Cerem interzicerea implementării și dezvoltării rețelei 5G în România

Contactați autorul petiției

Implicare în acțiunea juridică necesară anulării Strategiei 5G pentru România

2020-09-12 07:41:46

ANUNȚ IMPORTANT!

Vă informăm că în luna Ianuarie 2020, Asociațiile PRO CONSUMATORI - reprezentată legal de Președinte dl.Costel Stanciu ; ALIANȚA PĂRINȚILOR - reprezentată legal de Președinte dl.Cristian Filip si PRO VITA Filiala București - reprezentată legal de Președinte dl.Bogdan Stanciu, în calitate de reclamanți, au chemat în judecată la CURTEA de APEL BUCUREȘTI –Sectia IX de Contencios Administrativ și Fiscal ( dosar civil nr.5/2/2020 cu primul termen de judecată în data de 20 octombrie 2020 ), GUVERNUL ROMÂNIEI și SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI pentru Anularea Hotărârii de Guvern nr. 429/2019 cu privire la Strategia 5G pentru România, publicată în Monitorul Oficial nr.551 din data de 04 iulie 2019, împreună cu anexa care face parte integrantă din hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 bis, ca fiind nelegale.

Persoanele și organizațiile interesate care doresc să se alăture pentru a participa concret în calitate de intervenienți în interes propriu și/sau în interesul reclamanților sunt rugate să o contacteze prin mesaj ( pe email ) pe Dna. Av. MARINA-IOANA ALEXANDRU (marinaioanaalexandru@gmail.com), avocatul ales și reprezentantul celor 3 asociații reclamante, în vederea îndeplinirii formalităților procedurale de intervenție și reprezentare a dumneavoastră în fața instanței de judecată.

Doamna avocat va explica celor interesați ce presupune intervenția dumneavoastră. Solicităm ca în mesajele trimise pe email să vă lăsați datele de contact – numărul de telefon si emailul, pentru a putea primi răspuns.

Vă mulțumim pentru încredere, colaborare și implicare !

NUMAI ÎMPREUNĂ și UNIȚI vom putea REUȘI !!!

Coaliția STOP 5G România 

stop5GRomania.ro

https://www.facebook.com/stop5gromania


Coaliția STOP 5G România

URGENT! TRIMITE PETITIA URMATOARE!

2020-08-14 09:13:59


 În perioada 04.08.2020-17.08.2020 are loc consultarea publică pe Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G.
 

Prin acest proiect de lege se grabeste implementarea 5G deoarece ANCOM grabeste licitatia frecventelor spectrului radio pentru 5G (proprietatea noastra), guvernul roman se grabeste sa faciliteze legislativ afacerea unor corporatii pe sanatatea, proprietatea si siguranta noastra a tuturor.De aceea, vă rugam să vă implicați trimițând urgent următoarea cerere la consultare.publica@mt.ro, cu o copie oarba (Bcc) la contact@stop5gromania.ro (pentru arhivare memorii, petitii, propuneri):Subiect: CERERE DEZBATERE PUBLICA si PRELUNGIRE PERIOADA DE CONSULTARE
Subsemnatul ......, cetățean român, domiciliat în ....., adresa ......, e-mail: ....., în nume propriu, având în vedere anunțul public postat la http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3059-l04082020dcom, referitor la Proiectul de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național şi condiţiile implementării rețelelor 5G, în baza Legii nr. 86/2000, Legii nr. 52/2003, și a Constituției României, vă comunic și vă solicit urmatoarele:Consider ca RETEAUA 5G ESTE ATAC LA SIGURANTA NATIONALA INDIFERENT DE FURNIZORI deoarece problemele sunt aceleasi dat fiind faptul ca rezida la nivel tehnic de arhitectura, topologie si protocol (radiatii electromagnetice si vulnerabilitati cibernetice masive) sunt indiferent de aviz, indiferent de furnizorul de hardware, software (reteaua 5G este mult virtualizata in comparatie cu celelalte tipuri de retele), indiferent de operatorul telecom.Prin siguranța națională a României se înțelege starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară existenței și dezvoltării statului național român, ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și normelor democratice statornicite prin Constituție

conform https://lege5.ro/Gratuit/gy3deobs/legea-nr-51-1991-privind-siguranta-nationala-a-romaniei
 

