Demisia Vlad Voiculescu, ministrul-diplomă! Românii au dreptul la sănătate!

La această oră o țară întreagă privește cu stupoare cum părinți, bunici, frați, surori, oameni bolnavi, cu toții români din România, sunt mutați în miez de noapte din secția de ATI a unui spital din București, fără a li se asigura acestora minimul necesar unei asemenea operațiuni.

Ministrul Vlad Voiculescu, cel cu studii neclare, ajuns în funcție și având misiunea de a asigura dreptul la sănătate atât celor care l-au votat, cât și celor care au avut alte opțiuni electorale sau care chiar nu s-au prezentat la vot, este nu doar depășit de situație. Este de-a dreptul impertinent. Este ministrul cu o comunicare defectuoasă, construită în jurul aroganței specifice unui influencer din mediul online, bun la critici, extrem de slab în acțiune. 

Prin semnarea acestei petiții, cerem demisia ministrului sănătății în mandatul căruia au avut loc cele mai mari tragedii din istoria recentă a României! Cerem demisia ministrului care uită de milioanele de români bolnavi și suferinzi ai multor afecțiuni, altele decât Covid-19. Românii au dreptul la sănătate!


Despre drepturile omului în domeniul sănătății

În dreptul internațional al drepturilor omului, dreptul la sănătate este denumit dreptul la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală și este definit de următoarele tratate internaționale:
• art. 25 (1) din Declarația Universală;
• art. 12 (1) din Pactul pentru drepturi economice, sociale și culturale;
• art. 5 (e), (iv) din Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială;
• art. 11 (1) f), art. 12, 14 din Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei;
• art. 24 din Convenția privind drepturile copilului;
• art. 25 din Convenția cu privire Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

Dreptul la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală nu presupune în sine dreptul de a fi sănătos, care statul ar trebuie să-l garanteze. Starea bună de sănătate e influențată de mulți factori ce sunt uneori în afara controlului Statului. Acest drept încorporează un spectru larg de factori socio-economici datorită cărora persoanele pot duce o viață sănătoasă și se extinde asupra alimentației și nutriției, locuinței, accesului la apă potabilă și sanitație adecvată, condiții de muncă sigure și sănătoase, mediu înconjurător sănătos.

Totuși, acest drept presupune un șir de obligații specifice pentru stat, inclusiv:
• Sistem de sănătate care oferă oportunități egale de a se bucura de cel mai înalt nivel posibil de sănătate
• Dreptul la prevenire, tratament şi control al maladiilor
• Acces la medicamentele esențiale
• Sănătate maternă, a copilului şi reproductivă
• Acces egal şi în timp util la servicii de sănătate de bază
• Informație si educație de sănătate
• Participarea populației la procesul de luare a deciziilor în sistemul de sănătate (nivel de comunitate şi național)

O altă obligație care incumbă statului în ceea ce privește asigurarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală se referă la faptul că toate serviciile de sănătate trebuie să fie disponibile, accesibile, acceptabile şi de bună calitate.
• Disponibilitatea: cantitate suficientă
• Accesibilitatea: fizică (pentru toate grupurile vulnerabile, accesibilitatea financiară şi nediscriminatorie); informațională (dreptul de a căuta, a primi şi a disemina informație despre sănătate - în orice format, inclusiv pentru persoane cu dizabilitaţi) - fără a dăuna dreptului la confidențialitate
• Acceptabilitatea: etică medicală, care ar lua în considerare specificul cultural al beneficiarului, senzitivitatea la dimensiunea de gen
• Buna calitate, argumentate științific si medical
Un accent deosebit în realizarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală se pune pe eforturile statului de a asigura că de dreptul respectiv beneficiază toată comunitatea, fără discriminare și că planificare și oferirea acestor servicii iau în considerare necesitățile specifice ale femeilor și fetelor. Urmează a fi evaluat modul în care persoanele cu dizabilități și reprezentanții grupurilor vulnerabile încălcărilor drepturilor omului sunt implicate și beneficiază de realizarea dreptului la cel mai înalt standard de sănătate fizică și mentală.

 

 


Tiberius Filip    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Tiberius Filip să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...