Cerem decontarea echitabilă a navetei personalului didactic

                Având în vedere prevederile art.161 alin.(1) din Constituţia României, potrivit căruia „cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări” , cât şi pe cele ale art.1 alin. (2) lit.(e) pct.(i) din OG 137-2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, conform căruia „principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminării sunt garantate în special în exercitarea dreptului la muncă, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva şomajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneraţie echitabilă şi satisfăcătoare”, solicitam înlăturarea prevederilor discriminatorii privind decontarea navetei personalului didactic, instituite prin HG 569/2015.Această HG anulează un drept câştigat în 1997.

               Astfel, Legea 128/1997 prevedea la art.104 că: “(3) Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală.”             

               În 2011 a fost adoptată o nouă lege a învăţământului, prevederile legate de decontarea navetei păstrându-se.Instructiunea nr.2 din 17 februarie 2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice prevedea: “În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare, În temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezenta instrucţiune.

Art. 1  Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală; în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.”              

                    Prin HG 569/2015 s-a anulat acest drept:

Art.7 (6) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei se poate face pentru autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu atunci când: a) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unităţii de învăţământ; b) pe ruta dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu. (7) Decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcaţiunea proprietate personală sau deţinut/ă legal cu orice titlu, în cazurile prevăzute la alin. (6), se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanţe similare.  

                 Această ordonanţă tratează situaţia în care nu există mijloace de transport în comun la fel ca pe cea în care aceste mijloace există, dar se preferă comoditatea deplasării cu autoturismul personal.De asemenea, este inechitabil ca personalului didactic care face naveta cu mijloace de transport în comun să i se deconteze integral cheltuielile de transport(abonamentul), în timp ce cadrelor didactice care nu au mijloace de transport în comun cu care să efectueze naveta, să li se ofere doar o compensaţie, reprezentată de contravaloarea unui abonament pe o distanţă similară.

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe DD să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook