Cerem anularea auditului pentru entitățile mijlocii! // Требуем исключения аудита для средних предприятий!

Cheltuielile pentru auditul obligatoriu al situațiilor financiare se așează ca o povarea grea pe umerii întreprinzatorilor, fură timpul de lucru și sînt de fapt o birocrație la nivelul organelor Statului.

Cerem să fie exclus cuvîntul "mijlocii" din lista celor ce trebuie să treacă auditul obligatoriu din art. 32 a Legii contabilităţii și raportării financiare 287/2017, astfel rămînînd doar "entitățile mari și cele de interes public"!


Расходы по обязательному аудиту финансовых отчётов ложатся тяжёлым бременем на плечи предпринимателей, отнимают рабочее время и является проявлением бюрократизма на уровне Государственных органов.

Требуем в ст. 32 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 287/2017 исключить слово "средних " из числа обязанных проходить аудит предприятий, оставив только "крупных субъектов и субъектов публичного интереса"!


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Татьяна Тунгус să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...