Transmiterea audio-video in mediu on-line a ședințelor de consiliu local din Comuna Bârnova

De ce este importanta susținerea Petiției pentru Transparenta?!

În momentul de față, spre deosebire de alte orașe sau comune, ședințele Consiliului Local Bârnova nu sunt transmise în mediul online. 

Bârnoveni, acum avem cea mai mare nevoie de transparenta si de a ști ce se întâmplă cu resursele comunități noastre si cu destinul Nostru Comun.

Avem nevoie de acest lucru, pentru ca cetățenii Comunei Bârnova să poată afla proiectele dezbătute și hotărârile luate, de către consilierii Comunei Bârnova dar și modul în care votează consilierii fiecărui partid politic. 

Fie că votează un proiect, bugetul sau schimbarea organigramei, cetățenii acestei Comune trebuie să fie la informați cu privire la ce se întâmplă în consiliulul local și cum sunt reprezentați de cei pe care i-au ales, peste 9000 de mii de Barnoveni. Ne dorim să știm care sunt viitoarele proiecte ale Comunie dar și cum votează aleșii locali.

 

Ședințele publice in mediu online pe platformele de Social Media

Art. 8-12 din Legea 52/2003; Cap. III, secțiunea 4 din Codul Administrativ

Unul dintre mijloacele prin care un consilier poate asigura transparența activității sale este prin deschiderea ședințelor publice către toți cei interesați. În unele locuri accesul la ședințele consiliului local devine o întreagă epopee din cauza obstacolelor deliberate în calea accesul celor interesați, puse de regulă de primar, care invocă tot felul de motive – lipsa locuri în sală, de exemplu! În alte comunități, invers, un număr prea mic de cetățeni sunt interesați să participe la astfel de ședințe.

Rolul consilierului este deci unul dublu: pe de o parte, să se asigure că accesul este permis tuturor celor interesați; pe de altă parte să încerce să dinamizeze participarea publică, pentru a se asigura că deciziile luate la nivel local sunt într-adevăr reprezentantive și reflectă interesele locale.

Ședințele sunt publice și se organizează de regulă lunar, dar pot fi ţinute și ședinţe extraordinare sau de îndată, în cazul unor situații ieşite din comun. De asemenea, și ședințele comisiilor de specialitate sunt publice, iar consilierii pot invita orice alte persoane relevante pentru subiect.

Ședințele consiliului local sunt anunțate cu 5 zile înainte de data desfăşurării:

• la sediul autorității publice,

• pe pagina de internet a autorității

• către mass-media

• sunt aduse la cunoștința cetățenilor care au înaintat recomandări pentru proiecte

Susținem transparenta!!! Susținem Bârnova si interesele Bârnovenilor !!!


Constantin Luca    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Constantin Luca să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...