Solicităm Presedintelui sa ignore petitia pentru botez

Quoted post


Anonymous

#17 Constitutia Romaniei

2014-11-18 15:41Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni ARTICOLUL 4
(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.

 
Cetăţenia ARTICOLUL 5
(1) Cetăţenia română se dobândeşte, se păstrează sau se pierde în condiţiile prevăzute de legea organică.

(2) Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.

 
Dreptul la identitate ARTICOLUL 6
(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

Raspunsuri


Musafir

#105 Re: Constitutia Romaniei

2014-11-22 19:09:13

#17: - Constitutia Romaniei 

 Despre ce vorbesti mai......

Acum un ani a fost interzis o sarbatoare cu sute de ani vechime intro gradinita sub presiunea unei pope ortodoxe, sarbatoare ce tinea ungurul , germanul, romanul catolic, , etunci unde exista egalitate ??

A fost o dictatura psd-ista cu sustinerea parochiei ortodoxe , care a primit mocca , cladiri, tereniri , hoteluri, dar si biserici cimitire catolice unde sunt inmormantati de toate natiile si romani catolici.