SUSȚINEM INTRODUCEREA DISFONIEI VOCALE ȘI A LARINGITEI ÎN LISTA BOLILOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE

SUSȚINEM INTRODUCEREA DISFONIEI VOCALE ȘI A LARINGITEI ÎN LISTA BOLILOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE

Cadrele didactice nu sunt susținute legislativ și sunt private de beneficiile următoare: plata 100% a concediilor medicale, diminuarea vârstei de pensionare, sporuri la pensie, pârghii legale pentru suplinirea cadrelor didactice afectate de disfonia vocală sau laringită. În alte țări aceste afecțiuni sunt recunoscute ca fiind boli profesionale.

Semnarea acestei petiții ar aduce aduce dovezi pentru modificarea legislativă și va fi un studiu de cercetare ce va susține Memoriul  înaintat Ministerului Muncii, Ministerului Sănătății și Ministerului Educației, pentru recunoașterea acestor afecțiuni ca boli profesionale.


Timiș Ionița    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Timiș Ionița să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...