Semnează pentru adoptarea Legii privind exercitarea profesiei de moaşă, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Moaşelor din România

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...