In conceptul extins de siguranta nationala intra asadar sanatatea publica, echilibrul socio economic, protectia mediului natural, siguranta cibernetica si toate drepturile constitutionale cetatenesti! Reteaua 5G, INDIFERENT de producatori / furnizori, incalca :DREPTUL LA SĂNĂTATE, VIATĂ ȘI INTEGRITATE FIZICĂ - expunerea involuntara, permanenta/ubicua a tuturor cetatenilor fara discriminare la radiatiile neionizante emise de campurile electromagnetice generate in reteaua 5G wireless, retea care va avea trilioane de obiecte radiative conectate, milioane de statii de emisie radiative, zeci de mii de sateliti spatiali radiativi. Radiațiile emise de tehnologia wireless generează multiple boli evidențiate atat de legislatia privitoare la lucratori dar si de comunitatea științifică internatională iar in contextul 5G aceste boli se vor agrava si chiar va creste incidenta [https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal] următoarelor tipuri de afectiuni. Schimbarea ritmului cardiac Alterarea expresiei genetice Alterarea metabolismului Alterarea dezvoltării celulelor stem Cancer Boli cardiovasculare Deficienţe cognitive Distrugerea ADN Impact asupra stării generale Creşterea nivelului de radicali liberi Deficienţe de memorie şi învăţare Afectare neurologică Obezitate şi diabet Stres oxidativ
DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS este încălcat prin afectarea ireversibilă a biodiversității ecosistemului (dispariția polenizatorilor cu afectare grava a florei si faunei), prin creșterea consumului de energie electrică a rețelei, prin emisiile de CO2 și prin creșterea cantității de deșeuri electronice. Prin toaletarea excesiva a fondului arboricol care ar impiedica transmiterea semnalelor in reteaua 5GDREPTUL LA VIAȚĂ INTIMĂ ȘI FAMILIALĂ este încălcat prin invazia acestei tehnologii atât de ordin cibernetic cât și din punctul de vedere al radiațiilor (principiul NOWHERE TO HIDE aplicandu-se tuturor apartamentelor in mediul urban ce stau in bataia viitoarelor paduri de antene), prin generarea afecțiunilor fiziologice care țin de reproducere și ale celor de ordin comportamental, cu efecte majore: Calitate scăzută a fertilitații masculine și Avort


 

DREPTUL LA DOMICILIUL INVIOLABIL - încălcat prin instalarea echipamentelor 5G pe proprietatea privată dar si prin efectele nedorite ale radiatiilor 5G fata de care usile si ferestrele domiciliilor noastre nu pot constitui un ecram electromagnetic.


SECRETUL CORESPONDENTEI - devine încălcat prin multitudinea de vulnerabilități cibernetice aduse de arhitectura si protocolul 5G, reteaua va cauza expunerea cetatenilor la furturi de identitate, furturi de date personale ce aduc daune foarte mari, daune neasumate de proliferatorii acestei tehnologii si nic de asiguratoriDREPTUL LA MUNCA este încălcat prin faptul ca tehnologia 5G va prolifera automatizarea si digitalizarea astfel se estimeaza ca pana in 2040 47% din locurile de munca ale oamenilor vor disparea fiind ocupate de roboti si AIDREPTUL CONSUMATORILOR DE A ALEGE IN BAZA CONSIMTAMANTULUI INFORMAT, implementarea retelei 5G si a tehnologiilor automate si AI in baza unei informatii deformate, partiale si frauduloase viciaza consimtamatul, consumatorul fiind pus in fata imposibilitatii de a refuza aceasta tehnologie.DREPTUL LA PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA prin vicierea consimtamtului primarilor( Decizia ANCOM nr. 997/2018 care permite companiilor de comunicații, în special celor de comunicații mobile, să aibă acces GRATUIT pe proprietățile publice, restrângând astfel în mod abuziv dreptul de gospodărire și de autonomie administrativă a autorității locale! ). Vicierea consimtametului cetatenilor in ce priveste autorizarea si amplasarea tehnologiilor fara fir pe proprietatea acestora privata, arhitectura retelei 5G implica din 50 in 50m a fi instalate echipamente radiative wireless sub pretextul ca reteaua este strategica desi nu este de utilitate publica.SUVERANITATEA ESTE PUSA IN PERICOL DE RETEAUA 5G prin multiplele vulnerabilitati intrinseci tehnologiei. Retele critice cu adevarat de utilitate publica sunt puse in pericol de vulnerabilitatile nerezolvate ale tehnolgiei digitale care vor fi proliferate incontrolabil de reteau 5G. României ii revine dreptul suveran de a decide în baza studiilor de impact și a propriului context socio-economic, dacă este oportun sau nu să implementeze pe teritoriul său o tehnologie încă experimentală, nereglementată, insuficient testată, invazivă și nesigură.În plus, reamintesc faptul că furnizorii rețelelor de telecomunicații sunt entități private străine care urmăresc în primul rând profitul economic inclusiv prin a-și diminua costurile de implementare. Rețelele de telecomunicații mobile nu sunt de utilitate publica și nu pot fi puse înaintea siguranței și interesului național. Transformarea unui demers economic și tehnologic într-un demers „strategic” "de interes nationa" pentru țara nu e fundamentată, nu este democratica și nici constituțională.Nu trebuie facilitat legislativ și/sau conferi puteri sporite unor birocrați și tehnocrați, deoarece aceasta tehnologie pune în pericol însăși siguranța națională a României.
Deoarece problematica implementarii 5G este complexa si necesita abordare temeinica, iar consultarea prezenta nu respectă prevederile Convenției AARHUS, transpuse în România prin Legea nr. 86/2000, care prevede accesul la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample si CORECTE, pe subiectele de interes pentru cetățeni, participarea cetatenilor la luarea deciziilor cu impact asupra sănătății și mediului, cum este decizia implementării tehnologiei 5G, in baza drepturilor constitutionale va solicit prelungirea perioadei de consultare si organizarea unei dezbateri publice.Conform Hotararii Senatului Romaniei de la https://www.senat.ro/PDFOrdineDeZi/69718c4c-e30d-45ed-91a3-e62e2fce9ae5/com%2050.PDF, implementarea 5G in conditii de siguranta necesita ampla si temeinica aplecare si dezbatere cu cetatenii pe care sunteti obligati sa le desfasurati inainte de a propune legi sau alte acte normative.În România, aproximativ 30000 de cetățeni au semnat petiția împotriva implementării tehnologiei 5G în România https://www.petitieonline.com/cerem_interzicerea_implementrii_i_dezvoltrii_reelei_5g_in_romania Iar peste 80 de organizații au semnat Memoriul Național STOP 5G http://stop5gromania.ro/wp-content/uploads/2020/05/Memoriul-National-STOP-5G-in-Romania-Societatea-Civica.pdfAcesti cetateni au toate drepturile de a fi consultati si de a participa la decizia implementarii 5G in România deoarece SPECTRUL DE FRECVENTE RADIO ESTE PROPRIETATE PUBLICA, RESURSA NATURALA LIMITATA A CETATENILOR DATELE DIGITALE GENERATE SUNT RESURSE PROPRIETATEA CETATENILOR! INFRASTRUCTURA OPERATORILOR ESTE INSTALATA IN PROPORTIE DE 90% PE PROPRIETATEA PRIVATA A CETATENILOR, PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PRIVATEVa solicitam completarea definitiei de la art 2., litera f), astfel: "De asemenea, sunt considerate riscuri, amenințări și vulnerabilitâți la adresa securității naționale și/sau apărării naționale, radiațiile electromagnetice emise de tehnologiile si echipamentele utilizate în cadrul rețelelor și serviciilor 5G." De asemenea, la art. 4, alin. 1, litera c) se va adâuga o nouã condiție, după cum urmează: - tehnologia sau echipamentul produs nu afectează în niciun fel și nu pune în pericol, pe termen scurt, mediu sau lung, sănătatea umanâ, protecția mediului sau proprietatea privată. Solicitam ca legea sa garanteze si sa prevada explicit cine suporta depagubirea cetatenilor in urma vatamarii vietii/sanatatii, a datelor personale, a proprietatii private.


