Toți cei care sunt împotriva închiderii Canal 5, împotriva cenzurii și încălcării libertății de exprimare, susțineți-ne! Semnați petiția adresată conducerii țării!


DECLARAȚIE PUBLICĂ cu privire la noul atac fără precedent asupra libertății presei în Republica MoldovaÎn data de 21 martie 2024 organele represive ale statului în persoana Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională, subordonată politic în totalitate actualei puteri și constituită în majoritatea din membrii Guvernului, care în perioada situației excepționale a închis 12 posturi de televiziune, a venit cu un nou atac furibund la adresa libertății mass-media și dreptului fundamental la libera exprimare.Câteva zile în urmă președintele țării la conferință de presă, a aruncat în spațiul public o doză de falsuri fără precedent la adresa postului TV – Canal 5, acuzând nejustificat furnizorul media de finanțare de către un grup criminal organizat. Această situație s-a întâmplat când reporterul postului de televiziune Canal 5 a înaintat mai multe întrebări incomode Maiei Sandu, despre licitațiile trucate la aeroport și odihna de lux.La data de 18 martie 2024 Maia Sandu a reacționat dur la întrebări, care sunt normale într-un stat democratic, și imediat a doua zi, pe data de 20 martie 2024 Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională sistează licențele companiei, proprietarului posturilor TV – Canal 5 și postului radio – Maestro FM. Și numai pe data de 21 martie 2024, la orele 19:36 aceasta informație a fost făcută publică (https://gov.md/.../decizia-consiliului-pentru-promovarea...).Ținem să menționăm că toate acuzațiile aduse postului TV sunt niște falsuri grosolane, fără nicio probă sau justificare legală. Postul TV – Canal 5 activează strict în conformitate cu prevederile Codului serviciilor media-audiovizuale și standardele internaționale în domeniu. În activitatea sa Canal 5 nu a avut nici o sancțiune legată, nemaivorbind de riscuri pentru securitatea statutului.Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova, care și acesta este compus din delegați ai partidului de guvernare și total supus politic, deja și-a creat o practică vicioasă de a impune sancțiuni abuzive pentru orice – de la unele aspecte de ordin tehnic până la falsuri grave în procesul de monitorizare, cu interpretarea total greșită și abuzivă a legii.Marea majoritate a sancțiunilor aplicate reprezintă un plan bine pus la punct de atac asupra independenței editoriale ale mai multor posturi TV și crearea unui fon negativ în societate cu scop de a denigra mass-media incomodă politic.În același timp, atragem atenție, că examinarea proiectelor investiționale de importanță pentru securitatea statului se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.174/2021, privind mecanismul de examinare a investițiilor de importanță pentru securitatea statului. Ultimele modificări, prin care Consiliul a obținut așa fel de drepturi (de a sista licențele posturilor TV) a fost aprobat în Parlamentul RM la data de 22 decembrie 2023, a intrat în vigoare la data de 23 decembrie 2023 și deja la data de 27 decembrie 2024, au fost sistate 12 posturi TV.Toate acțiunile actualei guvernări sunt îndreptate spre uzurparea puterii și închiderea gurilor celor care nu sunt de acord cu dânșii. În Republica Moldova deja nu există libertate de exprimare, opinie separată, acces la informație, există numai dreptatea guvernării, adică dreptatea Partidului PAS.Considerăm că prin această nouă decizie abuzivă au fost sfidate nu doar prevederile legislației naționale dar și un șir de reglementări internaționale în domeniu. Este violat repetat art. 10 al Convenției Europene care garantează dreptul la libera exprimare, este violat art. 1 protocolul I al CEDO care garantează dreptul de proprietate.Dreptul la libertatea de exprimare este prevăzut și la art. 10 CEDO,: “Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare.” Acest drept include libertatea de opinie și libertatea de a primi sau a comunica informații ori idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.Curtea Europeană, s-a expus de nenumărate ori privind importanța art. 10 al CEDO, care este valabilă nu doar pentru „informaţii” sau „idei” primite favorabil sau considerate inofensive ori indiferente, ci şi pentru cele care rănesc, şochează sau îngrijorează; Acestea sunt condițiile pluralismului, toleranţei şi a deschiderii, fără de care nu există „societate democratică” (Handyside împotriva Regatului lipit, Observer şi Guardian împotriva Regatului Unit).Curtea a considerat că, în domeniul difuziunii audiovizuale, aceste principii impun statului obligația de a garanta, pe de o parte, accesul publicului, prin intermediul televiziunii și radioului, la informații imparțiale și exacte precum și la o multitudine de opinii și comentarii care reflectă, printre altele, diversitatea opiniilor politice din țară, iar pe de altă parte, de a garanta protecția jurnaliștilor și a altor profesioniști din mass-media audiovizuală împotriva obstacolelor ridicate în calea comunicării unor astfel de informații și comentarii (Manole și alții împotriva Moldovei).Nu există democrație fără pluralism. Una dintre principalele caracteristici ale democrației este posibilitatea pe care o oferă de a rezolva problemele unei țări prin dialog și fără a recurge la violență. În opinia Curții, chiar și în cazul unei stări de urgență, care este un regim legal al cărui scop este revenirea la regimul ordinar prin garantarea drepturilor fundamentale, statele contractante trebuie să țină seama de faptul că măsurile care trebuie luate trebuie să vizeze apărarea ordinii democratice amenințate și trebuie să facă tot posibilul pentru a proteja valorile unei societăți democratice, ca de exemplu pluralismul, toleranța și spiritul de deschidere (Şahin Alpay împotriva Turciei).Cu regret, aceste principii internaționale au fost ignorate a câta oară deja de puterea autoritară de la Chișinău. Mai mult ca atât, reprezentanții majorității parlamentare și guvernării PAS nu se sfiesc să declare public despre necesitatea nimicirii totale în Republica Moldova, a presei care are o altă viziune, a presei care poate să critice și care poate se ascultă ambele părți.Condamnăm aceste atacuri repetate asupra drepturilor fundamentale și libertății de exprimare în Republica Moldova. Condamnăm minciunile, falsurile și abuzurile care sunt debitate în spațiul public și facem apel la comunitatea națională și internațională pentru o intervenție urgentă în vederea stopării abuzurilor guvernării PAS de la Chișinău, cu anularea deciziilor ilegale (din 27.12.2023 și 20.03.2024) de sistare a emisiei posturilor TV, neadmiterii persecuțiilor față de jurnaliști și posturile TV independente, revenirea la respectarea principiilor unui stat de drept, democratic și pluralist, conform angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova.


Canal 5 Moldova    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnarea petiției, accept faptul că Canal 5 Moldova va putea să vadă toate informațiile pe care le introduc în formular.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.


Îmi dau consimțământul pentru prelucrarea informațiilor pe care le furnizez în acest formular în următoarele scopuri:Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...