Turneul premierului în statele arabe - cât costă, în ce scop


Musafir

/ #140

2015-05-03 12:28

Rog ca în viitor, pe lângà incopetenta profesionalà si politicà
a cetàteanului Ponta V. sà mentionati si imoralitatea,
perversitatea sexualà si civicà a acestui individ care nu
reprezintà cu onoare valorile poporului român