 

Legea sa prevada explicit cine raspunde juridic, financiar pentru deteriorarea mediul inconjurator si pentru toate celalalte pagube inregistrate in urma implementarii si utilizarii retelei 5G.
 

Studiile urmatoare intocmite temeinic de savanti romani si straini justifica cele afirmate mai sus:Avizul juridic al Av. Christian Jensen (Bonnor Lawyers) cu privire la subiectul “Dacă implementarea tehnologiei 5G în Danemarca contravine drepturilor omului și legislației mediului”. El se bazează pe normele de drept din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, din Convenția ONU pentru Drepturile Copilului, din Directiva UE privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, din Directiva UE privind conservarea păsărilor sălbatice, pe Principiul Precauției, precum și pe Convențiile de la Berna și Bonn privind protecția animalelor și plantelor. Această analiză a fost solicitată de: Institutul Danez pentru Sănătate Publică, Consiliul pentru Telecomunicații Sigure pentru Sănătate, Asociația EHS Australia și Asociația Daneză pentru Sănătate S.O.S. sursa: https://tinyurl.com/y4tncyay .
Prof. Univ. dr. Mircea Duțu, Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române considera radiațiile electromagnetice ”ecocid” și solicită aplicarea urgentă în România a Principiului Precauției în privința implementării 5G. ”[Este necesar un] control și supraveghere permanente a amplasării sistemelor de transmisie-recepție a semnalului GSM, precum și generarea unui contencios pe măsură. [...] Într-o perspectivă mai largă, globală, s-ar putea avea în vedere inițierea unui proces internațional de recunoaștere și consacrare a unei noi crime contra umanității, cea de ecocid electromagnetic." Sursa la: https://tinyurl.com/ydbgy4a9 și la: https://tinyurl.com/y3qtldjy.Referitor la consimtamant viciat - În februarie 2020, a fost publicat un amplu studiu cu privire la tehnologia 5G realizat de Ronald N. Kostoff, doctor în Științele Aerospațiale și Mecanice la Princeton, cercetător afiliat la Georgia Institute of Technology și savant recunoscut, cu sute de articole recenzate. Studiul este intitulat ”Cel mai mare experiment medical neetic din istoria umană” și reprezintă o argumentație solidă a îngrijorării și poziției noastre ferme împotriva comsimtamantului viciat in ce priveste acceptarea tehnologiei 5G. Surse: https://tinyurl.com/ya2svp5r sau https://smartech.gatech.edu/handle/1853/62452Solicit sa imi dati numar de inregistrare la aceasta cerere si sa o publicati asa cum ati publicat si pe cele primite de alti cetateni si organizatii la adresa http://www.mt.gov.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3059-l04082020dcom
Semnatura:

Data:


Coaliția STOP 5G România

Apel la implicare activa in aceasta perioada

2020-06-22 15:02:21

Pentru că Ministerul Sănătății din 2018 tace și nu se implică, se spală pe mâini și pasează responsabilitatea, ridică din umeri ori de cate ori s-a pus problema pericolului implementării tehnologiilor radiative 5G la adresa sănătății publice, în ciuda multor petiții, memorii depuse de societatea civică, în ciuda atribuțiilor care îi revin prin lege am cerut cu subiect și predicat o prima dezbatere publică pe tema 5G. Fiecare dintre noi avem dreptul și cerem Primăriei, DSP-ului și Agenției pentru Protecția Mediului din localitatea noastră de domiciliu dezbatere publică amplă pe tema implementării rețelei 5G și participarea noastră la luarea deciziei de implementare sau oprire implementare.

În contextul curent în care UE forțează statele membre să ia decizii ce aduc costuri inimaginabil de mari pentru sănătatea și viața cetățeniilor lor, am solicitat încă o dată asumarea responsabilității și implicarea activă în evaluarea riscurilor aduse de implementarea tehnologiei 5G și respectarea dreptului nostru cetățenesc de a fi informat corect și a lua parte la luarea deciziilor ce au impact asupra sănătății și mediului.

Este obligatorie respectarea prevederilor Convenției AARHUS, transpuse în România prin Legea nr. 86/2000, care prevede accesul la informații, organizarea și susținerea dezbaterilor publice ample, cu subiecte de interes pentru cetățeni, participarea la luarea deciziilor cu impact asupra sănătății și mediului cum este decizia implementării tehnologiei 5G.


Mai multe informații la http://stop5gromania.ro/5g-si-sanatatea-publica-actiunile-civice-in-senatul-romaniei-si-la-ministerul-sanatatii/

Temeiurile cererii trimise Ministerului Sănătății pot fi citite AICI

Memoriul Coalitiei STOP 5G România depus la Senat poate fi cititi AICI

Apelăm cu această ocazie la specialiștii în sănătatea publică, medicină, în biologie, în biochimie, biologia construcțiilor (biologia habitatului), cercetători și oameni de știință cu expertiză în domeniul radiațiilor electromagnetice, specialiști în drept constituțional și internațional, la victimele radiațiilor EMF, să se implice în demersul acesta, să ne scrie în la contact@stop5gromania.ro afirmând modalitatea de participare și contribuție la demers.

Este nevoie de o echipe multidisciplinare care să abordeze temeinic problema expunerii populației la radiațiile emise de rețelele de telecomunicații mobile (wireless 3G, 4G, 5G) in fiecare județ al României și de o susținere consistentă și coerentă din partea tuturor celor care sunt conștienti de costurile neimplicării și permiterii implementării abuzive a 5G.

Așadar va așteptăm mesajele pe

http://STOP5GRomania.ro

https://www.facebook.com/STOP5GRomania Fiecare poate contribui pe competența lui și fiecare contribuție contează!

#STOP5GRomânia #ÎmpreunăSePoate

 

 

 

 

 

 

 


Coaliția STOP 5G România

15 mai in strada

2020-05-14 06:25:38

Pe 15 mai românii ies în stradă pentru deMASCArea pLandem1ei, revendicarea drepturilor și pedepsirea orchestratorilor care au încălcat constituția.

Curtea Constituțională Română a dat verdictul: Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă sunt constituționale în măsura în care acțiunile și măsurile dispuse pe durata stării de alertă nu vizează restrângerea exercițiului unor drepturi sau a unor libertăți fundamentale. Curtea a statuat că actul normativ care restrânge/afectează drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor sau instituții fundamentale ale statului cade în sfera interdicției prevăzute de art.115 alin.(6) din Constituție.

Manifestul zilei de 15 mai se află aici și cere dovezi clare cu privire la veridicitatea pandemiei, a cifrelor din statisticile oficiale, a modului de testare și a cauzei reale ale deceselor anunțate în ultimele 2 luni. De asemenea, cere pedepsirea tuturor celor care se fac părtași la încălcarea constituției României și abuzarea românilor, precum și la dezinformarea cu privire la pandemia de COVID-19.
Manifestul mai cere anularea tuturor acordurilor semnate de România cu 0MS, organizație finanțată de Bill Gates și alți filantropi ale căror interese private le impune abuziv la nivel global.

Până în acest moment, s-au anunțat evenimente în București, Cluj Napoca, Brașov și Sibiu.

Fiecare om liber este un lider! Nu așteptați să-și însușească NIMENI vocea voastră! Revendicați-vă puterea personală! Uniți-vă și apărați-vă drepturile! Dacă nu o vom face acum, nu ni le va da nimeni înapoi. Oamenii din toată lumea sunt deja în stradă împotriva acestei demagogii și a limitării drepturilor fundamentale.

Gata cu mafia din politică, massmedia centrală și instituțiile publice! #ToatePartideleAceeașiMizerie

Ne vedem in 15 mai!


STOP 5G ROMÂNIA

Să ne organizăm strategic în demersuri civice și juridice pentru stoparea tehnologiei 5G în România!

2020-04-05 19:35:28

massmail.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salutare tuturor!

 

Mulțumim pentru semnăturile de până acum și vă rugăm să promovați în continuare petiția.

Avem confirmări din toată țara că se montează antene, stații 5G noi și se sapă asfaltul pentru integrarea cablurilor necesare tehnologiei 5G. Tot în această perioadă, tăierile masive de copaci s-au accelerat deoarece copacii ecranează semnalul 5G.

Efectele 5G au început să fie semnalate în lume. Cei care nu le cunosc pot viziona acest scurt video, cât mai există. La fel cum sunt afectate păsările vor fi afectați și oamenii. Doar că ei nu vor cădea din zbor ci din picioare.

❗️ Vodafone România a absorbit UPC România și a dat un anunț oficial că oferă Supernet 5G. 

