Către Parlamentarii României: Respingeți Decretul abuziv pentru instituirea Situației de Urgență! Veți fi acuzați de trădare și genocid!

Astăzi 19.03.2020 s-a instaurat DICTATURA MILITARĂ ÎN ROMÂNIA, CONTRAR PREVEDERILOR CONSTITUȚIONALE ȘI ALE LEGILOR ÎN VIGOARE! Sub MASCA necesității instituirii situației de urgență, ca urmare a declaratei pandemii la nivel mondial, Președintele țării, guvernanții, parlamentarii și anumiți oameni din structurile de stat, AU DAT O LOVITURĂ POPORULUI ROMÂN, CARE ESTE EVIDENT LOVITURĂ DE STAT.

Având în vedere situația la nivel mondial și în special situația din România, în contextul acestei pandemii declarate de către Organizația Mondială a Sănătății, care ne afectează pe toți în egală măsură, invocăm următoarele:

1. Dreptul legal și legitim ca Parlamentul României să reprezinte poporul român și nu interesele străine.

2. Dreptul fiecărui cetățean, în mod individual și colectiv, la viață și protejarea de abuzuri care, sub masca legalității, afectează integritatea fizică și psihică a cetățenilor.

3. Protejarea intereselor naționale economico-financiare și ale securității naționale în raport cu evenimentele reale fără exagerări și manipulări, dar mai ales cu evenimentele cunoscute numai de către anumiți oficiali, servicii secrete și bineînțeles de către trădătorii de țară.

4. Aplicarea legii într-un mod care să nu permită abuzuri sub masca unor situații speciale, folosite astfel de forțe străine pentru a impune dictatura în România cu ajutorul crimei organizate din instituțiile de stat și a trădătorilor.

5. Pentru că prima măsură luată în urma decretului a fost DATĂ PRIN ORDONANȚĂ MILITARĂ, ceea ce indică că în substrat pot fi intenții de instaurare a unei dictaturi militare total nejustificată și care poate face parte dintr-un complot (lovitură de stat) care vrea să profite de situația pandemiei.

6. Fiindcă din măsurile luate prin ORDONANȚĂ MILITARĂ reiese și suspendarea activităților religioase, fără a se da posibilitatea a se ține slujbe cu participarea în condiții de siguranță, fapt care indică un atac la credință executat în mod deliberat.

7. Deoarece decretul pentru instituirea situației de urgență a fost dat de către președintele Klaus Werner Iohannis fără să se țină cont de situația reală din România, care nu justifică nici decretul în sine și nici libertatea exagerată de a se lua următoarele măsuri:

„Articolul 2: Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4):

a) libera circulație;
b) dreptul la viață intimă, familială și privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
d) dreptul la învățătură;
e) libertatea întrunirilor;
f) dreptul de proprietate privată;
g) dreptul la grevă;
h) libertatea economică.”

Solicităm respingerea de către Parlamentul României a DECRETULUI nr. 195 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

Ca MĂSURĂ NEJUSTIFICATĂ ȘI TOTAL DISPROPORȚIONALĂ CU EVENIMENTELE INTERNE ȘI CARE ARE UN CARACTER DICTATORIAL CU INDICII DE LOVITURĂ DE STAT.

În situația în care veți continua să nu vă apărați poporul, se vor depune acuzații pe numele fiecăruia pentru genocid, trădare și înaltă trădare. 

OPRIM GENOCIDUL ASUPRA POPORULUI ROMÂN!

Știați că Fundația Rockefeller și Microsoft sunt parteneri de afaceri și au fabricat un vaccin care conține identitate digitală? WOW MINUNAT!!! Oile vor fi crotaliate! Țineți minte ce entuziasm a fost când s-au pus primele microcipuri la câini? Nu mai exista riscul să-ți pierzi câinele... Acum și ei sunt entuziasmați, oile vor fi undercontrol! 😁 Dar, poți încă face ceva:1.Renunță la zona de confort. 2.Folosește doar bani lichizi, fără transferuri online. 3.Semnează petiția pentru încetarea situației de urgență (dictatură militară). 4.Vezi genocid.ro 5. Caută-ne! Raul Coltor și George Popescu

Despre bani aici: https://youtu.be/D5jI6WtTfLU

Alianța crimei aici: https://id2020.org/alliance 

rockefeller_și_microsoft_id2020.jpg

George Popescu – informatician și jurnalist independent ȘI Raul Coltor – analist de risc extern, atacuri informatice și fraude bancare, împreună cu mii de ostași ai informațiilor, vă cheamă să facem dreptate!

