Desfiintarea cercurilor pedagogice

   Stimați colegi, prin intermediul acestei petiții dorim să supunem atenției dumneavoastră subiectul perfecționării cadrelor didactice, având ca finalitate eliminarea/înlocuirea acelor forme de perfecționare cosiderate învechite și/sau ineficiente.

   Acest demers este o inițiativă personală a unui grup de cadre didactice, a căror părere o exprim, și nu reprezintă opinia oficială a școlii.

   Concret, propunem desființarea cercurilor pedagogice, solicitarea noastră fiind fondată pe baza argumentelor colectate în urma discuțiilor colegiale „de cancelarie” sau de pe grupuri profesionale.

   Salutăm eliminarea „dosarelor” comisiilor metodice care ne-au oferit răgazul să ne aplecăm mai mult asupra problemelor concrete cu care ne confruntăm zi de zi (alegerea manualelor, întocmirea planificărilor, desemnarea participanților la consfătuiri, adoptarea de strategii pentru a face față provocărilor contextului pandemic -ex. suplinirea orelor colegilor bolnavi, etc.). Colaborarea colegială nu va dispărea indiferent de organizarea sau nu pe comisii.

   Rezumăm câteva dintre părerile colegilor noștri, argumente pro desființarea cercurilor pedagogice:

   - Desfășurarea activităților de cerc pedagogic presupune, din partea organizatorilor, angrenarea și canalizarea rezervelor (inexistente) de timp, energie, resurse materiale și financiare, care cad exclusiv în sarcina acestora, în detrimentul activităților dedidate copiilor.

   - La unele categorii profesionale, cum sunt învățătorii și educatorii, aceste activități se desfășoară cu mase mari de participanți (~ 100), efortul pentru organizarea unor astfel de „evenimente” fiind pe măsură.

   - Aceste cercuri nu sunt nimic altceva decât niște serbări școlare cu iz comunist, făcute pe cheltuiala cadrelor didactice, niște parade fără sens.

   - Ne-am săturat de aceste CERCURI/CIRCURI din învățământ și de de faptul că mereu s-a dorit „să se revizuiască”, dar în realitate „să nu se schimbe nimic".

   - Activitățile cercurilor nu iau naștere pentru că cineva vrea să ne împărtășească sau să promoveze o experiență de bună practică personală ci, din simplul motiv „v-a venit rândul”. Stabilirea „rândului” reprezintă, de asemenea, o sursă inepuizabilă de animozități colegiale.

   - Colegii noștri care doresc să ne împărtășească inițiativele, munca și experiența lor, atât de utile, o fac deja într-un mod plăcut și eficient, pe alte căi – grupuri profesionale, simpozioane, publicații, site-uri, proiecte, cursuri etc. Cu toții avem acces la aceste informații, în funcție de interesul de formare al fiecăruia.

   - Într-un model de perfecționare „cu turma”, este greu să se obțină o participare asumată la astfel de activități.

   - Pentru a-și desfășura activitatea la standarde calitative superioare, cadrele didactice sunt angajate într-un proces continuu de formare și perfecționare, cadru reglementat și urmărit prin sistemul de credite profesionale acumulate la intervale de 5 ani. Cu toții participăm constant la diferite forme de perfecționare, potrivit nevoilor fiecăruia.

   - Contextul epidemiologic actual face și mai dificilă organizarea acestor tipuri de activități (colegi/copii bolnavi, unii își desfășoară orele în format fizic, alții online, comunicare greoaie pentru că nu ne putem întâlni fizic etc.).

   Și lista ar putea continua.

   Dacă sunteți cadru didactic și considerați că cercurile pedagogice, în felul în care arată în prezent, ar fi bine să fie desființate, vă rugăm să semnați petiția curentă.

   Vă mulțumim!  

   Cu colegialitate,

   Violeta CIUBOTARU


Violeta CIUBOTARU    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Violeta CIUBOTARU să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...