Pentru început, puteți face următoarele:


1️⃣ Renunțați la abonamentul la Vodafone, Orange, Digi, RDS&RCS și mutați-vă la un retailer care nu oferă *momentan 5G. Sfătuiți și alte persoane să facă acest lucru cât mai repede!
Soluția de moment DE MOMENT este să renunțați, la serivciile celorlalți pentru a boicota 5G. Astfel, câștigăm timp.
Altă soluție este să refuzați abonamentele 5G oferite de ceilalți retaileri și să nu cumpărați device-uri compatibile cu această rețea.
2️⃣ Invitați toți prietenii pe pagina STOP 5G România pentru a fi la curent cu noutățile și soluțiile pe care le pregătim și le vom publica în curând. Vom reveni cu alte idei de acțiuni să stopăm această tehnologie extrem de nocivă în România. Pentru asta, trebuie să fim cât mai mulți și să acționăm în sinergie.
3️⃣ Semnați în continuare și distribuiți petiția pentru interzicerea 5G în România.

Este nevoie de implicare, determinare și acțiuni individuale din partea tuturor, doar așa avem șanse.


STOP 5G România

Situația curentă a implementării 5G în România. Cum încă putem opri 5G în România?

2020-02-17 16:17:25

În timp ce multe tări, membre ale Uniunii Europene, inclusiv tările vecine nouă sunt precaute în privința tehnologiei 5G și nu promovează implementarea comercială, din nefericire, în România în ultimele luni pe harta implementărilor comerciale 5G pe lângă București, Cluj, Iași, Timișoara, Oradea care aveau implementările din 2019, au apărut noi orașe Craiova, Brașov, Sibiu, Predeal, Sinaia, Bușteni, Năvodari.

Reamintim tuturor că nu întâm5G_Romania_2020.pngplător, țara și orașul unde își au sediile numeroase instituții internaționale (ex. UE, NATO), unde locuiesc și lucrează decidenții celor mai importante organizații mondiale (1000 organizații internaționale, 2000 corporații conform wikipedia), BELGIA are ZERO implementări 5G, iar BRUXELLES A OPRIT 5G din start spunând că locuitorii săi nu sunt cobai pentru tehnologii experimentale!
 
FRANȚA are ZERO implementări comerciale 5G
OLANDA are ZERO implementări comerciale 5G
NORVEGIA are ZERO implementări comerciale 5G
SUEDIA are ZERO implementări comerciale 5G
CEHIA și SLOVACIA au ZERO implementări comerciale 5G
BULGARIA are ZERO implementări comerciale 5G

Vă recomandăm sa consultați frecvent harta interactivă actualizată să fiți informați corect cu realitatea din teren, nicidecum declarațiile presă ale corporațiilor iresponsabile, adresa web a hărții este la https://www.speedtest.net/ookla-5g-map

 

 

Stadiul curent al demersurilor Statului Român în privința implementării tehnologiei 5G în România:

Guvernul nu a anulat și nici nu a retras HG Strategia 5G pentru România, HG este anti-constituțională destinată implementării cu forța și fără fundamentare a tehnologiei 5G. Detalii la https://tinyurl.com/u6lzr7y

Guvernul nu a anulat și nici nu a retras OUG ilegală destinată montării sutelor de mii de antene 5G fără autorizații si fără acordul proprietarilor (90% din infrastructura telecom este proprietate privată). Așteptam, din moment în moment, readucearea acesteia pe agenda de lucru. Detalii la https://tinyurl.com/w29sgnx

ANCOM își continuă demersurile necesare licitației pentru drepturile utilizării de către corporațiile telecom a cantității enorme de spectru radio, resursă naturală limitată proprietate publică (vor licita 695Mhz, aproape dublând cantitatea actuală de spectru utilizat cu 2G, 3G, 4G cumulat 785Mhz. 5G agregă spectrul radio și are nevoie de cantități cât mai mari de spectru și frecvențe noi pentru a atinge viteze mai mari decât 4G). Detalii la https://www.ancom.ro/formdata-269-49-377

Ministerul Sănătății menține standardele vechi (din 1998) extrem de permisive (limita maxima de expunere a populației la radiațiile electromagnetice este in continuare de 100 ori mai mare decât cea recomandată de Rezoluția CE 1815/2011. Detalii la https://tinyurl.com/rptfymn

Conform Strategiei pentru România, Statul Român, prin reprezentanții săi, si-a asumat, planificat, adică urmărește ca în semetrul I al anului 2020 să aprobe OUG iar în semestrul II 2020 dea acces utiilizării spectrului de frecvențe radio pentru 5G. Detalii la https://tinyurl.com/yx26325r

Așadar, operabilitatea 5G depinde de multe demersuri legislative, presiunea corporațiilor fiind vizibilă prin graba nejustificată, prin metodele subversive (mai nou au scos termenul 5G din toate proiectele legislative ca să ne inducă in eroare) și prin lipsa transparenței decizionale.  Este nevoie sa ne implicăm cât mai mulți să nu permitem aceste abuzuri!

 

CE TREBUIE SĂ ȘTIM ȘI SĂ SPUNEM ROMÂNILOR

Operabilitatea tehnologiei 5G prin infrastructura telecom depinde de acordul nostru, al proprietarilor și al comunităților locale.

