Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj

Comunicat al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România constată, cu stupoare şi nelinişte, că tensiunile ivite în redacţia Tribuna odată cu schimbarea conducerii revistei se agravează şi că protestele lansate în urmă cu câteva luni de 531 de semnatari, precum şi demersurile noastre complementare nu au primit niciun răspuns.

Semnalăm faptul că managerul revistei Tribuna, Mircea Arman, folosind editorialele revistei şi mijloace private de comunicare, s-a dedat şi se dedă la ameninţări, insulte şi calomnii la adresa scriitorilor şi oamenilor de cultură, a culturii române în întregul ei.

Revista Tribuna, simbol al Clujului cultural, a fost târâtă într-un scandal nedemn. Un conflict local, care putea fi rapid soluţionat, a fost transformat, prin lipsa de reacţie a autorităţilor responsabile, într-un imund scandal naţional, pe cale de a deveni internaţional şi de a fi politizat în mod abuziv. Desfacerea contractelor de muncă ale celor trei redactori de la Tribuna este doar unul dintre efectele deplorabile ale acestei situaţii nerezolvate la timp.

Cerem stăruitor autorităţilor locale şi naţionale abilitate să intervină decis şi grabnic pentru o soluţionare corectă a acestei stări de lucruri, în spiritul legilor în vigoare, în consens cu valorile democraţiei şi ale civilităţii.

Membrii Comitetului de conducere al Filialei Cluj a USR

şi ai Consiliului USR

(Irina Petraş, Doina Cetea, Marta Petreu, Ion Vartic,

Ovidiu Pecican, Adrian Popescu, Mircea Opriţă,

Mihai Dragolea, Ion Cristofor)

Au mai semnat: Gabriela Lungu, Aurel Rău, Ion Pop, Ioan Pintea, Ion Mureşan,

Alex Goldiş, Doina Opriţă

Lista rămâne deschisă


Membrii Comitetului de conducere al filialei Cluj a USR si ai Consiliului USR    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Membrii Comitetului de conducere al filialei Cluj a USR si ai Consiliului USR să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook