Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #24732 Re: Oltchim

2014-07-28 15:53

#20638: - Oltchim

http://www.impactreal.ro/2014051116805/Administratorii-judiciari-dau-vina-pe-fosta-conducere-pentru-dezastrul-numit-Oltchim.html

Guvernul pregăteşte falimentul companiei?

Actualul Guvern pare că se pregăteşte de falimentul Oltchim. Şi, pentru ca impactul social să nu se repercuteze asupra actualilor guvernanţi, administratorii judiciari par să aibă misiunea de a găsi neapărat un ţap ispăşitor în această problemă. În cursul săptămânii trecute, Gheorghe Piperea, unul dintre administratorii judiciari ai societăţii Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, a precizat că, în curând, se va înainta instanţei de judecată acţiunea de tragere la răspundere a lui Constantin Roibu, fostul director general al combinatului chimic vâlcean. „Acţiunea nu îl vizează numai pe Constantin Roibu, ci şi pe membrii Consiliului de Administraţie al SC Oltchim SA din perioada 2009-2012. Raportul asupra cauzelor insolvenţei SC Oltchim SA indică managementul defectuos ca una dintre principalele motive pentru care combinatul chimic vâlcean a ajuns în această situaţie precară. Prejudiciul pe care îl vom solicita este de circa 500 de milioane de euro, care este diferenţa dintre datoriile totale de aproape 800 de milioane de euro ale SC Oltchim SA şi suma de 300 de milioane de euro - stabilită ca preţ în cadrul licitaţiei de vânzare a activelor viabile. Actualii administratori ai SC Oltchim SA au strâns toate probele necesare pentru susţinerea în faţa judecătorului sindic a acţiunii de tragere la răspundere.”, a anunţat administratorul judiciar al SC Oltchim SA. În raportul administratorilor judiciari privind insolvenţa SC Oltchim SA au fost identificate trei cauze principale care au creat, în timp, dezechilibre financiare, conducând la apariţia stării de insolvenţă: măsuri manageriale inadecvate şi remunerarea non-performanţei, investiţii ineficiente care au dus la decapitalizare, dar şi tranzacţii comerciale controlate direct sau indirect de fostul management al SC Oltchim SA. În urma analizării evoluţiei economico-financiare înregistrate de debitoare în perioada 2009-2012, se poate concluziona în sensul că managementul acesteia nu a fost capabil să se adapteze la evoluţia pieţei şi că, în contextul instalării crizei economice, nu a reuşit să implementeze un program anti-criză coerent. Dimpotrivă, deciziile care au fost implementate au condus la adâncirea pierderilor şi la imposibilitatea de redresare a SC Oltchim SA.

Produse vândute sub costul de producţie
Din raportul administratorilor judiciari privind insolvenţa SC Oltchim SA, în perioada 2009-2012, reiese că au existat clienţi cărora li s-au vândut produse sub costul unitar de producţie, aceasta însemnând că, din start, respectivele tranzacţii au generat marje brute negative şi, prin urmare, pierderi. Interesant este că o bună parte dintre companiile care au fost identificate, până în acest moment, ca făcând parte din grupul celor cu care SC Oltchim SA a încheiat contracte dezavantajoase pentru aceasta din urmă erau controlate, direct sau indirect, de managementul societăţii. De asemenea, importante tranzacţii neprofitabile au fost făcute cu firme localizate în paradisuri fiscale. Conform informaţiilor puse la dispoziţie de societatea debitoare, pierderea cumulată, generată de tranzacţiile analizate până în acest moment, este de aproximativ 105 milioane de lei. Decizia managementului SC Oltchim SA de a vinde sub costul de producţie a fost de natură să submineze economic societatea, constituindu-se într-una dintre cauzele care au condus SC Oltchim SA către insolvenţă. Faptul că SC Oltchim SA a livrat produse vandabile sub costul de producţie unor firme din grup este cu atât mai grav, în condiţiile în care preţul de vânzare este mult inferior cotaţiei ICIS. Cu alte cuvinte, preţul de piaţă permitea ridicarea cotaţiilor produselor proprii măcar la nivelul anulării pierderii. Dacă s-a calculat o pierdere internă raportată la costul de producţie de 105 milioane de lei, atunci când se iau ca reper preţurile de piaţă, se va observa că această pierdere în cifra de afaceri (concretizată în mai puţini bani pentru acelaşi efort) este de circa 101,5 milioane de euro pentru cele patru produse analizate. O explicaţie se găseşte în pe...verenţa fostei conduceri a SC Oltchim SA de a utiliza calculul costului de producţie doar în funcţie de nivelul programat pe fiecare secţie în parte, nivel care se realiza doar în proporţie de 50%. Astfel, Consiliul de Administraţie al SC Oltchim SA aproba în mod constant preţuri minimale, având ca referinţă un cost de producţie determinat în condiţii pur teoretice, nerealizabile şi nerealiste, salvând, pe termen scurt, aparenţa legalităţii acestui cadou făcut principalilor clienţi. Prin prisma fluxului integrat de producţie gândit la construcţia celor două platforme (de la Râmnicu Vâlcea şi Piteşti), apare ca nejustificată preluarea, în anul 2010, de la OMV Petrom, numai a părţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti, lăsând partea de rafinare neintegrată şi la decizia unui terţ care, în anul 2010, a luat hotărârea închiderii acesteia.

Fosta conducere a remunerat non-performanţa


Conform raportului, măsurile fostei conduceri a SC Oltchim SA cu privire la schema de personal şi de remunerare a angajaţilor societăţii nu numai că nu au reflectat, aşa cum s-ar fi impus, o regândire a acesteia faţă de starea de insolvenţă deja instalată la acea dată, ci au fost de natură a împovăra excesiv şi nejustificat întreprinderea, anihilând orice posibilitate de adaptare, în vederea redresării societăţii. Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul SC Oltchim SA în anul 2011 este valabil până la data de 31 decembrie 2014. Acest contract conţine prevederi aplicabile cu privire la contractul individual de muncă (încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare), sănătatea şi securitatea în muncă, salarizare, timpul de muncă şi timpul de odihnă, măsurile de protecţie socială a salariaţilor, formarea profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare în ceea ce priveşte activitatea sindicală, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, precum şi conflictele de muncă. Ceea ce reiese, cu precădere, din analiza contractului colectiv de muncă este faptul că salariaţii SC Oltchim SA beneficiază de mai multe drepturi şi facilităţi, ceea ce face ca, în fapt, venitul lunar al unui salariat să fie compus din salariul de bază prevăzut în contractul colectiv de muncă şi din alte drepturi pecuniare acordate conform contractului colectiv de muncă. La nivelul SC Oltchim SA au fost constituite mai multe fonduri, destinate acoperirii altor cheltuieli (prime, stimulente şi alte drepturi pecuniare), astfel: fondul de premiere, în limita a 2% din fondul de salarii consumat, pentru stimularea angajaţilor cu realizări deosebite; fondul de stimulare, care reprezintă 10% din profitul net realizat, ce se repartizează tuturor salariaţilor societăţii proporţional cu salariul de bază şi sporul de vechime; fondul destinat acţiunilor social-culturale şi sportive, echivalent a 2%, aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, utilizat pentru biletele de odihnă şi tratament, acoperirea unei părţi din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile, pierderile în gospodăriile proprii din cauza calamităţilor naturale, suportarea costurilor biletelor de tratament pentru tratarea unor boli profesionale şi a celor provocate de accidente de muncă, întreţinerea dispensarului-policlinică, întreţinerea bazelor sportive, acoperirea cheltuielilor ocazionate de procurarea cadourilor pentru copiii salariaţilor şi pentru ziua femeii, acţiunile cultural-artistice, sportive, educative, cămine de nefamilişti, ajutorul de naştere şi deces. Totodată, contractul reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în ceea ce priveşte activitatea sindicală desfăşurată de Sindicatul Liber Oltchim. În plus faţă de sporurile acordate salariaţilor prin contractul colectiv de muncă (contrastând cu reducerea semnificativă a productivităţii muncii), fosta echipă managerială a SC Oltchim SA a aprobat creşteri ale nivelului salariului de bază pentru toţi angajaţii societăţii, fără nici o justificare economică şi fără vreo logică de business. O primă concluzie, care rezultă din analiză, este legată de evoluţia salariului mediu lunar, care a crescut cu peste 40% în intervalul 2009 - 2012, acest fapt punând presiune foarte mare pe fluxurile de numerar. Astfel, cheltuiala cu salariile la SC Oltchim SA a crescut de la circa 89,1 milioane de lei în anul 2009 la peste 111,3 milioane de lei în anul 2012, în contextul în care societatea înregistra pierderi nete anuale de peste 200 de milioane de lei, iar pierderea netă cumulată aferentă perioadei 2009-2012 a fost de circa 1,1 miliarde de lei.

Oltchim

2014-05-11 21:28