Cantitatea mare de spectru radio suplimentar necesar 5G depinde de opoziția noastră, a cetățenilor, de a nu se utiliza benzi noi de frecvențe, a nu se utiliza cantități suplimentare de spectrul radio deoarece este o resursă naturală limitată, proprietate publică a poporului român.

Standardele actuale de protecței a populației la radiațiile electromagnetice sunt menținute deliberat permisive și învechite pentru a permite  funcționarea ”legală” a tehnologiilor wireless nocive vieții.

Încă se mai poate face ceva în a ne opune acestei tehnologii invazive și nocive!

Alte țări și orașe au reușit! Și noi putem!

Este nevoie de mobilizarea noastră!

Tăcerea și pasivitatea noastră e complictară acestei crime impotriva umanității numită 5G!

25-26 Aprilie Protestul Mondial STOP 5G

Organizează, Participă, Distribuie, Invită Prieteni, contribuie la Discuție în evenimentul din România
Detalii pe facebook la https://www.facebook.com/events/473889333289157/

Ce este de făcut în continuare pentru a opri această monstruozitate tehnologică?

 • Monitorizați, documentați nivelul radiațiilor din localitatea de domiciliu (sunt aparate și aplicații disponibile)
 • Fotografiați antenele nou apărute, înregistrați video instalarea antenelor și dialogul cu cei care instalează
 • Documentați, fotografiați, înregistrați video și publicați pe internet toaletările/tăierile abuzive de copaci.
 • Inregistrați mărturiile celor care încep să se simtă rău în zonele cu 5G.
 • Depuneți acțiuni juridice în instață
 • Depuneți petiții și memorii autoritățiolor centrale și locale
 • Participați activ la dezbaterile și consultările publice organizate local destinate implementării 5G
 • Proteste stradal, flashmoburi, tricouri cu mesaje.
 • Organizați sau participați susținut la conferințe, campanii de informare a cetățenilor cu privire la riscurile pe care aceste tehnologii (wireless, 5G, etc.) le prezintă la adresa vieții, drepturilor omului și mediului înconjurător.

 

Ce este de făcut din punct de vedere civic?

 

Semnați și popularizați  Petiția colectivă STOP 5G România și Apelul Internațional STOP 5G de aici

Fiți voluntari pentru acțiunile civice aici

Susțineți acțiunile de informare, de protest și, mai ales, pe cele depuse în instanțele de judecată

Solicitați-ne înscrierea ca membru în Coaliția STOP 5G aici

Distribuiți articolele și mesajele de pe www.stop5gromania.ro și postările din pagina de Facebook STOP 5G România

Comentați în conturile rețelelor de socializare ale politicienilor (membrii guvernului, liderii partidelor politice, membrii Parlamentului, europarlamentari, grupuri publice), distribuiți materiale informative aducând în atenție subiectul implementării abuzive a tehnologiei 5G

Organizați local, participați și invitați apropiații la Protestul 5G Mondial din 25-26.04.2020

Tipăriți și distribuiți materiale informative de aici

Petiționați individual Guvernul, ANCOM, Președinția, Avocatul Poporului, ANPC, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii (ANPDC), Direcțiile de Protecția Copilului de la nivel județean și alte instituții decizionale - vedeți modele cu argumentație și motivație aici

Acționați în instanță Guvernul pentru anularea tuturor demersurilor legislative care aduc prejudicii drepturilor Omului, în special dreptul la viață, la sănătate, la proprietate, la viață privată

Mergeți în audiență la birourile teritoriale ale parlamentarilor, primarilor, președinților de consilii județene

Abonați-vă la newsletterul STOP 5G România pentru a primi noutăți cu privire la protestele și evenimentele relevante aici

Like/Follow pagina noastră pe Facebook  

Fiecare din noi poate contribui și fiecare contribuție contează!  

Cu mulțumiri pentru toată susținerea pe care o oferiți în a proteja Viața pe Pământ,

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Informații suplimentare găsiți la: http://STOP5GRomania.ro

https://www.facebook.com/STOP5GRomania 


Coaliția STOP 5G România

Proteste STOP5G pe 25.01.2020 în mai multe orașe din România

2020-01-15 08:04:37

Haideți la PROTESTUL MONDIAL 5G, cu mic cu mare, oriunde sunteți!

ACȚIUNILE PLANIFICATE MONDIAL
ORAȘELE DIN ROMÂNIA CARE AU ANUNȚAT PÂNĂ ACUM PROTEST pe 25.01.2020 sunt:
#STOP5GBucurești ora 14.00 Parcul din Piața Unirii
#STOP5GRmVâlcea ora 14.00 Liceul lahovari
#STOP5GIași ora 14.00 Primăria Iași

#STOP5GCraiova ora 14.00 Piața Mihai Viteazul
#STOP5GSibiu #STOP5GBrașov.
Imediat ce avem orele și locurile de desfășurare anunțăm la http://stop5gromania.ro/25-01-2020-protestul-mondial-stop-5g/!

Organizează, Participă, Distribuie, Invită Prieteni, contribuie la Discuție în evenimentul din România
https://www.facebook.com/events/499703177286419/?event_time_id=504178450172225

Detaliile Protestului Mondial STOP 5G pot fi citite la:
https://stop5ginternational.org/
http://stop5gromania.ro/

În aceasta perioadă, peste tot în lume se depune APELUL INTERNAȚIONAL autorităților locale, naționale și internaționale!

