Demitere primar comuna Călinești

PETIŢIE PENTRU STRÂNGEREA DE SEMNĂTURI ÎN VEDEREA DEMITERII

PRIMARULUI COMUNEI CĂLINEȘTI – MIHAI GEORGESCU –PRIN REFERENDUM

Motivele demiterii primarului MIHAI GEORGESCU sunt următoarele:

În primul rând, primarul comunei Călinești, Mihai Georgescu, a nesocotit interesul general al comunității locale prin folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, faptă prevăzută de art. 299 din Codul Penal.

În acest sens, a fost întocmit un dosar penal, iar acesta are în prezent calitatea de suspect, calitate care i-a fost adusă la cunoștință de organele de cercetare penală, așa cum reiese din comunicatul de presă emis de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș. Prin aceasta, primarul Mihai Georgescu a batjocorit și a dezonorat funcția de primar, de reprezentant al administrației publice locale din Călinești.

Este inacceptabil pentru o societate democratică și civilizată, atitudinea sfidătoare față de cetățeni și față de lege a acestui primar care și-a folosit autoritatea, dobândită ca urmare a votului popular, pentru obținerea de avantaje sexuale din partea unei tinere la început de carieră.

În al doilea rând, din înregistrările date publicității, este o certitudine faptul că primarul Mihai Georgescu folosește resursele financiare ale bugetului local, banii publici ai comunei Călinești, pentru a-și ademeni angajații sau potențialii angajați și pentru a încerca să profite de aceștia, transformându-i în victime ale unor agresiuni sexuale.

Această atitudine este nedemnă pentru un ales local. Pentru aceasta, credem că primarul în funcție, Mihai Georgescu, trebuie să se întoarcă în fața electoratului pentru a putea fi judecat prin vot de cetățenii comunei Călinești.

În egală măsură, este o adevărată tragedie  faptul că primarul comunei Călinești, în perioada octombrie 2021- mai 2022, și-a folosit autoritatea pe care o avea asupra victimei, autoritate care derivă din funcția publică de primar, pentru a pretinde de la aceasta favoruri de natură sexuală. Pentru aceste fapte a fost reținut de organele de cercetare penală pentru 24 de ore în data de 27.06.2022

În conformitate cu dispozițiile art.162 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

ART. 162     Încetarea mandatului în urma referendumului     (1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, care se aplică în mod corespunzător.    

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.     (3) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătură olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.  (4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului.  

ART. 144     Referendumul local     (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.     (2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului. ART. 145

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că PNL Argeș va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...