Amânaţi termenul limită pentru declarația anuală!

Amânaţi termenul limită pentru declarația anuală!

În conformitate cu situația epidemiologică din Republica Moldova în contextul răspândirii infecției COVID-19 şi deciziile Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, unde sa hotărît:

1.1. Implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă Cod roșu, a următoarelor măsuri de prevenire a infecției COVID-19:
1.1.1. restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu;
1.1.3. prestarea doar a serviciilor esențiale (vitale);
1.1.4. interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (bancă, poștă, etc.);
1.1.6. instituirea instruirii la distanță (online).

Deoarece în ultima perioadă a crescut semnificativ numarul de infectări cu viusul COVID-19, angajatorii adoptă diferite măsuri și îndrumări restrictive pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19.

Mulţi contabili fiind infectaţi personal sau fiind în contact cu persoane infectate, sunt puşi în situaţia de a se afla în carantină la domiciliu, sau chiar internaţi in instituţiile medicale, tratamentul fiind unul foarte dificil, fapt ce a îngreunat procesul de lucru, calitatea şi capacitatea muncii fiind scăzută, activitatea la mulţi contabili a fost afectată pentru că rămân acasă pentru a avea grijă de membrii familiei.

Dat fiind faptul, că nu avem posibilitatea de a activa în regim normal, iar lucrul la distanţă nu permite de a avea acces la toate actele contabile, pentru a finaliza cu succes dările de seamă corecte, şi luînd în consideraţie, că conform legislaţiei, impozitul pe venit a fost achitat 80% pină la 25.12.2020, noi, grupul Contabil News, semnătarii prezentei petiţii, solicităm extinderea termenului de prezentare a dărilor de seamă Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, pină la 25 aprilie 2021.

Atenţionăm, că hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Татьяна Тунгус să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...