Peste tot în lume comunitățile active și responsabile precum și liderii lor iau această atitudine de rezistență la implementarea 5G iar rezultatele încep să apară (Italia, Belgia, UK, Grecia, SUA, Canada, Rusia, Australia, s.a.), acolo unde este solidaritate, implicare, conjugarea eforturilor civice, legislative și juridice.    

Țara și orașul unde își au sediile numeroase instituții internaționale(ex UE, NATO), unde locuiesc și lucrează decidenții celor mai importante organizații mondiale (1000 organizații internaționale, 2000 corporații - vezi wikipedia), BELGIA are ZERO implementări 5G, iar BRUXELLES A OPRIT 5G din start spunând că nu sunt cobai! FRANȚA ZERO implementări comerciale 5G, OLANDA ZERO implementări comerciale 5G, NORVEGIA ZERO implementări comerciale 5G SUEDIA ZERO implementări comerciale 5G BULGARIA ZERO implementări comerciale 5G DE CE ROMÂNIA MERGE ORBEȘTE PE REPEDE ÎNAINTE CU 5G?! Vezi Harta implementărilor 5G la nivel mondial  

Avem nevoie de Voi să oprim și în România 5G!

Ajutați-ne să convingem  autoritățile locale să se opună implementării tehnologiei 5G în România!

CE TREBUIE SĂ ȘTIM ȘI SĂ SPUNEM ROMÂNILOR?  

·         Operabilitatea tehnologiei 5G prin infrastructura telecom depinde de acordul nostru, al proprietarilor și al comunităților locale.

·         Cantitatea mare de spectru radio depinde de opoziția noastră, a cetățenilor, de a nu se utiliza benzi noi de frecvențe, a nu se utiliza cantități suplimentare de spectrul radio deoarece este o resursă naturală limitată, proprietate publică a poporului român.   Încă se mai poate face ceva în a ne opune acestei tehnologii invazive și nocive!   Este momentul mobilizării noastre!

#STOP5GRomânia #ÎmpreunăSePoate


Coaliția STOP 5G România

PROTESTUL MONDIAL STOP 5G din 25.01.2020!

2020-01-09 10:38:20
Haideți la PROTESTUL MONDIAL STOP 5G din 25.01.2020!
Vă reamintim că pe 25.01.2020 este ziua Protestului Mondial STOP 5G, zi în care fiecare dintre noi poate să se implice local, oriunde s-ar afla, cu fotografii, cu pancarde, filmări, fluturași, să se alăture ONG-urilor sau apropiaților care organizează local marșuri, conferințe, proteste/pichetări în stradă.


Intrați pe http://stop5gromania.ro/fii-voluntar-sustine-doneaza/ și vedeți concret cum anume puteți contribui.Orice contribuție este binevenită și Binecuvântată!
Propuneți-ne sau folosiți sloganuri sugestive în comentariile articolului gazduit pe site la http://stop5gromania.ro/resurse-sloganuri/ Creați propriile materiale informative sau utilizați pe cele propuse de noi in kitul media http://stop5gromania.ro/stop-5g-kit-media/


De asemenea găsiți informații utile despre protest pe evenimentul FACEBOOK dedicat protestului de la adresa: https://www.facebook.com/events/499703177286419/?event_time_id=504178450172225


Participă, Distribuie, Invită Prietenii, Postează și Comentează la Discuții în evenimentul de pe Facebook astfel încăt să afle căt mai mulți informațiile locale! https://www.facebook.com/events/499703177286419/?active_tab=discussion Informați-vă și dați mai departe pe email/whatsup/în grupurile facebook/yahoo în care sunteți membru astfel încât lumea să afle de PROTESTUL MONDIAL STOP 5G și de motivele acestui protest.
https://stop5ginternational.org/why-say-no-to-5g/  

 
Există opinii avizate și dovezi despre 5G, riscurile sunt clar punctate prin studii, cercetări și declarațiile unor persoane de specialitate din țară și din toată lumea. Fiecare share poate ajuta ca aceste informații să circule în beneficiul tuturor, întrucât ele nu sunt acoperite de media centrală și televiziuni. Mai multe share-uri înseamnă mai mulți oameni informați.

Cu mulțumiri,

Echipa STOP 5G România
#STOP5GRomânia #ÎmpreunăSePoate
www.stop5ginternational.org

www.stop5gromania.ro


Petiții internaționale importante pe care să le semnăm și noi!

ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII / IARC: Trecerea radiației de radiofrecvență din clasa 2b la clasa 1 la https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/IARC_WHO_Move_Radio_Frequency_Radiation_from_Class_2b_to_Class_1/

ORGANIZAȚIA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII https://olgasheean.com/who-emf/


CETATEAN EUROPEAN INIȚIATIVA http://www.attention-5g.eu/?l=en

Coaliția STOP 5G România

2020 este anul mobilizării noastre!

