Требуем от ответственных ведомств пересмотреть проект и отказаться от решения внедрить в Трудовой кодекс положений об электронном регистре!

Протестуем против новых обязательств!

Существует намерение обременить бизнес еще одним обязательством – регистрировать трудовые договоры в электронном регистре. http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6570

Предприниматели, бухгалтеры, кадровики и юристы компаний категорически против дополнительной нагрузки. В настоящее время компании представляют исчерпывающую информацию о сотрудниках (отчеты IRM-19, IPC-18). На основании этих данных уже сегодня возможно создание электронного регистра работников без дополнительного участия бизнеса.

Помимо того, даже не обнародована концепция электронного регистра, а в Трудовой кодекс уже планируют включить неведомое обязательство! Это не соответствует демократическим нормам и нарушает Закон об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235/2006!

Всем известно, насколько загружен отчетностью бизнес, и любое новое обязательство ведет к дополнительным расходам, снижению рентабельности, новым проверкам с применением штрафов. Давно пора упрощать отчетность, а не наращивать ее!

Требуем от ответственных ведомств пересмотреть проект и отказаться от решения внедрить в Трудовой кодекс положений об электронном регистре!

 

Protestăm împotriva noilor obligații!

Recent a apărut intenția de a impune businessul să înregistreze contractele de muncă în registrul electronic. http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6570

Antreprenorii, contabilii, specialiştii HR și juriştii companiilor sunt categoric

împotriva sarcinii suplimentare. Actualmente companiile oferă informații complete despre angajați (rapoarte IRM-19, IPC-18). Pe baza acestor date deja astăzi este posibilă crearea unui registru electronic al angajaților fără a implica suplimentar businessul.

În plus, conceptul de registru electronic nu a fost nici măcar făcut public, dar deja se intenționează să fie inclusă o obligație necunoscută în Codul Muncii! Acest fapt nu corespunde normelor democratice și încalcă Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235/2006!

Toţi cunosc cît de îngreunat cu raportarea este businessul și orice nouă obligație atrage costuri suplimentare, reduce rentabilitatea, implică noi controale şi amenzi. Demult e timpul să fie simplificată raportarea, dar nu împovărată!

Solicităm departamentelor responsabile să reexamineze proiectul și să renunţe la ideea de introducere a obligaţiei privind registrul electronic în Codul Muncii!


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Татьяна Тунгус să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook