Verificarea tuturor contractelor de concesiune a apelor interioare.

Solicitam Guvernului verificarea tuturor contractelor de concesiune a apelor interioare în sensul respectării obligațiilor contractule(achitarea redevenței, pază, protejare, repopulare) de către cei care au concesionat.

În cazurile în care se va constata nerespectarea obligațiilor contractuale, cerem Guvernului României să ia toate mâsurile legale ce se impun, inclusiv rezilierea contractelor de concesiune!

 

 


NascutPescar.ro    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez NascutPescar.ro să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...