SOLICITĂM REFERENDUM PENTRU DEMITEREA PREŞEDINTELUI BĂSESCU

 

CĂTRE SENATUL ROMÂNIEI

Domnului Preşedinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu

cabinet.presedinte@senat.ro

 

CĂTRE CAMERA DEPUTAŢILOR

Domnului Preşedinte al Camerei Deputaţilor, Valeriu-Ştefan Zgonea

zgonea@cdep.ro, zgonea@gmail.com

 

CĂTRE PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

Domnului Prim-Ministru şi Preşedinte al Partidului Social Democrat, Victor-Viorel Ponta

v.ponta@cdep.ro, psd@psd.ro

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT DIN SENAT

psd@senat.ro, office@iliesarbu.ro

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

psd@cdep.ro

 

CĂTRE PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

Domnului Preşedinte al Partidului Naţional Liberal, Crin Antonescu

crin.antonescu@senat.ro, indirectcupnl@yahoo.com

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL DIN SENAT

pnl@senat.ro

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

pnl@cdep.ro

 

CĂTRE PARTIDUL CONSERVATOR

Domnului Preşedinte al Partidului Conservator, Daniel Constantin

daniel.constantin@partidulconservator.ro, daniel.constantin@cdep.ro,

secretariat.general@partidulconservator.ro

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI CONSERVATOR DIN SENAT

aura.costea@senat.ro, veronica.frumuzache@senat.ro,

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR AL PARTIDULUI CONSERVATOR DIN CAMERA DEPUTAŢILOR

gpc@cdep.ro

 

CĂTRE UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI (U.N.P.R.)

Domnului Preşedinte al U.N.P.R., Gabriel Oprea

contact@gabriel-oprea.ro, secretariat@unpr.eu

 

CĂTRE UNIUNEA DEMOCRATĂ A MAGHIARILOR DIN ROMÂNIA (U.D.M.R.)

Domnului Preşedinte al U.D.M.R., KELEMEN HUNOR

kelemenhunor@cdep.ro, kelemenhunor@rmdsz.ro, office@rmdsz.ro,

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR DIN SENAT AL UNIUNII DEMOCRATE MAGHIARE DIN ROMÂNIA

udmr@senat.ro

 

CĂTRE GRUPUL PARLAMENTAR DIN CAMERA DEPUTAŢILOR AL UNIUNII DEMOCRATE MAGHIARE DIN ROMÂNIA

udmr@cdep.ro

 

 

STIMAŢI DEPUTAŢI ŞI SENATORI ROMÂNI,

 

în calitate de români responsabili, noi, semnatarii acestei petiţii, având în vedere textele din Constituţia României încălcate, în mod repetat, prin faptele grave săvârşite de către Preşedintele României, domnul Traian Băsescu, VĂ RUGĂM SĂ INIŢIAŢI ŞI SĂ SEMNAŢI O PROPUNERE DE SUSPENDARE DIN FUNCŢIE A PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, DOMNUL TRAIAN BĂSESCU, în temeiul prevederilor art.95 şi ale art.146 lit. g) din Constituţia României.

De asemenea, vă rugăm ca, în temeiul dispoziţiilor art.95 şi art.146 lit. h) din Constituţia României, ale art.42 şi art.43 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, precum şi ale art.67 şi art.68 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, CELE DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI SĂ SOLICITE CURŢII CONSTITUŢIONALE  A ROMÂNIEI SĂ EMITĂ AVIZUL CONSULTATIV CU PRIVIRE LA PROPUNEREA DE SUSPENDARE DIN FUNCŢIE A PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, DOMNUL TRAIAN BĂSESCU.

După ce Curtea Constituţională a României, va emite avizul consultativ cu privire la propunerea de suspendare, vă rugăm SĂ ADOPTAŢI O HOTĂRÂRE PRIN CARE SĂ STABILIŢI SUSPENDAREA DOMNULUI TRAIAN BĂSESCU DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI ŞI SĂ DISPUNEŢI ORGANIZAREA REFERENDUMULUI DE DEMITERE A DOMNULUI TRAIAN BĂSESCU DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI.

Cunoaştem fapul că acestui demers NU îi sunt aplicabile dispoziţiile art.74 din Constituţia României şi nici alt text legal în baza căruia să fie valabile cererile românilor semnatari, dar solicitările cuprinse în această petiţie sunt determinate de instabilitatea generată la nivel naţional de acţiunile neconstituţionale ale Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu.

În drept, invocăm disp art.95:

“Suspendarea din funcţie

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunostinta Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.”

Vă rugăm să aveţi în vedere punctele 3.4. şi 3.7. din AVIZUL CONSULTATIV Nr.1 din 6 iulie 2012 al CCR privind propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, Traian Băsescu, ce sunt aplicabile şi faptelor săvârşite de către preşedintele Băsescu în anul 2014.

La punctul 3.4. din AVIZUL CONSULTATIV Nr.1 din 6 iulie 2012 privind propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, se arată următoarele:

„La capitolul III din propunerea de suspendare se susţine că "Preşedintele a încălcat în mod repetat principiul separaţiei puterilor în stat şi independenţa justiţiei".

În acest sens, se susţine că "Preşedintele Traian Băsescu a demonstrat prin acţiunile sale concrete desfăşurate pe parcursul celor 3 ani de exercitare a mandatului că are o viziune arbitrară, total contrară principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. Contrar rolului de mediator între puterile statului conferit de Constituţie, Traian Băsescu a provocat crize în raporturile dintre preşedinţie şi principalele autorităţi publice, încălcându-le şi nesocotindu-le competenţele, denigrându-le activitatea şi ştirbindu-le credibilitatea.”

„Atacurile preşedintelui au vizat şi Camera Superioară a Parlamentului, Senatul României. Traian Băsescu atacă în mod direct puterea legislativă, reprezentată de Senatul României, încălcând flagrant acelaşi principiu al separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, preşedintele Traian Băsescu a declarat, la TVR, la momentul respectiv, că reforma sănătăţii, legea asistenţei sociale şi legislaţia legată de justiţie trebuie adoptate prin asumarea răspunderii de către Guvern, afirmând că Senatul «s-a compromis de la preşedinte până la ultimul senator», amânând discuţiile pe aceste subiecte”

«Declaraţiile lui Traian Băsescu referitoare la situaţia din Senat sunt cu atât mai grave cu cât el nu numai că a dat instrucţiuni legislativului cu privire la actele ce trebuie adoptate, dar chiar şi cu privire la forma în care acestea trebuiau să arate, atitudine incompatibilă cu Constituţia şi cu principiile democratice. Încercarea sa de a determina Senatul să adopte aceste acte normative în forma dorită de el reprezintă o tentativă gravă de golire de conţinut a puterii legislative, aşa cum este ea prevăzută în Constituţie." »

„CURTEA ÎŞI AFIRMĂ DEZAPROBAREA CU PRIVIRE LA FORMULAREA DE ACUZAŢII, ETICHETĂRI JIGNITOARE ŞI INSULTE LA ADRESA EXPONENŢILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE EI, ASTFEL CUM S-A EXPRIMAT ŞI PRIN AVIZUL CONSULTATIV NR.1 DIN 5 APRILIE 2007, CÂND, INVOCÂND DECIZIA NR.435/2006, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA L, NR.576 DIN 4 IULIE 2006, A STATUAT CĂ "LIBERTATEA DE EXPRIMARE ŞI DE CRITICĂ ESTE INDISPENSABILĂ DEMOCRAŢIEI CONSTITUŢIONALE, ÎNSĂ EA TREBUIE SĂ FIE RESPECTUOASĂ, CHIAR ŞI ATUNCI CÂND ESTE FERMĂ".

PRIN DECIZIA NR.53/2005, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR.144 DIN 17 FEBRUARIE 2005, CURTEA A REŢINUT CĂ, POTRIVIT ART.1 ALIN.(4) DINCONSTITUŢIE, AUTORITĂŢILE PUBLICE SUNT ORGANIZATE POTRIVIT "PRINCIPIULUI SEPARAŢIEI ŞI ECHILIBRULUI PUTERILOR - LEGISLATIVĂ, EXECUTIVĂ ŞI JUDECĂTOREASCĂ". ASTFEL, ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI AU SEMNIFICAŢIA UNEI CONTRAPONDERI FAŢĂ DE PUTEREA LEGISLATIVĂ, PENTRU REALIZAREA ECHILIBRULUI PUTERILOR ÎN STATUL DE DREPT, CONSACRAT PRIN DISPOZIŢIILE ART.1 ALIN.(3) DIN CONSTITUŢIE. ACEEAŞI SEMNIFICAŢIE O ARE ŞI DREPTUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DE A CERE CURŢII CONSTITUŢIONALE SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR JURIDICE DE NATURĂ CONSTITUŢIONALĂ DINTRE AUTORITĂŢILE PUBLICE, CONFORM ART.146 LIT.E) DIN CONSTITUŢIE, DEOARECE ACEST DREPT SE EXERCITĂ ÎN CONDIŢIILE EXPRIMĂRII PUNCTULUI DE VEDERE ASUPRA POSIBILELOR CĂI DE SOLUŢIONARE A CONFLICTULUI, IMPLICIT ASUPRA TEMEINICIEI SAU NETEMEINICIEI ATITUDINII ORI A SUSŢINERILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE IMPLICATE ÎN CONFLICT.”

La punctul 3.7. din AVIZUL CONSULTATIV Nr.1 din 6 iulie 2012 privind propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, se arată următoarele:

"La capitolul VI din propunerea de suspendare, se susţine că "Preşedintele a încălcat sistematic principiul neapartenenţei politice a persoanei care ocupă funcţia prezidenţială şi a abandonat rolul constituţional de mediator în stat şi în societate."
În acest sens, se arată că "Preşedintele a săvârşit acţiuni politice concrete care îl transformă în liderul de fapt al Partidului Democrat Liberal." (..)

"Atitudinea sa este una de flagrant partizanat politic prin participarea activă în viaţa internă a Partidului Democrat - Liberal.
Preşedintele a acţionat în numeroase situaţii în mod explicit şi direct ca lider al PDL." (...)

"De altfel, pe întreg parcursul mandatului, Traian Băsescu a avut o atitudine de respingere a dialogului real cu partidele politice, cu excepţia propriului său partid, PDL, pe care îl laudă, îl susţine şi îl conduce în mod autoritar.Traian Băsescu acţionează pe scena politică a ţării ca fiind preşedintele de facto al PDL, încălcând astfel flagrant prevederile art.80 respectiv art.84 dinConstituţie:" (...)

"Domnul Băsescu a participat în mod constant la diferite reuniuni cu membrii acestui partid şi a participat în mod activ la procesul decizional. Comportamentul său a fost în mod evident acela al unui şef de partid, nicidecum al unui preşedinte de ţară imparţial. Mai mult, Preşedintele a participat chiar şi la şcoala de vară a Organizaţiei de tineret a PDL. În fapt, în decursul ultimului mandat,Traian Băsescu a avut cel puţin 20 de întâlniri cu lideri marcanţi ai PDL, în afara cadrului de consultări cu partidele parlamentare. Nicio astfel de întâlnire nu a avut loc cu vreunul din partidele aflate la acel moment în opoziţie. Atacurile repetate, jignirile şi denigrările aduse liderilor celorlalte culminând cu ameninţările recente la adresa preşedinţilor partidelor parlamentare, denota lipsa de neutralitate vădită a Preşedintelui României şi reprezintă o sfidare vădită a prevederilor art.8, art.80 alin.(2), art.82alin.(2) şi art.84 alin.(1) din Constituţie." (...)

"ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTE SUSŢINERI, CURTEA REŢINE CĂ FAPTELE CONCRETE MENŢIONATE MAI SUS, IMPUTATE PREŞEDINTELUI, ÎMBRACĂ FORMA UNOR CONFLICTE CU CEILALŢI PARTICIPANŢI LA VIAŢA POLITICĂ.

CÂT PRIVEŞTE DECLARAŢIILE SUS-MENŢIONATE ALE DOMNULUI TRAIAN BĂSESCU, CURTEA REŢINE CĂ ACESTEA POT FI CARACTERIZATE CA OPINII POLITICE, PENTRU CARE PREŞEDINTELE ROMÂNIEI RĂMÂNE RESPONSABIL, DIN PUNCT DE VEDERE POLITIC ŞI MORAL, ÎN FAŢA ELECTORATULUI ŞI A SOCIETĂŢII CIVILE.

REFERITOR LA ROLUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI, PREVĂZUT DE ART.80 DIN CONSTITUŢIE, CURTEA CONSTATĂ CĂ DOMNUL TRAIAN BĂSESCU NU ŞI-A EXERCITAT CU MAXIMĂ EFICIENŢĂ ŞI EXIGENŢĂ FUNCŢIA DE MEDIERE ÎNTRE PUTERILE STATULUI, PRECUM ŞI ÎNTRE STAT ŞI SOCIETATE."

 

În speranţa că veţi lua în considerare solicitările noastre şi veţi declanşa procedura de demitere a Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, astfel încât SĂ FIE ORGANIZAT REFERENDUMUL PENTRU DEMITERE LA DATA DE 2 NOIEMBRIE 2014, ODATĂ CU PRIMUL TUR DE SCRUTIN AL ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI,

VĂ MULŢUMIM ANTICIPAT!!!

 

 ~~~~~~~~~

Nicoleta-Monica Petruț


Nicoleta-Monica Petruț    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Nicoleta-Monica Petruț să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...