„APĂRÂND FEMEIA-APĂRAŢI VIAŢA! - DESTUL! PE NOI CINE NE APĂRĂ?"

 

http://www.youtube.com/watch?v=0EWl7OwrGaI&feature=related

 

PETIȚIE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI DOMESTICE


Categorie: Guvernare, administrativ, proiecte de lege, legislație, învățamânt, sănătate, social

Destinatar: Președinția României, Guvernul României, Camera Deputaților și Senatul României, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

„APĂRÂND FEMEIA-APĂRAŢI VIAŢA!"

- este o petiție împotriva violenței domestice inițiată de Maria Ciumberică, București care se dorește a fi susținută de cât mai multe femei;

Dupa ce va obține votul dumneavoastră, Petiția va fi înaintată tuturor forurilor competente pentru a elabora legi care să promoveze, susțină și să apere drepturile femeilor (în special), dar și pe cele ale victimelor agresiunii domestice.

Prin această campanie inițiatoarea vă cheamă să vă alăturaţi luptei împotriva violenţei de orice fel, exercitată împotriva FEMEII SECOLULUI XXI.

"Destul! Pe noi cine ne apără?"

La fiecare 10 de secunde, o femeie din România este victima violenţei domestice şi tot la fiecare 10 de secunde, un copil suferă ca urmare a actelor de violenţă în familie.

Femeia şi copilul minor, prin Constituţia României, au garantate drepturi şi libertăţi.Tot prin aceeaşi Lege Fundamentală, se interzice supunerea femeii sau a copilului minor la orice act de violenţă sau tratament degradant de natură să atenteze la siguranţa lor fizică sau psihică. Dacă aceste drepturi şi libertăţi le sunt încălcate, atunci ei TREBUIE să beneficieze de protecţie.

Cu toate acestea studiile efectuate de organizaţiile guvernamentale, scot la iveală un crud adevăr:

LEGI SUNT, DAR, SUNT INTERPRETABILE, INCOMPLETE, SAU NU SUNT APLICATE ÎNTOCMAI.

Aşadar, în plin Secol XXI, persoanele lipsite de apărare (femei, copii minori, persoane cu handicap, bătrâni), se confruntă cu unul din cele mai grave şi mai îngrijorătoare fenomene ale violenţei: - VIOLENŢA ÎN FAMILIE - sub toate aspectele ei: violenţa fizică; violenţa psihologică/psihică; violenţa sexuală/abuzul sexual; violenţa economică sau violenţa socială.

Tot studiile arată că, 95 la sută din rândul victimelor violenţei în familie, sunt femei

Prin această petiție inițiatoarea vă cheamă să vă alăturați luptei împotriva violenței de orice fel, exercitată împotriva femeii secolului XXI.

"Destul! Pe noi cine ne apără?"

Textul integral al petiţiei poate fi gasit la următorea adresă:

http://ro.netlog.com/mariaciumberica/blog/blogid=1415243#blog


Maria Ciumberică    Contactați autorul petiției