Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

Direcția Națională Anticorupție

/ #44432 Re: Re: Re: Direcția Națională Anticorupție

2015-10-25 07:45

#44431: Direcția Națională Anticorupție - Re: Re: Direcția Națională Anticorupție 

 Secţiunea a 2-a
Dispoziţii speciale privind descoperirea şi urmărirea infracţiunilor

Art. 23 - (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi.
(2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cu_rsul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

Art. 24 - Persoanele prevăzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaţiuni ce antrenează circulaţia de capitaluri sau alte activităţi, prevăzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infracţiuni de corupţie sau asimilate acestora ori din infracţiuni ce au legătură cu acestea, au obligaţia să sesizeze organele de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a săvârşirii infracţiunii ori organele de control, abilitate de lege.
Art. 25 - (1) Îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar şi nu atrage răspunderea penală, civilă sau disciplinară.
(2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neînceperea sau încetarea urmăririi penale ori la achitare.
(3) *** Abrogat de L. Nr. 161/2003
(4) Neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.
(5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 26 - Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procu_rorului, după începerea urmăririi penale, şi nici instanţei de judecată.
Art. 261 - *** Introdus prin O.U.G. nr. 124/2005 şi abrogat prin L. nr. 255/2013
Art. 27 - *** Abrogat prin L. nr. 255/2013
Art. 28 - *** Abrogat de O.U.G. Nr. 43/2002
Art. 29 - (1) Pentru judecarea în primă instanţă a infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate.
(2) *** Abrogat de O.U.G. Nr. 50/2006

Secţiunea a 3-a
Dispoziţii comune

Art. 30 - 31 - *** Abrogate prin L. nr. 255/2013

Cap. V
Dispoziţii finale

Art. 32 - *** Abrogat de L. Nr. 161/2003
Art. 33 - Orice prevedere contrară prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ION DIACONESCU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU