Cerem anularea 3-Comert in cazul evidentei sumare!

În cercetarea statistică anuală 3-Comert se solicită informaţia pe grupuri de mărfuri vândute, însă acest lucru este imposibil când entitarea a ales metoda sumară – numită a preţului cu amănuntul (pct. 41 SNC Stocuri). Dar colaboratorii statisticii oricum cer acest raport și ameninţează cu amenzi în cazul neprezentării! Cerem anularea raportului statistic 3-Comert pentru întreprinderile care duc evidenţa sumară!

Ежегодный статистический отчет 3-Comert требует информацию о группах проданных товаров, но это невозможно, когда предприятие выбрало суммовой метод учёта розничной ценой (ст 41 НСБУ Запасы). Вместе с тем сотрудники статистики требуют этот отчет в любом случае и грозят штрафами в случае непредставления! Мы требуем отмены статистического отчета 3-Comert для предприятий, которые ведут суммовой метод учёта!


Buzdugan Lidia    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Buzdugan Lidia să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook