ACT PENTRU PATRIMONIU

În Europa sunt peste 55 de milioane de locuințe construite înainte de cel de al II-lea Război Mondial, în care locuiesc peste 120 de milioane de oameni. Una din patru locuințe a fost construită înainte de anul 1945. Responsabilitatea păstrării acestui patrimoniu cultural, ca patrimoniu locuit și folosit, ne revine tuturor.

Studiile Uniunii Europene arată că: ” "Europa veche", mai ales prin centrele istorice ale orașelor, este un magnet pentru turiști peste tot în lume și menținerea acestui lucru are un semnificativ impact economic. Patrimoniul cultural are o contribuție majoră la veniturile din turism: reprezintă 5,5 % din PIB-ul UE, genereaza mai mult de 30% din veniturile din exporturi și oferă locuri de muncă pentru 6% din forța de muncă a UE. ”Dezvoltarea turismului cultural nu creează doar un sentiment de cunoaștere și de mândrie în ceea ce privește istoria și identitatea locală, dar ajută la conservarea patrimoniului cultural, la stimularea creșterii economice și la crearea de noi locuri de muncă”. (Sursa: rezultatele proiectului 3ENCULT (Efficient ENergy for EU Cultural Heritage), un proiect de cercetare al Comisiei Europene, privind modalitățile de reabilitare corectă a clădirilor istorice și de creștere a eficienței energetice, http://www.3encult.eu)

Anul viitor se împlinesc 20 de ani de când România a semnat Convenția de la Granada privind protecția patrimoniului arhitectural al Europei, prin care s-a angajat:

- să prevadă, în funcție de competențele pe plan național, regional sau local și în limita bugetelor disponibile, un sprijin financiar din partea autorităților publice pentru lucrările de întreținere și de restaurare a patrimoniului arhitectural situat pe teritoriul său; 
- să recurgă, dacă este necesar, la măsuri fiscale susceptibile de a favoriza conservarea acestui patrimoniu; 
- să încurajeze inițiativele particulare în materie de întreținere și de restaurare a acestui patrimoniu.

Legislația națională în domeniu – Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, Legea 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor - nealiniată și necorelată cu restul legislației naționale, nu a reușit să genereze la nivelul administrațiilor locale un mecanism viabil pentru reabilitarea clădirilor istorice, cu proprietari privați. Dimpotrivă, singura constantă a eșecului actului legislativ este degradarea continuuă a patrimoniului locuit şi organizat în condominii din orașele noastre, distrugerea și alterarea identității noastre culturale.

 

Noi,

Specialiști în domeniu, arhitecți, ingineri, constructori, restauratori,

Reprezentanți ai administrației publice locale,

Susținători ai dezvoltării localităților noastre,

Locuitori și utilizatori ai patrimoniului arhitectural local,

 

Solicităm clasei politice, parlamentari și membri ai Guvernului României:

-       Introducerea cu prioritate pe agenda publică a problemei patrimoniului locuit şi organizat în condominii și modificarea legislației în domeniu;

-       Constituirea unui grup de lucru interministerial la nivelul Guvernului României în care să fie cooptați și reprezentanți ai administrațiilor publice locale, în vederea modificării și alinierii legislației actuale, pentru găsirea unor soluții operabile care să permită salvarea acestui uriaș patrimoniu arhitectural al orașelor noastre;

-       Utilizarea modelelor propuse de administrațiile publice locale prin Regulamentele elaborate, în modificările legislației din domeniu

-       Identificarea și promovarea prin acte normative a unor soluții de finanțare destinate lucrărilor de întreținere și de restaurare a patrimoniului arhitectural, facil de accesat de proprietarii privați de clădiri;

-       Racordarea legislației naționale la precupările și politicile Uniunii Europene în domeniul conservării clădirilor istorice și al eficienitizării energetice în vederea reducerii consumului de energie.

 

Ne angajăm

-       Să punem la dispoziția grupului de lucru interministerial, cunoștințele și rezultatele demersurilor noastre în domeniul reabilitării clădirilor istorice cu proprietari privați;

-       Să informăm și să oferim consultanță proprietarilor privați de clădiri istorice cu privire la viitoarele modificări legislative (când acestea se vor produce);

-       Să elaborăm norme locale pentru eficientizarea procedurilor pentru obținerea de sprijin financiar și a lucrărilor de reabilitare și modernizare în baza viitoarelor modificări legislative (când acestea se vor produce);

-       Să oferim consultanță tehnică și financiară proprietarilor privați de clădiri istorice pe perioada derulării lucrărilor de reabilitare, cu privire la modalitățile de finanțare și la calitatea lucrărilor și a materialelor folosite;

-       Să promovăm în rândul celorlalți parteneri modele de bună practică din domeniul restaurării și întreținerii patrimoniului arhitectural din orașele noastre în vederea elaborării unor politici de conservare integrate, prin care să favorizăm aplicarea și dezvoltarea tehnicilor și materialelor tradiționale.

-       Să creăm instrumentele administrative și să alocăm resursele umane necesare celor de mai sus

 

Prezenta iniţiativă rămâne deschisă tuturor celor care doresc să o susţină: societatea civilă, corpul profesional, administrații, mediu economic, mediu politic,  instituţii.

www.actpentrupatrimoniu.org

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Timișoara să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Facebook