantati vor avea optiunea acceptarii conversiei integrale (ipoteza in care nu se va mai efectua alta plata pe baza principiului enuntat anterior) sau partiale (ipoteza in care, in urma platilor efectuate pe baza principiului enuntat anterior, diferenta va fi transformata in actiuni)

Page 98 of 315

Raspunsuri

CREANTELE OLTCHIM.

#34476 Re: CREANTELE OLTCHIM. => E. PROGRAMUL DE PLATI DIN PLANUL DE REORGANIZARE:

2015-02-23 10:02:45

#34475: CREANTELE OLTCHIM. - CREANTELE OLTCHIM. = E. PROGRAMUL DE PLATI DIN PLANUL DE REORGANIZARE: 

 

CREANTELE OLTCHIM.

5.1 Situatia datoriilor generate de functionarea societatii debitoare dupa deschiderea procedurii insolventei si neachitate pana la data de 30 noiembrie 2014


La data de 30 noiembrie 2014, Oltchim S.A. inregistra datorii curente si restante in valoare de aproximativ 50 milioane Euro, defalcate dupa cum urmeaza:

Sold Datorii nete acumulate in insolventa Mii Euro:

Participatie RCS-RDS 1,509

Dobanzi Credite Banci 5,850 Furnizori interni si externi 21,574

Clienti in avans interni si externi 478

Salarii nete fara taxe, exclusiv platile compensatorii 3,354

Salarii compensatorii pentru personalul deja disponibilizat 8,699

Bugetul de stat 7,334

Bugetul local 1,542

TOTAL DATORII 50,340

Sursa: Informatii furnizate de catre societatea debitoare

pag 81 din 315

link directional => Bursa de Valori Bucuresti, in data de 20 ianuarie:

 5 februarie 2015 - propunerea planului de reorganizare si depunerea acestuia;

9 februarie 2015- publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a anuntului referitor la planul de reorganizare;

2 - 10 martie 2015- votarea planului in cadrul adunarii creditorilor;

in termen de 15 zile de la depunerea la tribunal a procesului-verbal al adunarii creditorilor, prin care planul a fost aprobat, judecatorul sindic trebuie sa se pronunte asupra confirmarii acestuia.

 

Societate in insolventa,
in insolvency,
en procedure collective

SC OLTCHIM SA RM VALCEA

 

SA INCEAPA PLATILE CATRE CREDITORI, PRIMII SALARIATII (PLATILE COMPENSATORII SI ANGAJATI)

 

DATI BANII TUTUROR SI NU NE MAI VEDETI PE PETITIE SAU PE LA VOI IN AUDIENTE, MITINGURI, SEDINTE,TRIBUNAL...!!!

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SALARIILE TOATE CATRE NOI  LA ZI!!!!

 

SI  EVITATI  FALIMENTUL!!!!!

 

SALARIILE PLATILOR COMPENSATORII SI ANGAJATII.