Cerem naționalizarea companiilor de energie din România (gaz, petrol, electricitate)

Producția și distribuția de gaze naturale, petrol și energie electrică sunt resurse strategice necesare supraviețuirii României in perioada excepțională de criză în care ne aflam.

Controlul lor de către firme private și mai ales firme străine pune in pericol economia țarii și independența României.

Resursele energie și infrastructura de distribuție aparțin de drept tuturor românilor ca ultimi proprietari comuni ai resurselor României.

Cerem printr-o hotărâre sub starea de criză naționalizarea urgentă a producerii și distribuției de energie în România ca singura modalitate de asigurare a supraviețuirii și independenței poporului român.

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Ioan Oprea să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...