Требуем от ответственных ведомств пересмотреть проект и отказаться от решения внедрить в Трудовой кодекс положений об электронном регистре!

Протестуем против новых обязательств!

Существует намерение обременить бизнес еще одним обязательством – регистрировать трудовые договоры в электронном регистре. http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6570

Предприниматели, бухгалтеры, кадровики и юристы компаний категорически против дополнительной нагрузки. В настоящее время компании представляют исчерпывающую информацию о сотрудниках (отчеты IRM-19, IPC-18). На основании этих данных уже сегодня возможно создание электронного регистра работников без дополнительного участия бизнеса.

Помимо того, даже не обнародована концепция электронного регистра, а в Трудовой кодекс уже планируют включить неведомое обязательство! Это не соответствует демократическим нормам и нарушает Закон об основных принципах регулирования предпринимательской деятельности № 235/2006!

Всем известно, насколько загружен отчетностью бизнес, и любое новое обязательство ведет к дополнительным расходам, снижению рентабельности, новым проверкам с применением штрафов. Давно пора упрощать отчетность, а не наращивать ее!

Требуем от ответственных ведомств пересмотреть проект и отказаться от решения внедрить в Трудовой кодекс положений об электронном регистре!

 

Protestăm împotriva noilor obligații!

Recent a apărut intenția de a impune businessul să înregistreze contractele de muncă în registrul electronic. http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=6570

Antreprenorii, contabilii, specialiştii HR și juriştii companiilor sunt categoric

împotriva sarcinii suplimentare. Actualmente companiile oferă informații complete despre angajați (rapoarte IRM-19, IPC-18). Pe baza acestor date deja astăzi este posibilă crearea unui registru electronic al angajaților fără a implica suplimentar businessul.

În plus, conceptul de registru electronic nu a fost nici măcar făcut public, dar deja se intenționează să fie inclusă o obligație necunoscută în Codul Muncii! Acest fapt nu corespunde normelor democratice și încalcă Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235/2006!

Toţi cunosc cît de îngreunat cu raportarea este businessul și orice nouă obligație atrage costuri suplimentare, reduce rentabilitatea, implică noi controale şi amenzi. Demult e timpul să fie simplificată raportarea, dar nu împovărată!

Solicităm departamentelor responsabile să reexamineze proiectul și să renunţe la ideea de introducere a obligaţiei privind registrul electronic în Codul Muncii!


Татьяна Тунгус    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Татьяна Тунгус să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...