Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #28415 Propunerea Oltchim, de plată a restanţelor 62 milioane lei, nu respectă bugetul CET Govora pe anul a

2014-10-30 05:43

Propunerea Oltchim, de plată a restanţelor 62 milioane lei, nu respectă bugetul CET Govora pe anul acesta

Recent, Consiliul de Administraţie al CET Govora a constatat că propunerea SC Oltchim SA, de plată a restanţelor în sumă de 62 milioane de lei în perioada septembrie 2014 – decembrie 2015, nu respectă bugetul de venituri şi cheltuieli al CET Govora, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 30 mai 2014, care prevede încasarea restantelor de la SC Oltchim SA până la 31 decembrie 2014. În aceste condiţii, Consiliul de Administraţie al CET Govora a amânat aplicarea prevederilor Deciziei nr. 57 din 18 august 2014 de reducere a furnizării energiei electrice la 5 MW şi a aburului tehnologic la 10 tone/h până cel târziu 25 septembrie 2014, dată la care preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea urma să propună Consiliului Judeţean Vâlcea rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al CET Govora privind măsura de încasare a creanţelor de la SC Oltchim SA până la 31 decembrie 2015. Consiliul de Administraţie al CET Govora a considerat că Decizia nr. 57 din 18 august 2014 şi nivelul plăţilor solicitate SC Oltchim SA până la 31 decembrie 2014, de 22,8 milioane de lei/lună, respectă Hotărârea nr. 63 din 30 mai 2014, prin care s-a aprobat, pentru anul acesta, bugetul de venituri şi de cheltuieli al CET Govora. Dacă până în data de 25 septembrie 2014 Consiliul Judeţean Vâlcea nu modifica indicatorii bugetari pe anul 2014, cu privire la încasarea restanţelor de la SC Oltchim SA urma să aplice prevederile de reducere a furnizarea de energie electrică şi termică la minim tehnologic, conform Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 57 din 18 august 2014, prin nereluarea furnizării de abur tehnologic după oprirea tehnologică a CET Govora. Având în vedere că SC Oltchim SA nu prezintă garanţii prin propunerea de plată din adresa nr. 787 din 29 august 2014, dacă SC Oltchim SA nu va respecta plăţile conform propunerii făcute, Consiliul Judeţean Valcea va acoperi deficitul de mijloace circulante generat de neîncasarea creanţelor de la SC Oltchim SA, stabilite de Consiliul de Administratţie al CET Govora prin Decizia nr. 57 din 18 august 2014. De asemenea, Consiliul Judeţean Vâlcea va asigura deficitul de cash generat de această eşalonare. La luarea acestei decizii, Consiliul de Administraţie al CET Govora a avut în vedere: decizia CA de la CET Govora din data de 21 iulie 2014, prin care a fost luată măsura de reducere a livrărilor de abur industrial către SC Oltchim SA; anexa nr. 6 la hotărârea nr. 63 din 30 mai 2014 care prevede programul de reducere arierate în anul 2014, prin încasări creanţe restante în sumă de 54,8 milioane de lei, precum şi încasarea creanţelor curente pentru a nu majora arieratele CET Govora; contractul de furnizare lignit energetic nr. 589/CEO/27 august 2014 încheiat intre Complexul Energetic Oltenia şi CET Govora, care are ca obiect livrarea până la 31 octombrie 2014 a cantităţii de 400.000 tone cărbune energetic, etc. Joi, 30 octombrie 2014, Consiliul Judeţean Vâlcea este convocat în şedinţă ordinară să aprobe propunerea de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii comerciale CET Govora SA Râmnicu Vâlcea, pe anul 2014. Astfel, anexa nr. 8 la bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii CET Govora pe anul acesta, respectiv Măsura 5 – „Încasare energie termică livrată la SC Oltchim SA în 2013”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 63 din 30 mai 2014, se va rectifica considerabil. Potrivit prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară, în data de 8 septembrie 2014, CET Govora a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea (în calitate de deţinător al tuturor acţiunilor) rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin modificarea anexei nr. 8 „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere arieratelor” – Măsura nr. 5 „Încasare energie termică livrată la SC Oltchim SA în anul 2013”, ca urmare a modificării premiselor care au stat la fundamentarea uneia din măsurile planificate şi a impactului acesteia în perioada următoare. Ca urmare a problemelor de funcţionare a capacităţilor de producţie, SC Oltchim SA nu a asigurat sursele financiare necesare achitării la scadenţă a obligaţiilor asumate, achitând din eşalonare suma de 19,8 milioane de lei din care 10,4 milioane de lei energie electrică şi 9,4 milioane de lei energie termică. În anexa nr. 8 „Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor”, la bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2014 al CET Govora a fost planificată ca Măsura nr. 5 „Încasare energie termică livrată la SC Oltchim SA în 2013” să prevadă ca efect diminuarea arieratelor cu suma de 29,4 milioane de lei, prin încasarea acesteia de la SC Oltchim SA până la data de 31 decembrie 2014. Conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, CET Govora a întocmit bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul acesta în formatul stabilit prin Ordinul ministrul Finanţelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a fost înaintat spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Vâlcea. În acest context, este important de menţionat că în cursul anului 2014, CET Govora a întâmpinat probleme majore în aprovizionarea cu cărbune de la Complexul Energetic Oltenia datorită neachitării în întregime şi la scadenţă a obligaţiilor comerciale, ca urmare a neîncasării creanţelor curente provenind din livrări de energie termică şi electrică către SC Oltchim SA, fiind în situatia să nu poată constitui stocul de iarnă şi restituirii la termen a cantităţii împrumutate de la rezerva de stat. De menţionat că Exploatarea Minieră Berbeşti-Alunu a condiţionat încheierea unui nou contract de livrare cărbune şi continuarea aprovizionărilor de asigurarea unui ritm optim de plată a datoriilor. Prin protocolul de eşalonare înregistrat cu nr. 17735/26 iunie 2014 încheiat de CET Govora cu SC Oltchim SA, combinatul chimic vâlcean s-a angajat ca până la sfârşitul anului 2014 să achite toate datoriile restante în sumă totală de 43 milioane de lei provenind din anul 2013, din care 29,4 milioane de lei provenind din livrări de energie termică şi 13,6 milioane de lei energie electrică aferentă lunii ianuarie 2013. Ca urmare a problemelor de funcţionare a capacităţilor de producţie, SC Oltchim SA nu a asigurat sursele financiare necesare achitării la scadenţă a obligaţiilor asumate, achitând din eşalonare suma de 19,8 milioane de lei din care 10,4 milioane de lei energie electrică şi 9,4 milioane de lei energie termică. Pe de altă parte, SC Oltchim SA nu a achitat în termen energia termică livrată în 2014 şi parţial energie electrică livrată în aceeaşi perioadă, astfel că la data de 29 august 2014 soldul datoriilor acumulate de SC Oltchim SA faţă de CET Govora de la deschiderea procedurii de insolvenţă este în sumă de 62 milioane de lei. În această situaţie, Consiliul de Administraţie al CET Govora a dispus, prin Decizia nr. 57/18 august 2014, ca, în cazul în care SC Oltchim SA nu achită pentru perioada 1 august 2014 – 31 decembrie 2014, lunar suma de 22,6 milioane de lei, sumă necesară pentru acoperirea livrărilor curente şi a restanţelor, începând cu data de 1 septembrie 2014 se vor reduce la minim tehnologic livrările de energie electrică şi termică către SC Oltchim SA.