E-ФАКТУРА: БИЗНЕС ВЫНУЖДЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУРРОГАТ // E-FACTURA: BUSINESSUL E NEVOIT SĂ UTILIZEZE UN SUROGAT

E-ФАКТУРА: БИЗНЕС ВЫНУЖДЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУРРОГАТ // E-FACTURA: BUSINESSUL E NEVOIT SĂ UTILIZEZE UN SUROGAT

В бизнесе устали использовать абсолютно некачественный государственный продукт – Е-фактуру, обновленную с июля 2020 года. При этом Е-фактура уже обязательна (!) для некоторых предприятий, а с 1 января 2021 станет обязательной и в рамках госзакупок (ст. 117 (1/1 и 1/2) НК и п. 3 ПП 294/1998).

Сообщаем, что эта ситуация ненормальна для всего бизнеса Молдовы, и считаем, что требуются радикальные меры со стороны властей!  

Вот неполный перечень проблем:

·        часто невозможно подписать с первого раза, а иногда и со второго и третьего,
·        накладные зависают надолго в статусе «в процессе подписания», иногда их невозможно вернуть,
·        накладные, находящиеся в статусе «завершенные» показывают необычные кульбиты – появляются у продавца либо со статусом «отправлена покупателю», либо со статусом «новые», при этом оставаясь и с «завершенных»,
·        аннулированные ранее накладные опять появляются как актуальные с прежним статусом, до аннулирования.
__________________

Businessul a obosit să utilizeze un produs de stat absolut necalitativ – E-factură, actualizată din iulie 2020. Urmează de ţinut cont, că E-factura este deja obligatorie (!) pentru unele întreprinderi, iar de la 1 ianuarie 2021 va deveni obligatorie în cadrul achizițiilor publice (art. 117 (1/1 şi 1/2) CF şi pct. 3 din HG 294/1998).

Vă comunicăm, că această situație este anormală pentru tot businessul Moldovei, și considerăm, că sînt necesare nişte măsuri radicale din partea autorităților!

Iată o listă parțială de probleme:

·        deseori este imposibil să semnezi din prima dată, uneori şi din a doua sau a treia dată,
·        facturile stau mult timp în starea „în procesul semnării”, uneori nu pot fi returnate,
·        facturile cu starea „finisate” fac uneori salturi neobișnuite - apar la vînzător fie cu starea „espediate la cumpărător”, fie cu starea „facturi noi”, rămînînd în același timp şi în cele „finalizate”,
·        facturile anulate anterior apar din nou ca valabile cu același statut pînă la anulare.


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Татьяна Тунгус să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...