2019-12-29 08:19:24

Începând cu luna septembrie 2019 alături de semnatarii petiției, mai multe organizații civice (peste 80 din toată țara) s-au angajat în a se opune implementării tehnologiei 5G (terestră și spațială) în România prin mai multe demersuri: acțiuni juridice, memorii și participare activă la dezbaterile și consultările publice organizate de autorități, proteste în stradă, conferințe și campanii de informare cu privire la riscurile pe care aceste tehnologii le prezintă la adresa vieții și drepturilor omului și mediului înconjurător.

Peste tot în lume comunitățile active și responsabile precum și liderii lor iau această atitudine de rezistență la implementarea 5G și rezultatele încep să apară (Italia, Belgia, UK, Grecia, SUA, Canada, Rusia, Australia, s.a.), acolo unde este solidaritate, implicare, conjugarea eforturilor civice, legislative și juridice.

Ajutați-ne să facem publicul să conștientizeze pericolele 5G, protestați, veniți alături de noi pentru a garanta respect pentru sănătatea și bunăstarea tuturor formelor de viață din natură. Nici o acțiune nu este minoră, dar trebuie să avem și o viziune de ansamblu, pentru că timpul este un factor esențial.

Este important ca românii să știe că operabilitatea tehnologiei 5G prin infrastructura telecom depinde de acordul proprietarilor, iar cantitatea mare de spectru radio depinde de opoziția cetățenilor de a utiliza benzi noi de frecvențe, spectrul de frecvențe radio este o resursă naturală limitată, proprietate publică a poporului român.

Așadar, încă se mai poate face ceva în a ne opune acestei tehnologii invazive și nocive!

Este momentul mobilizării noastre!

Cauza STOP 5G în România are mare nevoie de Voluntari, Susținători și Donatori activi la nivel local! Tehnologiile 5G pun în pericol viața noastră, a tuturor! Să nu ne așteptăm ca alții să se lupte pentru viața noastră, fiecare poate contribui și ajuta de oriunde, oricât, doar să aleagă s-o facă!

Ce puteți face concret:

 • Semnează Apelul Internațional de aici
 • Implică-te ca voluntar sau recomandă un voluntar aici
 • Donează sau sponsorizează daca ești o firmă, atât acțiunile de informare, de protest cât și acțiunile în instanțele de judecată susținute de persoane sau organizații
 • Distribuie articolele și mesajele de pe www.stop5gromania.ro și postările din pagina de Facebook STOP 5G România
 • Comentează în conturile rețelelor de socializare ale politicienilor (membrii guvernului, liderii partidelor politice, membrii Parlamentului, europarlamentari, grupuri publice) distribuie materiale informative aducând în atenție subiectul implementării abuzive a tehnologiei 5G
 • Organizați local, participați și invitați apropiații la Protestul 5G Mondial din 25.01.2020
 • Printează și distribuie materiale informative de aici
 • Petiționează individual Guvernul, ANCOM, Președinția, Avocatul Poporului, ANPC, Ministerul Sănătății, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Muncii (ANPDC), Direcțiile de Protecția Copilului de la nivel județean și alte instituții decizionale - vezi modele cu argumentație și motivație aici
 • Acționează în instanță Guvernul pentru anularea tuturor demersurilor legislative care aduc prejudicii drepturilor Omului, în special dreptul la viață, la sănătate, la proprietate, la viață privată
 • Mergeți în audiență la birourile teritoriale ale parlamentarilor, primarilor, președinților de consilii județene
 • Abonați-vă la newsletterul STOP 5G România pentru a primi noutăți cu privire la protestele și evenimentele relevante aici
 • Urmăriți/Follow pagina noastră pe Facebook

Fiecare din noi poate contribui și fiecare contribuție contează!

Cu mulțumiri pentru toată susținerea pe care o oferiți în a proteja Viața pe Pământ,

Coaliția STOP 5G ROMÂNIA

Misiunea Coaliției STOP 5G este de a PROTEJA  drepturile constituționale ale cetățenilor României, printre care dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la un mediu curat, dreptul la proprietate, dreptul la intimitate, atât prin a STOPA DEMERSURILE GUVERNULUI ROMÂNIEI și ale ANCOM ce privesc promovarea cu celeritate a implementării tehnologiilor 5G în România și oprirea oricărui demers legislativ destinat implementării acestor tehnologii invazive, nesustenabile, experimentale și dovedit a fi dăunatoare intregului ecosistem.

Coaliția STOP 5G are ca scop responsabilizarea tuturor actorilor sociali și politici pentru angajarea răspunderii Instituțiilor Statului, a funcționarilor și a tuturor factorilor de decizie în raport cu necesitatea de a respecta drepturile constitutionale prin respectarea și aplicarea PRINCIPIULUI PRECAUȚIEI care protejează viața, sănătatea oamenilor precum și echilibrul mediului natural.

STOP 5G ROMÂNIADistribuiți această petiție

Ajutați această petiție să obțină mai multe semnături.

Cum să promovați o petiție?

 • Partajați petiția pe peretele Facebook și pe grupurile care au legătură cu subiectul petiției.
 • Contactați-vă prietenii
  1. Scrieți un mesaj în care explicați de ce ați semnat această petiție, având în vedere că este mai probabil ca oamenii să o semneze dacă înțeleg importanță subiectului la care face trimitere.
  2. Copiați și lipiți adresa web a petiției în mesajul dumneavoastră.
  3. Trimiteți mesajul folosind e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram și LinkedIn.Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook