Așa nu se mai poate, Pâna aici, Ajunge !!!

Propunere civică de inițiere a unui referendum DECIZIONAL de suspendare a președintelui României, d-nul KLAUS WERNER JOHANNIS

Așa nu se mai poate, Pâna aici, Ajunge !!!

ROMÂNI, DACI, LUPI, PATRIOȚI !!!

SEMNAȚI ACEASTĂ PETIȚIE, INFORMAȚI-VĂ PRIETENII ȘI DISTRIBUIȚI MASIV PE TOATE REȚELELE DE SOCIALIZARE ȘI ÎN PRESĂ !!! PUTEREA SUNTEM NOI, UNIȚI: POPORUL ROMÂN!!!

Acum e momentul, vă chemăm “la luptă” si la unire intr-un singur gând si urmând o singură idee pe care știm că v-o doriți cu toții : Demiterea Președintelui României.  "Așa nu mai putem continua! Copiii noștri, bunicii noștri, noi, cu toții, avem nevoie de respect, de sănătate. Avem nevoie să nu ne mai fie frică! " Ulise Toader- blog personal Facebook

« Nu putem lupta contra unui sistem corupt dacă nu reușim să demascăm și să detronăm capul sistemului dictatorial », « Peștele de la cap se împute ».

Uniți suntem puternici !!!

CĂTRE SENATUL ROMÂNIEI, ·      

  Doamnei Presedinte a Senatului, D-na Anca Dana Dragu 

   Prin poștă normala Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti.    Prin poștă electronică cabinet.presedinte@senat.ro

  Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții

   Prin poștă normala Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti.    Prin poștă electronică    cabu@senat.ro 

CĂTRE CAMERA DEPUTAŢILOR ·  

      Domnului Preşedinte al Camerei Deputaţilor, D-nul Ludovic Orban

   Prin poștă normala Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti o       Prin poștă electronică    ludovic.orban@cdep.ro  ·      

      Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților

  Prin poștă normala Palatul Parlamentului, Strada Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucuresti o    Prin poștă electronică    cp14@cdep.ro , srp@cdep.ro       

 

Domnilor DEPUTAŢI ŞI SENATORI ROMÂNI,

Conform art 69, alin 1 din Constituția României “În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului.” NOI,votantii dumneavoastră cât și o bună parte a poporului român, semnatari si co-semnatari ai prezentei petiții,

VĂ CEREM: ·      

 •      Conform prevederilor art.95 şi ale art.146 lit. g) din Constituţia României, SĂ INIŢIAŢI ŞI SĂ SEMNAŢI O PROPUNERE DE SUSPENDARE DIN FUNCŢIE A PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, D-nul Klaus Werner Iohannis ; ·      
 •     Ca, în temeiul dispoziţiilor art.95 şi art.146 lit. h) din Constituţia României, ale art.42 şi art.43 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi ale art.67 şi art.68 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, CELE DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI SĂ SOLICITE CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI SĂ EMITĂ AVIZUL CONSULTATIV CU PRIVIRE LA PROPUNEREA DE SUSPENDARE DIN FUNCŢIE A PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI D-nul Klaus Werner Iohannis; ·      
 •     În urma  avizului consultativ cu privire la propunerea de suspendare, vă cerem SĂ ADOPTAŢI O HOTĂRÂRE PRIN CARE SĂ STABILIŢI SUSPENDAREA  D-nului Klaus Werner Iohannis DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE A ROMÂNIEI ŞI SĂ DISPUNEŢI ORGANIZAREA REFERENDUMULUI DE DEMITERE DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI.

ÎN DREPT, INVOCĂM: ·       

 • Suspendarea din funcţie - ARTICOLUL 95 din Constituţia României :

            (1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută. 

           (2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

          (3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui. 

       Atribuţii - ARTICOLUL 146 din Constituţia României : 

              Curtea Constituţională are următoarele atribuţii: 

                 a) se pronunţă asupra constituţionalităţii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

                b) se pronunţă asupra constituţionalităţii tratatelor sau altor acorduri internaţionale, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori; 

               c) se pronunţă asupra constituţionalităţii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori;   

              d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;   

              e) soluţionează conflictele juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice, la cererea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a primului-ministru sau a preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii;   

             f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului; 

            g) constată existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte al României şi comunică cele constatate Parlamentului şi Guvernului; 

           h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României; 

           i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului şi confirmă rezultatele acestuia; 

           j) verifică îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni; 

           k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic; 

           l) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legea organică a Curţii.

DE CE CONSIDERĂM CA FIIND O PRIORITATE NAȚIONALĂ DEMITEREA PREȘEDINTELUI ? ·      

 • D-nul Klaus Werner Iohannis, în calitate de Președinte al României, NU mai reprezintă interesele statului român si implicit ale cetățenilor României conform art.80 alin.1 din Constituția României « Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării »;        
 • D-nul Klaus Werner Iohannis, în calitate de Președinte al României, nu a respectat în nenumărate rânduri prevederile Constituției și nu și-a exercitat funcția de mediere între puterile statului,favorizând în permanență una dintre acestea sau intre acesta (statul) și societate  conform art.80 alin.2 din Constituția României «  Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. »;       
 • D-nul Klaus Werner Iohannis, în calitate de Președinte al României, considerăm că a uitat să respecte cu sfințenie jurământul depus în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună conform art 82 alin.2 din Constitutia Romaniei « Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, următorul jurământ: "Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru propăşirea spirituală şi materială a poporului român, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!". »;
 • În concluzie, datorită faptelor prezentate mai sus și nu numai, considerăm că președintele în funcție al României, d-nul Klaus Werner Iohannis a săvârşit fapte grave, în mod repetat, prin care încalcă prevederile Constituţiei și legilor țării și nu poate să mai reprezinte interesele statului și poporului Român. Ca urmare considerăm primordială inițierea unui referendum național decisional pentru demiterea președintelui conform art. 95 din Constituția României.

     Inițiativa civică este propusă de administrația grupurilor Facebook « LA LUPTĂ, PATRIOȚI ! » si « ROMÂNIA CIVICĂ », grupuri civice, patriotice și naționaliste, fără afiliere politică la niciunul dintre partidele și (sau) organizațiile politice existente în România.

Inițiatori :    

 • Chivăran Dan -- « LA LUPTĂ, PATRIOȚI ! »
 • Gheorghita Aurelia - « LA LUPTĂ, PATRIOȚI ! »
 • Munteanu Grațiela - « LA LUPTĂ, PATRIOȚI ! »
 • Ungureanu Eduard - « LA LUPTĂ, PATRIOȚI ! »
 • Zota Aurelia - « LA LUPTĂ, PATRIOȚI ! »
 • Vorobchievici Nicolai - « LA LUPTĂ, PATRIOȚI ! »
 • Tăut Dan - « ROMÂNIA CIVICĂ »
 • Mihai Cristian - « ROMÂNIA CIVICĂ »
 • Bichiș Ovidiu - « ROMÂNIA CIVICĂ »
 • Gliguta Dan - « ROMÂNIA CIVICĂ »

 

Note :

1.Constituţia României- http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339

2.Petitie online - https://www.petitieonline.com/solicitm_referendum_pentru_demiterea_preedintelui_bsescu 


Eduard Ungureanu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Eduard Ungureanu va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:
Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...