Vrem șosea de centură pentru Sighișoara!

Context general: În acest moment, având ca sursă datele de trafic puse la dispoziție de grupul de inițiativă “Vrem șosea de centură pentru Sighișoara” (date obținute prin mijloace proprii), acestea relevă o medie de 19.700 de autovehicule pe zi, din care aproximativ 30% este trafic greu.

Sighișoara se află pe un coridor european de tranzit, drumul european E60 (ruta Brașov -Târgu Mureș - Cluj-Napoca - Oradea), așa că în medie, zilnic, prin Sighișoara trec aproximativ 6.000 de TIR-uri și 14.000 alte vehicule. Volumul mare de trafic greu care, neavând varianta ocolitoare la dispoziție, trebuie sa treacă prin oraș și implicit pe la baza cetății Sighișoara, sufocă orașul, cauzează un nivel mare al poluării și ambuteiaje, favorizează accidente și nu în ultimul rând dăunează foarte tare prezervării Cetății Sighișoara, singura cetate medievală locuită din sud-estul Europei, patrimoniu mondial UNESCO.

Situația actuală:
· Proiectul “Varianta de ocolire Sighișoara” este prevăzut în MPGT (Master Plan General de Transport) cu finanțare din FEDR(Fondul European de Dezvoltare Regională) și perioada de implementare 2021-2023;
· Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR) deține un studiu de fezabilitate(SF) elaborat în anul 2012;

În acest context, Primăria Sighișoara poate grăbi implementarea acestui proiect prin pregătirea lui pentru a avea acces la finanțare în anul 2021. Anul 2020 ar trebui să fie suficient pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate(SF) și elaborarea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizatiei de Construire(DTAC).

Pași de urmat:
· Semnarea unui protocol de colaborare între UAT Sighișoara împreună cu UAT Albești pe de-o parte și CNAIR pe de alta parte, privind preluarea de către Primăria Sighișoara a Studiului de Fezabilitate, în vederea actualizării documentației și elaborării Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizatiei de Construire(DTAC);
· Asigurarea bugetului necesar contractării serviciilor de proiectare necesare;
· Demararea procedurii de achiziție pentru aceste servicii de proiectare;
· Asigurarea sprijinului necesar derulării contractului în condiții optime;
· Predarea documentației către CNAIR în vederea întocmirii cererii de finanțare și a implementării proiectului;

Considerăm inacceptabil faptul ca în secolul 21, Sighișoara nu dispune de o variantă ocolitoare, o centură care ar rezolva problemele enumerate mai sus. De aceea solicităm autorităților locale ale municipiului Sighișoara, să inițieze toate demersurile necesare privind preluarea și pregătirea documentațiilor tehnico-economice existente la CNAIR și pregătirea lor în vederea finanțării proiectului în anul 2021.

Semnați petiția!
România a fost făcută de oameni care nu au stat deoparte!


Andrei Lazarescu    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Andrei Lazarescu să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...

Facebook