Salvati OLTCHIM si ARPECHIM!


Musafir

/ #19864 Din 1 mai, CET Govora va reduce furnizarea de energie electrică şi termică către Oltchim

2014-04-16 17:36

http://ziaruldevalcea.ro/2014/04/16/din-1-mai-cet-govora-va-reduce-furnizarea-de-energie-electrica-si-termica-catre-oltchim/

 

http://ziaruldevalcea.ro/wp-content/uploads/2013/09/cet_govora_orizontal.jpg...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


• Dacă Oltchim nu va plăti datoriile de 21,16 milioane lei,

Recent, în urma analizei situaţiei creanţei asupra Oltchim, Consiliul de Administraţie al CET Govora a decis somarea debitorului să efectueze plata debitelor restante pe care le are de achitat faţă de GET Govora, conform serviciilor prestate pe acest an, respectiv a sumei de 21,16 milioane de lei, până în data de 30 aprilie 2014. În cazul în care debitoarea Oltchim nu se va conforma obligaţiei de plată a sumelor restante, recunoscute şi acceptate de către Combinatul Chimic, începând cu data de 1 mai 2014, potrivit prevederilor contractuale, CET Govora va reduce debitul de abur industrial şi cantitatea de energie electrică livrată la minimul tehnologic. Plăţile efectuate de Oltchim în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2014 vor fi descărcate pe facturi de energie termică şi electrică emise după deschiderea procedurii de insolvenţă în ordinea vechimii acestora, iar facturile de livrări marfă şi prestări servicii emise în aceeaşi perioadă vor compensa datorii reciproce prin achitarea de facturi emise de CET Govora după deschiderea procedurii de insolvenţă în ordinea vechimii acestora. În data de 24 martie 2014, Consiliul de Administraţie al CET Govora, prin Decizia nr. 16, a hotărât următoarele: aprobarea eşalonării creanţei născute după data deschiderii insolvenţei, în cuantum de 43 milioane de lei, în anul 2014, conform propunerii Oltchim menţionate în adresa nr. 4182/12 februarie 2014; respingerea solicitării Oltchim cu privire la modificarea scadenţei de plată a facturilor curente pentru abur industrial şi pentru energie electrică (termenele de plată pentru facturile curente rămânând cele prevăzute în contractele de furnizare abur industrial şi energie electrică); mandatarea conducerii societăţii să întreprindă toate demersurile legale, prevăzute de Legea nr. 85/2006, în vederea obţinerii unui program lunar de plăţi al debitorului Oltchim, unui raport trimestrial privind situaţiile economico-financiare ale debitorului, precum şi constituirii unei cauţiuni, în conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Totodată, prin condiţia suspensivă prevăzută la art. 4 din Decizia nr. 16/24 martie 2014, consiliul de administraţie al CET Govora a hotărât ca, în cazul în care nu se finalizează procesul de privatizare al Oltchim, până în data de 30 aprilie 2014, să se aplice prevederile art. 18 din contractul de furnizare abur industrial şi anume: perceperea de penalităţi; reducerea până la minimul tehnologic a reţelei de transport sau întreruperea livrării aburului cu utilizări tehnologice; rezilierea contractului şi suspendarea racordului. Decizia luată în cadrul şedinţei din data de 24 martie 2014 a fost comunicată societăţii Oltchim prin adresa nr. 9448/2 aprilie 2014. Totodată a fost solicitat acceptul societăţii debitoare ca, plăţile efectuate în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2014 să fie alocate pe facturi de energie electrică şi termică în ordinea vechimii acestora, respectându-se prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 157/23 decembrie 2013. Deoarece procesul de privatizare a fost amânat cu circa 45 de zile, în data de 1 aprilie 2014, ministrul Economiei, Constantin Niţă, a efectuat o vizită la Rm. Vâlcea, la sediul combinatului Oltchim, precum şi la sediul CET Govora, unde s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Ion Cîlea, managementul celor două societăţi, precum şi cu reprezentanţii salariaţilor. În cadrul discuţiilor, reprezentanţii societăţii Oltchim i-au adus la cunoştinţă ministrului problemele cu care se confruntă, respectiv nevoia de finanţare, estimată la 15 milioane de euro, pentru repornirea unor instalaţii care să crească gradul de utilizare a capacităţilor de producţie, astfel încât sâ se ajungă la nivelul de rentabilizare al combinatului. A fost arătat faptul că se doreşte a se găsi o soluţie de dezvoltare a combinatului şi nu de închidere a acestuia. Ministrul a reiterat celor prezenţi importanţa pe care o are combinatul în programul Guvernului, din punct de vedere al rolului pe care îl joacă în economia naţională. Se doreşte ca In procesul de privatizare să intre şi rafinăria Arpechim, pentru a facilita funcţionarea integrată a combinatului. Există discuţii foarte avansate, în sensul preluării rafinăriei de către Ministerul Economiei, cu reprezentanţii OMV Petrom. Urmare a amânării procesului de privatizare, reprezentanţii legali ai combinatului Oltchim, au fost invitaţi la sediul CET Govora, în data de 9 aprilie 2014, unde le-a fost adus la cunoştinţă mandatul dat de Consiliul de Administraţie prin decizia nr. 16/24 martie 2014. După această întâlnire, a avut loc o şedinţă extraordinară a consiliului de administraţie, şedinţă la care a participat şi reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor CET Govora.