Desființați Jandarmeria Română!

Desființați Jandarmeria Română!

Ajunge!

Ne-am saturat să plătim obedienți.

Ne-au amendat de ne-au rupt.

Acum am inceput să câștigăm procesele și îi trimitem la casierie.

Legea 550/2004 instituie paralelisme legislative.

Are texte copiate din Legea 80/1995, din Legea 360/2002, Legea 333/2003 etc.

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000909836&id_inst=299

Rămasă definitivă prin neapelare

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000920487&id_inst=299

https://portal.just.ro/300/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30000000000582381&id_inst=300

Definitiva prin neapelare.

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000876768&id_inst=299

Definitiva prin neapelare.

https://portal.just.ro/302/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30200000000441867&id_inst=302

Definitiva prin neapelare.

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000888198&id_inst=299

Definitiva prin neapelare.

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000888198&id_inst=299

Definitiva prin neapelare.

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000907270&id_inst=299

Definitiva prin neapelare.

https://portal.just.ro/299/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=29900000000912260&id_inst=299

 

https://www.google.com/amp/s/www.national.ro/social/val-de-procese-impotriva-jandarmilor-obligati-sa-plateasca-si-despagubiri-770382.html/amp/

 

https://www.google.com/amp/s/www.national.ro/social/politistii-buni-de-plata-li-se-imputa-sanctiunile-date-in-pandemie-769980.html/amp/

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/253195

Le spuneam, le ceream sa nu ne filmeze că o să câștigăm procesele și vor plati ei amenzile.

Ne-au încălcat dreptul de libera exprimare, ne-au încălcat dreptul de acces liber la justiție, ne-au incaltat dreptul la propria imagine.

Unii au fost călcați în bocanci😢😡😤

Le-a plăcut să fie obedienți, sa ne amendeze, acum sa suporte consecințele legale.

 

Art. 1 din Legea Nr. 80/1995

Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înțelege cetățenii români cărora li s-a acordat grad de ofițer, maistru militar sau subofițer, în raport cu pregătirea lor militară și de specialitate, în condițiile prevăzute de lege.Cadrele militare sunt în serviciul națiunii.

Art. 1 alin. (5) din Constituție

În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie.

Art. 16 din Constituție

(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.(2) Nimeni nu este mai presus de lege.(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țara. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnitati.(4) În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale.

Art. 30 din Constituție

(1) Libertatea de exprimare a gandurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.(2) Cenzura de orice fel este interzisă.(3) Libertatea presei implica și libertatea de a înființa publicații.(4) Nici o publicație nu poate fi suprimată.(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masa obligația de a face publică sursa finanțării.(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.(7) Sunt interzise de lege defăimarea tarii și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ura naționala, rasială, de clasa sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenta publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.(8) Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștința publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.

Noi nu suntem pădurea să plătim cozile de topor.

Noi nu acceptam sa va plătim că sa ne amendați in mod nelegal și netemeinic.

Noi nu mai acceptam abuzurile Jandarmeriei.

Am ieșit în stradă și pentru voi obedienților dar și pentru familiile voastre.

Nu meritați onoarea ce vi s-a făcut de a purta o haina militară.

Haina militară în slujba politicului ECHIVALEAZĂ CU O PIJAMA.

Purtătorii de epoleți, Mars acasă!

Nu vreau sa plătesc analfabeți funcțional.

Daca va trimitem la interlopi o luați la fugă dar la amenzi va întreceți.

Când e vorba sa ne pulaniti dau sa ne amendați nici Dracul nu va întrece.

Ajunge cu discriminarea cetățenilor.

Stop Hărțuirii cetățenilor.

Stop obedienților.

Nu meritați să fiți plătiți din banii cetățenilor deci, Mars acasă.

Desființați Jandarmeria Română!


Mr. (Rz.) dr. ing. Dan Băzăvan, Asociația Civică Stop Discriminării Cetățenilor, Aurelian Popa, Asociația Experților în Tehnologia Informației    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Mr. (Rz.) dr. ing. Dan Băzăvan, Asociația Civică Stop Discriminării Cetățenilor, Aurelian Popa, Asociația Experților în Tehnologia Informației să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...