Eu George Ninel Popescu, inițiatorul acestei petiții, declar următoarele:

Nu am fost în contact cu nimeni din străinătate direct sau indirect. Dacă auziți că sunt în carantină, sunt arestat!
#nufislugă Clipurile 1 și 2 de mai jos sunt esențialul + site genocid.ro
Sunt întru totul alături de fratele Raul Coltor și de ceilalți oameni care au lucrat numai în interesul României și al poporului român!

Dacă dispar faceți publică activitatea mea împotriva sistemului cu mențiunea că am fost luat etc. și că vreți să putem comunica.
Apoi sesizări la toate instituțiile care sunt acum abilitate... presedinte, MAI, DSP, DSU etc.
Postați MATERIALELE VIDEO cu mine si RAUL COLTOR la MAI si se va intelege de ce EL are ordin de „mobilizare” si eu ESTE posibil sa fiu bagat in carantina.
Trimiteți extern etc
Accentul pe a fi lasăt să comunic cu voi.
În situația asta mai bine să fiu văzut ca un paranoic decât să nu arăt ce poate urma. Doamne ajută! link bkp https://youtu.be/lGhV8CHLbn4

CODUL PENAL – Articolul 438
Genocidul
(1) Săvârșirea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup național, etnic, rasial sau religios, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea de membri ai grupului;
b) vătămarea integrității fizice sau mintale a unor membri ai grupului;
c) supunerea grupului la condiții de existență de natură să ducă la distrugerea fizică, totală sau parțială, a acestuia;
d) impunerea de măsuri vizând împiedicarea nașterilor în cadrul grupului;
e) transferul forțat de copii aparținând unui grup în alt grup, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) sunt săvârșite în timp de război, pedeapsa este detențiunea pe viață.
(3) Înțelegerea în vederea săvârșirii infracțiunii de genocid se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Incitarea la săvârșirea infracțiunii de genocid, comisă în mod direct, în public, se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
 
Articolul 439
Infracțiuni contra umanității
(1) Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte:
a) uciderea unor persoane;
b) supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia;
c) sclavia sau traficul de ființe umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea forțată, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor măsuri de constrângere;
e) torturarea unei persoane aflate sub paza făptuitorului sau asupra căreia acesta exercită controlul în orice alt mod, cauzându-i vătămări fizice sau psihice, ori suferințe fizice sau psihice grave, ce depășesc consecințele sancțiunilor admise de către dreptul internațional;
f) violul sau agresiunea sexuală, constrângerea la prostituție, sterilizarea forțată sau detenția ilegală a unei femei rămase gravidă în mod forțat, în scopul modificării compoziției etnice a unei populații;
g) vătămarea integrității fizice sau psihice a unor persoane;
h) provocarea dispariției forțate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protecția legii pentru o perioadă îndelungată, prin răpire, arestare sau deținere, la ordinul unui stat sau al unei organizații politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite că această persoană este privată de libertate sau de a furniza informații reale privind soarta care îi este rezervată ori locul unde se află, de îndată ce aceste informații au fost solicitate;
i) întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;
k) alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice, se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează faptele prevăzute în alin. (1), săvârșite în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu intenția de a menține acest regim.
 
Articolul 394
Trădarea
Fapta cetățeanului român de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizație străină ori cu agenți ai acestora, în scopul de a suprima sau știrbi unitatea și indivizibilitatea, suveranitatea sau independența statului, prin:
a) provocare de război contra țării sau de înlesnire a ocupației militare străine;
b) subminare economică, politică sau a capacității de apărare a statului;
c) aservire față de o putere sau organizație străină;
d) ajutarea unei puteri sau organizații străine pentru desfășurarea unei activități ostile împotriva securității naționale, se pedepsește cu închisoarea de la 10 la 20 de ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
 
 
oprim_genocidul_asupra_poporului_român_apel.png

George Popescu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez George Popescu să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face numărul dvs. de telefon public pe internet.
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...