Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

/ #15 CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

2015-07-01 19:26

Decizia din data de 15.05.2013

DECIDE 14.06.2013 :

Art. 6 - Prezenta decizie isi produce efectele de la data comunicarii sale.*SI ART. 41 DIN CCM CARE SPECIFICA ACEEASI DECIZIE. (BANII TREBUIAU ACHITATI PE LOC 15.05.2013)

Ceea ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:
".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului."

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA 2011-2014:


Art.36, Art. 37 si Art.42
,Art38.
Al1.b) incepand cu 01.01.2012 se acorda o compensatie in functie de vechime,astfel:
1. pentru vechime intre 0 -5 ani o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;
2. pentru vechime intre 5-15 ani o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii;
3. pentru vechime >15 ani o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A. la data concedierii.

 

REGULAMENTUL DE SAL_ARIZARE:


Art. 37.
Toate drepturile banesti cuvenite sa_lariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii.

Art. 38.
Al.1. In caz de faliment sau lichidare judiciara, sa_lariatii au calitatea de creditori privilegiati, drepturile lor banesti urmand sa fie platite integral inainte de a-si revendica cota parte ceilalti creditori.
Al.2. Sa_lariatilor li se va comunica in scris, pe baza de cerere scrisa adresata serviciului Financiar, dovezile eventualelor retineri legale efectuate.
Art. 39
Al.2. Intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului.


Ceea ce a comunicat si ITM la solicitarea noastra:
".... art.166 alin4 din aceeasi lege "intarzierea nejustificata a platii sa_lariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs sa_lariatului."

 

SA_LARII PLATI COMPENSATORII CCM SUMA NETA: 38.164.916 LEI


1. 17.106 lei pentru o vechime intre 0 - 5 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 6 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
2. 34.212 lei pentru o vechime intre 5 - 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 12 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;
3. 51.318 lei pentru o vechime mai mare de 15 ani, reprezentând o suma neta echivalenta cu 18 sa_larii medii brute existente in S.C. Oltchim S.A., la data concedierii;

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM: DNA să se mute la Râmnicu Vâlcea

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ


M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1. Sa_lariatul are , in principal, urmatoarele drepturi:


a) dreptul la sa_larizare pentru munca depusa;
n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze sa_lariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
a¹) sa acorde sa_lariatului toate drepturile ce decu_rg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
c) sa acorde sa_lariatilor toate drepturile ce decu_rg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de sa_lariat a solicitantului, respectiv activitatea de acesta, durata activitatii, sa_lariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
g) sa infiinteze registrul general de evidenta a sa_lariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;
i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale sa_lariatilor.
SC OLTCHIM SA RM VALCEA 2013

VA OBLIGA LEGEA SA NE PLATITI SA_LARIILE TOATE CATRE NOI LA ZI!!!!
VALOAREA INTREAGA SI CONFORAM CU ACTELE SI DECIZILE SI HOTARAREA JUDECATOREASCA SI TOATE LEGILE IN SUSTINERE, AGHITATI CREAN)TELE SA_LARIALE DISPONIBILIZATII 2013, DREPTURI LEGALE SI SE EVITA FALIMENTUL.

A FOST O COMPLICITATE SINDICATE (TOATE INCLUS SI VINCEA, CARTEL ALFA) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

SINDICATELE (TOATE ) SI STATUL ROMAN SUNT IN CULPA.

CREAN_TELE SA_LARIALE OLTCHIM 30.01.2013: DNA S.O.S OLTCHIM, UNDE SUNT BANII????