Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Quoted post

S.O.S. OLTCHIM !!!

#30248 Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

2014-12-04 14:03

#30247: S.O.S. OLTCHIM !!! - Capitolul V - Infractiuni si contraventii 

  link directionare sentinta dosar insolventa: Sentinta nr. 617 din 30.01.2013 pronuntata de Tribunalul Valcea in dosarul 887/90/2013

link directionare legea 85/2006: Legea 85/2006 privind procedura insolventei, consolidata 2010 ABROGATA

abcdef abcdef

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 149
Dispozitiile prezentei legi se completeaza, in masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila, Codului civil, Codului comercial si ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolventa, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000.

Art. 150
Cuantumul amenzilor prevazute de prezenta lege se va modifica periodic, prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele inflatiei.

Art. 151
Procedura aplicabila regiilor autonome aflate in stare de insolventa se va stabili prin lege speciala.

Art. 152
Orice referire, in actele normative existente, la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, la Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului si orice trimitere la actul normativ mentionat se vor considera ca referire/ trimitere la prezenta lege si/sau la sectiunile corespunzatoare din prezenta lege, dupa caz.

Art. 153
In toate actele normative in care figureaza termenul insolvabilitate in contextul procedurilor de reorganizare si de faliment, cu sau fara referire la Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, se inlocuieste cu aceea de insolventa.

Art. 154
La art.2 din Legea nr.149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidenta asupra acestei proceduri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.424 din 12 mai 2004, si in toate actele normative subsecvente, sintagma Buletinul procedurilor de reorganizare judiciara si faliment va fi inlocuita cu sintagma Buletinul procedurilor de insolventa.

Art. 155
abrogat, OUG nr. 173/2008

Art. 156
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Citarea, comunicarea oricaror acte de procedura, a convocarilor notificarilor prin Buletinul procedurilor de insolventa, conform art. 7 din prezenta lege, vor fi efectuate si potrivit Codului de procedura civila pe durata a 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(3) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 282 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alta dispozitie contrara se abroga.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor articolului 75 si ale articolului 76 alineatul (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Raspunsuri


Musafir

#30267 Ce zic legiile internationale? Sa vedem ce zice Organizatia Internationala a Muncii.

2014-12-04 15:26:08

#30248: S.O.S. OLTCHIM !!! - Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale 

Regimul juridic aplicabil creanţelor salariale potrivit dispoziţiilor Convenţiei OIM nr. 173 (1992)

a) Fiind mai cuprinzătoare decât instrumentele corespondente ale Uniunii Europene, Convenţia nr. 173 (1992) se aplică tuturor lucrătorilor salariaţi şi tuturor ramurilor de activitate.

b) Pot fi excluse din sfera de aplicare anumite categorii determinate de lucrători, în special agenţii publici, datorită naturii specifice a relaţiei lor de muncă sau dacă acestora li se acordă alte garanţii de natură să le oferă o protecţie echivalentă cu cea instituită de termenii Convenţiei OIM (art. 4 pct. 2).

c) Convenţia reglementează ambele modalităţi de realizare a protecţiei salariaţilor cu privire la creanţele acestora asupra angajatorului – în caz de insolvabilitate – respectiv:
instituirea unui privilegiu cu privire la creanţele salariaţilor;
• constituirea unei instituţii de garantare a creanţelor salariaţilor.

Astfel: În cazul protecţiei creanţelor salariale pe calea unui privilegiu se urmăreşte ca plata să se realizeze cu prioritate din activele angajatorului insolvabil, înaintea oricăror alţi creditori ai acestuia.

Rezultă că, prevederile Convenţiei acordă creanţelor salariale calitatea de creanţe privilegiate, instituind astfel o ordine de priorităţi cu privire la plata acestora.

Convenţia cuprinde o enumerare enunţiativă a creanţelor salariale ce vor fi acoperite de către angajator având caracter de creanţe privilegiate, corespunzătoare:
• salariilor aferente unei perioade determinate, ce nu poate fi mai mică de 3 luni, anterioare momentului intervenţiei insolvabilităţii sau încetării raportului de muncă;
• concediilor plătite datorate ca rezultat al muncii efectuate în cursul anului în care a intervenit insolvabilitatea sau încetarea raportului de muncă precum şi anului precedent;
• sumelor datorate pentru alte concedii plătite aferente unei perioade determinate, ce nu poate fi mai mică de 3 luni, anterioare momentului intervenţiei insolvabilităţii sau încetării raportului de muncă;
indemnizaţiilor datorate salariaţilor cu prilejul încetării raportului de muncă.

În scopul asigurării unui nivel minim de protecţie a salariaţilor, Convenţia recunoaşte posibilitatea de a limita sfera privilegiului creanţelor salariaţilor la o sumă prescrisă care, însă, nu trebuie să fie inferioară unui prag acceptabil din punct de vedere social.

În acelaşi sens, Convenţia instituie obligaţia pentru statele care ratifică documentul internaţional de a plasa creanţele salariaţilor la un rang de privilegiu superior majorităţii celorlalte creanţe privilegiate şi, cu prioritate, înaintea creanţelor statului.