Cerere pentru suplimentarea planului de școlarizare al Colegiului German „Goethe” pentru anul școlar 2025-2026 cu încă o clasă de a IX-a

 

Către,

 

COLEGIUL GERMAN „GOETHE”

 

DOMNULUI DIRECTOR

PROF. SEBASTIAN STOICA

 

 

Spre știință: Consiliului de Administrație

 

Stimate Domnule Director,

 

Subsemnații, în calitate de părinți/tutori legal instituiți ai elevilor din clasele menționate, vă solicită respectuos să întreprindeți demersurile necesare în vederea suplimentării planului de școlarizare al Colegiului German „Goethe” pentru anul școlar 2025-2026 cu încă o clasă de a IX-a și modificarea corespunzătoare a cifrei de școlarizare.

 

În susținerea demersului nostru, înțelegem să ne prevalăm de dispozițiile art. 6, art. 23 alin. (4) și art. 59 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează organizarea formațiunilor de studiu în limba maternă, precum și dreptul elevilor de a se instrui în limba maternă, la toate nivelurile.

 

Din informațiile pe care le deținem, în prezent, efectivul claselor a VII-a (viitoarele clase a VIII) se ridică la 136 de elevi.

Or, potrivit art. 23 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 198/2023, clasa în învățământul liceal cuprinde cel mult 26 de elevi, cifră care poate fi depășit cu maximum 2 elevi. Chiar dacă unii dintre elevii  noștri aleg să urmeze cursurile altui liceu, numărul acestora nu depășește, în general 20 de elevi. În același timp, trebuie avute în vedere locurile stabilite de inspectoratul școlar pentru candidații de etnie romă și candidații cu cerințe educaționale speciale, precum și faptul că există și absolvenți ai altor unități de învățământ, cu medii mari, care optează pentru Colegiul German Goethe.

 

În opinia noastră propunerea de suplimentare a planului de școlarizare pentru anul școlar 2025-2026 cu încă o clasă a IX-a respectă criteriile impuse prin Metodologiile privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul de stat, aprobate anual prin ordine ale ministrului educației, respectiv:

- criteriul legislativ (în raport de dispozițiile mai sus invocate din Legea nr. 198/2023, precum și de faptul că, în opinia noastră, la nivelul Colegiului German Goethe există corelare între numărul de posturi și numărul de elevi/preşcolari, la care se adaugă încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preşcolar);

- criteriul economic (la Colegiul German „Goethe” nu există clase paralele care să funcționeze sub efectiv – din contră, toate clasele funcționează la limita superioară a efectivelor, prevăzută de lege);

- criteriul demografic (toate datele statistice arătând că opțiunile pentru nivelul liceal în cadrul Colegiului Germen „Goethe” depășesc numărul de locuri pe care unitatea îl poate pune la dispoziție în acest moment).

 

Considerăm de asemenea că înființarea unei clase suplimentare de a IX-a începând cu anul școlar 2025-2026 va aduce multiple beneficii, printre care:

1. asigurarea continuității educaționale în limba maternă, în conformitate cu prevederile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 mai sus invocate, în condițiile în care Colegiul German „Goethe” este sigura unitate de învățământ de nivel liceal de stat în limba materna germana din municipiul București și județul Ilfov;

2. promovarea diversității culturale și lingvistice în cadrul instituției noastre de învățământ;

3. creșterea incluziunii sociale și educaționale a elevilor aparținând minorităților naționale.

 

În aceste condiții, vă solicităm respectuos ca proiectul planului de școlarizare pentru anul 2025-2026 – dezbătut în Consiliul profesoral, aprobat de Consiliul de administrație și înaintat Inspectoratului Școlar al Municipiului București – să cuprindă o clasă suplimentară de a IX-a.

Ne exprimăm, totodată, disponibilitatea de a susține demersurile Colegiului German „Goethe” în sensul celor de mai sus la nivelul forurilor ierarhice superioare și al altor instituții abilitate.

 

În speranța că veți da curs prezentei, vă mulțumim anticipat și vă asigurăm de întreaga noastră stimă.


Parintii Colegiului German Goethe    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Parintii Colegiului German Goethe va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...