TRANSPARENTA IN DECIZIILE FINANCIARE DIN COLEGIUL PSIHOLOGILOR

TRANSPARENTA SI LEGALITATE IN GESTIONAREA FINANCIARA A COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA - IN MANADATUL PRESEDINTELUI MIHAI ANITEI

Psihologii cu drept de libera practica, membri ai Colegiului Psihologilor din Romania, solicita prezentarea de indata si transparenta a modului in care Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania a gestionat in timpul manadatului sau resursele financiare ale institutiei.

Aceasta solicitare este determinata de lipsa totala de transparenta si in utilizarea fondurilor Colegiului, cu nerespectarea prevederilor Legii 213/2004 si a legislatiei fiscale de catre Presedintele Mihai Anitei, Directorul economic Mihai Urluianu si Directorul juridic Iulian - Laurentiu Stefan.

Baza legala a solicitarii:

Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania, art. 30 lit. c) - f) si art. 41 lit. b) - d).

Art. 30

Atributiile Consiliului Colegiului sunt urmatoarele:

...

c) aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate;

d) aproba structurile administrative ale Comitetului director...

e) aproba raportul de audit financiar, efectuat de o firma independenta;

f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului, bilantul Colegiului si descarca Comitetul director de gestiunea fondurilor.

Art. 41

Presedintele Colegiului are urmatoarele atributii:

...

b) incheie conventii si contracte in numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;

c) convoaca si conduce sedintele Comitetului director, Consiliului Colegiului si Conventiei nationale;

d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

 

Avand in vedere prevederile de mai sus, transparenta decizionala si dreptul la informare solicitam prezentarea de catre Presedintelui Mihai Anitei, pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania, a urmatoarelor activitati si documente de natura financiara si administrativa:

1.  bugetul de venituri si cheltuieli, in detaliu, pentru anii 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013 si a proceselor verbale de aprobare in Consiliu pentru fiecare an fiscal;

2. organigrama structurilor administrative ale Colegiului, salariile si veniturile fiecarui angajat in anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2013;

3. procesele verbale ale sedintelor Consiliului vizand descarcarea Comitetului Director de gestiunea fondurilor pentru anii fiscali 2009, 2010, 2011 si 2012;

4. contractele incheiate in perioada mandatului, din 2009 pana in 2013, sumele derulate pentru fiecare contract si procesele verbale ale sedintelor Comitetului director in care aceste contracte au fost aprobate;

5. valoarea anuala a indemnizatiilor membrilor Comitetului director, in perioada mandatului actualului Presedinte;

6. componenta nominala a delegatiilor de reprezentare a Colegiului in tara si in strainatate si sumele cheltuite pentru acestea in perioada 2009 - 2013;

7. procedura legala de atribuire a constructiei cladirii Colegiului, criteriile de alegere a constructorului, costurile reale ale acesteia, procesele verbale ale sedintelor de Consiliu de aprobare a finantarii constructiei, procesul verbal de receptie a cladirii.

8. creditele angajate in numele Colegiului, valoarea acestora, alocarea lor pe capitole bugetare si procesele verbale ale Consiliului de aprobare si utilizare a acestora;

9. proiectele pe fonduri europene in care Colegiul este partener, sumele alocate, oportunitatea angajarii acestora pentru psihologii cu drept de libera practica, sumele incasate din acestea de catre angajatii din structurile administrative si membrii Cosiliului implicati, procesele verbale ale Consiliului de aprobare a finantarii acestora;

10. contractul cu Posta Romana privind utilizarea timbrelor in activitatea psihologilor incheiat de Presedintele Mihai Anitei si anulat de catre Consiliu deoarece a fost incheiat ILEGAL, valoarea acestuia, valoarea despagubirilor retinute in sarcina celor care l-au semnat, situatia nominala si valoarea despagubirilor achitate psihologilor care au achizitionat timbrele.

Convinsi de buna credinta si de legalitatea intregii activitati a Presedintelui Colegiului Psihologilor din Romania - Mihai Anitei si a echipei domniei sale Directorul economic Mihai Urluianu si Directorul juridic Iulian - Laurentiu Stefan, ne exprimam convingerea ca solicitarile exprese ale psihologilor cu drept de libera practica, platitori de taxe si cotizatii, vor fi fi postate in cel mai scurt timp pe site-ul www.copsi.ro.

 

Psihologii cu drept de libera practica din Romania:

1. Dr. psiholog Ion Duvac, cod parafa 00010

....


Dr. psiholog Ion Duvac    Contactați autorul petiției