Cerem revizuirea legilor prosumatorului pentru a elimina abuzul furnizorilor de energie

Către ANRE, Consiliul Concurentei și Guvernul Romaniei

 

Cerem clarificarea și revizuirea METODOLOGIEI din 23 februarie 2022, pentru a elimina abuzul furnizorilor.

Formele de abuz practicate de furnizori sunt următoarele:

- neaplicarea compensării cantitative, chiar dacă prosumatorul solicită aceasta furnizorului.

- neaplicarea prețului identic pentru energia consumată și cea produsă

- lipsa datelor cu privire la cantitatile neconsumate de energie produsă

 

Suplimentar cerem noi metode de protectie a prosumatorului și a statului român:

- compensare cantitativă lunară 1:1 fără taxe pentru cantitătile de energie produse disponibile (din luna curentă sau cele anterioare) care nu depășesc cantitatea de energie consumată în luna curentă. Cerem aplicarea art. 73^1 in modul compensare pur cantitativă și eliminarea compensării financiare pe cantitate identică. Motivăm aceasta prin faptul că taxele sunt plătite de consumatori și faptul că energia consumată și returnată furnizorului nu produce taxe de transport, fiind consumată de consumatorii din zona unde se află prosumatorul.

- reglementarea modului de măsurare a energiei produse conform contorului bidirecțional și considerea cantității produse din momentul instalării acestuia și nu din momentul semnării contractului cu furnizorul. Motivăm aceasta cu faptul că furnizorii de energie intenționat nu recunosc acele cantități deși sunt contorizate, și ulterior le folosesc in scopul vânzării către consumatori. Suplimentar unii furnizori întârzie intenționat semnarea contractului pentru a obține câstiguri mai mari, care sunt și ilegale deoarece nu pot dovedi proveniența acestor cantități.

- reglementarea faptului că furnizorii nu pot solicita subvenția de la stat in cazul in care compensează cantitativ/financiar consumul returnat prin producție. Motivăm aceasta prin faptul ca pentru 1 KWh consumat de prosumator care este returnat în rețea, apoi utilizat de către un consumator, un furnizor aplică prosumatorului subventia și o decontează de la statul român, apoi acea cantitate de energie produsă este văndută altui consumator pentru care furnizorul solicită din nou statului român plata subvenției.

 

Ca exemplu de abuz putem menționa companii precum E-On Energie România care practică următoarele:

- contractele de prosumator vin doar cu compensare financiară lunară pentru o cantitate identică și nu oferă posibilitatea de a cere compensarea cantitativă, deși prosumatorii îi contactează dar nu pot discuta cu departamentul comercial.

- prețul per KWh pentru energia consumată este considerabil mai mare decât cel cel al energiei produse de prosumator.

- plata certificatelor verzi pentru energia compensată prin returnarea consumului din producție proprie.

- pe facturile emise de furnizor rezultă că ei obțin de două ori subvenția de la stat pentru același KWh energie. Odată pe factura prosumatorului pentru KWh consumat, apoi pentru acel KWh energie produs și livrat înapoi in rețea care este vândut unui consumator ulterior.

- neînregistrarea cantității de energie produsă de prosumator în perioada dintre montarea contorului bidirecțional de către compania lor DelGaz Grid până la în momentul inregistrării contractului. Suplimentar se întârzie intenționat procesul de contractare pentru a putea folosi ilegal o cantitate mai mare de energie. Această schemă de fraudare este coordonată și bine pusă la punct de către ei prin faptul că DelGaz Grid autorizează injectarea în rețea a energiei produse din momentul instalării contorului iar E-On refuză să compenseze sau să plătească prosumatorii pentru energia produsă în acel interval de timp. Astfel obțin venituri ilegale echivalente a circa 160 KWh / KW putere instalație de producție in o perioadă de 50-60 zile.

 

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Oleg Tarabuta să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...