Este necesar să păstrăm FILIERA TEORETICĂ la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, Negrești, Vaslui pentru egalitate de șanse în România educată !!!

 Liceul negreștean este singurul liceu din zona de nord a județului Vaslui care oferă servicii educaționale din 1958 și care deservește foarte multe comunități dintr-un areal geografic mare, defavorizat economic, care cuprinde localități din județele Vaslui, Iași și Neamț . Cele mai multe familii ale absolvenților de clasa a VIII-a, din aceste comunități, nu au starea materială necesară pentru a-și trimite copiii să urmeze liceul în orașele mai mari. Liceul din Negrești reprezintă prima opțiune pentru elevii din zonă care doresc să urmeze filiera teoretică iar această filieră este și cea mai căutată. Dispariția filierei teoretice ar duce la creșterea ratei de abandon școlar în zonă. În plus, filiera teoretică a liceului nostru este una la care elevii obțin performanțe pe parcursul școlarizării și poate, ce este și mai important, filiera teoretică le-a oferit cadru educațional multor absolvenți pentru a-și alege, prin formare universitară ulterioară, cariere de prestigiu în domenii diverse ale societății.  

Argumentele petiției noastre sunt următoarele:

1.     Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, Negrești, Vaslui este singura unitate de învățământ liceal pe o rază de 50 de km, cu aproximativ 1300 de elevi.

2.     Pe lângă orașul Negrești, care are în jur de 10000 de locuitori, liceul nostru deservește mai multe comune și sate din trei județe Vaslui (Todirești, Dumești, Băcești, Rebricea, Draxeni, Oșești, Buda, Pădureni, Rafaila, Vulturești, Buhăiești, Parpanița), Iași (Bâcu, Ipatele, Drăgușeni, Țibănești, Jigoreni, Cuza-Vodă, Frenciugi, Dagâța, Tansa, Mânăstirea), Neamț (Cuci, Bozieni, Oniceni).

3.     Este o comunitate săracă, iar elevii foarte buni nu-și permit să plece la Iași, Vaslui sau Roman pentru a urma o filieră teoretică, astfel există șansa creșterii ratei abandonului școlar în zona noastră, ori numeroși absolvenți ai liceului Negrești, filieră teoretică, au fost admiși primii sau printre primii la facultăți de prestigiu din toată țara, devenind medici, juriști, ingineri sau chiar profesori universitari remarcabili.

4.     Elevii care urmează filiera teoretică în liceul din Negrești s-au remarcat de-a lungul anilor la olimpiadele și concursurile naționale ( Premii I, I, III la Olimpiada națională de Lingvistică, Matematică, Chimie, Geografie, Limba franceză și engleză etc).

5.     În istoria liceului a predominat filiera teoretică. Liceul a fost inițial înființat liceu teoretic în anul 1958, el transfomându-se în perioada comunistă în liceu industrial (1977), apoi, din 1990 a funcționat cu 5 clase de teoretic și una de tehnic până în 1999 când  a fuzionat cu liceul agro-industrial și a a rezultat ceea este astăzi, un liceu tehnologic cu filieră teoretică (5 clase pe fiecare nivel de studiu), filieră tehnică (3 clase pe fiecare nivel de studiu) și școală profesională (câte 2 sau 3 clase pe fiecare nivel de studiu).

6.     Profesorii de la acest liceu, care sunt foarte bine pregătiți, majoritatea titulari și cu gradul didactic I sau doctorat, își vor pierde catedrele și vor intra la restrângere de activitate, deoarece numărul claselor va fi drastic diminuat (vor dispărea câte 5 clase pe nivel de studiu, profesorii de pe disciplinele de cultură generală având cel mai mult de suferit).

7.     Este dificil de înființat noi specializări pe filiera tehnologică, deoarece în zonă lipsește cu desăvârșire industria mare, elevii de la filiera tehnologică desfășoară practica de specialitate la societăți private mici.

8.     Programul se numește „România educată”, ceea ce înseamnă egalitate de șanse pentru toți copiii României, însă eliminarea filierei teoretice la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești -Vaslui, va duce la discriminarea copiilor din zonă, la îngrădirea dreptului acestora de a avea acces la o filieră care le va da posibilitatea să urmeze cursuri universitare.

9.     Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești - Vaslui este prima opțiune a majorității elevilor din mai multe comune și sate din trei județe: Vaslui (Todirești, Dumești, Băcești, Rebricea, Draxeni, Oșești, Buda, Pădureni, Rafaila, Vulturești, Buhăiești, Parpanița), Iași (Bâcu, Ipatele, Drăgușeni, Țibănești, Jigoreni, Cuza-Vodă, Frenciugi, Dagâța, Tansa, Mânăstirea), Neamț (Cuci, Bozieni, Oniceni), deoarece, din cauza situației financiare precare, nu-și permit să plece la licee din Vaslui sau Iași care oferă filiera teoretică.

10.  Rata promovabilității la bacalaureat pe filiera teoretică la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga, Negrești, Vaslui a fost în ultimii 22 de ani peste 80%, ceea ce dovedește interesul pentru filiera teoretică de la acest liceu (liceul se află în top 50 al liceelor tehnologice din țară  în anul 2022 ca promovabilitate la bacalaureat datorită filierei teoretice).

11.  Proiectul de  LEGE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR „ROMÂNIA EDUCATĂ”  își încalcă valorile și principiile promovate, și anume:

a.      ECHITATEA - nu se respectă dreptul fiecărui beneficiar de a avea șanse egale de acces, de participare și de atingere a potențialului său maxim.

b.      PRINCIPIUL NEDISCRIMINĂRII - nu este respectat, întrucât acest proiect de lege nu oferă, pentru elevii din zona noastră, acces la o educație de calitate fără discriminare.

c.      PRINCIPIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE - nu se asigură un traseu echitabil pentru toți beneficiarii primari ai sistemului de educație.  

Propunem ca Art. 27 din proiectul de LEGE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVESITAR „ROMÂNIA EDUCATĂ”, pus în dezbatere publică până la data de 24 august 2022, să cuprindă și o excepție privind zonele defavorizate cu LICEU UNIC în localitate, liceu care să poată organiza și clase din filiera teoretică.


Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negresti Vaslui    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Liceul Tehnologic Nicolae Iorga Negresti Vaslui să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...