ENERGIE ELECTRICĂ GRATUITĂ PENTRU CETĂŢENI

 

       Dacă România ar avea un guvern democrat, preocupat de misiunea sa de a asigura un trai decent populației, ce ar trebui să facă acesta?

 

    Semnează pentru a promova la nivel de politică publică iniţiativa ca statul, prin companiile sale energetice, să asigure gratuit curent electric (200 kWh lunar) pentru fiecare consumator casnic.

 

    Acest prim pas către recuperarea drepturilor cetăţeneşti, va duce la îmbunătăţirea rapidă şi substanţială a calităţii vieţii oamenilor, prin eliminarea riscurilor de sărăcire induse de creșterea uriașă a prețurilor la energia electrică.

 

Argument:

 

             Procesul de „liberalizare” al pieţei de energie a pus cetăţeanul în postura de a negocia preţul consumului cu marile corporaţii, care beneficiază acum de libertate totală şi monopol, lăsând astfel cetăţeanul fără niciun sprijin din partea Statului.

            Am fost obișnuiți să gândim că nimic nu este gratis, că tot timpul trebuie să datorăm ceva celor de sus, dar în realitate lucrurile stau exact pe dos. În domeniul energetic, Statul deţine companiile sale, are hidrocentrale, are reactoare nucleare, are termocentrale, sisteme pe care nu le-a construit guvernul X sau Y, ci le-a moștenit de dinainte de 1989. Ele sunt rezultatul efortului comun al înaintaşilor generaţiilor de astăzi, active pe care le-am primit moştenire în calitate de cetăţeni români. Părinții și bunicii noștri au lucrat pentru a asigura un viitor copiilor și nepoților lor (generațiilor viitoare), nu pentru a fi folosite ca armă împotriva noastră, o armă eficientă - de sărăcire accelerată a  populației. Statul nu este o entitate coborâtă din cer, nu este nici proprietatea şi nici sluga corporaţiilor sau a vreunor funcţionari ilegitimi.

         Statul este instrumentul prin care poporul îşi gestionează averea comună, incluzând resursele naturale ale ţării, atâtea câte au mai rămas...

 

Ar trebui ca cetăţenii să beneficieze în mod direct de aceste bunuri?

 

Răspunsul este DA!

 

În domeniul energetic, pot aceste societăți de stat să acopere necesarul de consum al populației?

 

Răspunsul este DA! chiar dacă ni se pare ceva exagerat.

 

Hai să facem un calcul:

Analiză:

 

           În România avem 9 milioane de abonați alimentați cu electricitate; dintre aceştia 6 milioane sunt consumatori casnici vulnerabili. Aceste gospodării consumă anual în jur de 12% din totalul producției de energie electrică (de aproximativ 66 TWh), cu un preț de producție de 10 miliarde de lei. Dacă calculăm o cotă gratuită de 200 kWh pe lună pentru fiecare gospodarie, asta înseamnă un consum de 14.4 TWh anual, adică un efort financiar de 2,1 miliarde de lei. Asta fără să luăm în calcul că multe godspodării consumă sub 100 kWh pe lună, deci costul real este mai mic.
           Poate Statul asigura, din surse proprii această energie pentru populație? Sigur că DA! Producția de energie din Hidro are cea mai mare pondere, iar energia nucleară este pe locul trei. Împreună cu CE Oltenia, aceste trei companii de stat produc cca 42 TWh anual, iar consumul populaţiei reprezintă cca. 33% din energia produsă de acestea. Această energie ieftină produsă de companiile Statului român poate asigura necesarul populației de energie până la un plafon de 200 kWh lunar cu un cost foarte mic pentru bugetul de stat, 2 miliarde de lei pe an.

 

         Deci, ceea ce propunem este ca Statul prin companiile sale energetice să asigure în mod gratuit cetăţenilor un consum lunar în limita a 200 KWh, restul producţiei realizate urmând a se vinde pe piaţa liberă către agenţii economici, instituţiilor publice sau la export, conform noilor reguli privind liberalizarea pieţei de energie.

 

Intregul articol la adresa:

https://www.facebook.com/diem25romania/posts/289630369674994

 

Aceasta este o propunere de politică publică a grupului DIEM25 România.

diem25.org

 

3dfgsdfg.jpg


Diem25 România    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Diem25 România să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...