Semnează pentru a cere verificarea situtiatiei voturilor din 26 mai, ale UDMR, de 10 ori mai mare decat populatia maghiară !!!

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...