Susținem modificarea Deciziei nr. 41 din 26.10.2020 a INPPA Central

 

Către:

Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România

În atenția:

Domnului av. dr. Traian Briciu

Adresa:

Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

office@unbr.ro

  

Către:

Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România

În atenția:

Membrilor Comisiei

Adresa:

Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

office@unbr.ro

  

Către:

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România

În atenția

Membrilor Consiliului UNBR

Contact:

Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

office@unbr.ro

 

Către:

Directorul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților

În atenția

Domnului av. dr. Dan Oancea

Contact:

Strada Vulturilor nr. 23, sector 3, București

Telefon:

021-313-4875; 021-316-0739; 021-316-0739; 

Email:

dan.oancea@inppa.ro 

 

 

Referitor la:

Modificarea deciziei nr. 41 din 26.10.2020

Privind:

Organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A.

Sesiunea:

15 Noiembrie 2020

Data:

27.10.2020

 

 

Subsemnații, în calitate de avocați stagiari, membri a Barourilor din cadrul U.N.B.R. și totodată cursanți în anul 2 în cadrul I.N.P.P.A., formulăm prezenta:

 

PETIȚIE

 

Prin intermediul căreia vă solicităm în mod respectuos, ca în limitele competenței ce revine fiecăreia dintre dumneavoastră, potrivit legii, să procedați într-un termen cât mai scurt, la modificarea/clarificarea deciziei nr. 41 din 26.10.2020 a I.N.P.P.A., privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. - sesiunea Noiembrie 2020, după cum urmează:

 1. Cu privire la conținutul alin. (2) art. 2 din cuprinsul Deciziei nr. 41 din 26.10.2020 a I.N.P.P.A., privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A.:
 • Fie să eliminați sintagma: „Sunt considerate adnotări inclusiv trimiterile la și corelațiile cu acte sau texte normative”
 • Fie să adăugați următoarea sintagmă la finalul conținutului actual: „Sunt exceptate de la aceste dispoziții deciziile Curții Constituționale, deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea Recursurilor în interesul legii și a Hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, legislația conexă, legile de aplicare, hotărâri CEDO, corespondența cu reglementările anterioare, deciziile UNBR și ale altor organe ale profesiei”  la finalul art. 2 alin. 2 a Deciziei nr. 41 din 26.10.2020 a I.N.P.P.A., privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A.
 1. Cu privire la conținutul alin. 3 art. 2 din cuprinsul Deciziei nr. 41 din 26.10.2020 a I.N.P.P.A., privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A.
 • Să eliminați întregul alineat

 

Pentru următoarele:

CONSIDERENTE

 

 1. Având în vedere faptul că, potrivit Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 80 din 17-18 Iulie 2020, privind aprobarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, conform căruia, data examenului a fost stabilită la 15 Noiembrie 2020,
 2. Potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, anexă a Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 80 din 17-18 Iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului examenului de absolvire a Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților, care prevede la art. 8 alin. (3): Preşedintele Comisiei centrale de examen stabileşte dacă şi în ce condiţii la probele scrise poate fi consultată legislaţia de către candidaţi. Nu sunt admise texte adnotate sau comentate. Prin texte adnotate sau comentate se înțelege adnotarea sau comentarea realizată de editură sau de către candidat. Măsura se aplică unitar pentru structura centrală a I.N.P.P.A. şi structurile teritoriale ale acestuia.”
 3. Luând în considerare prevederile art. 309 alin. (1) din Statutul Profesiei de Avocat, Consiliul U.N.B.R., cu luarea în considerare a propunerilor formulate de I.N.P.P.A., stabilește data examenului, tematica, bibliografia și metodologia de examinare, care vor fi unice la nivelul U.N.B.R. Alin. (2) al aceluiași articol prevede că regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U.N.B.R. cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfășurarea examenului național de definitivare,
 4. Lecturând conținutul Deciziei I.N.P.P.A nr. 41 din 26.10.2020, potrivit căreia se prevede la art. 2. (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă. (2) Nu este admisă legislația comentată și/sau adnotată, indiferent dacă comentariile și/sau adnotările sunt tipărite sau olografe. Sunt considerate adnotări inclusiv trimiterile la și corelațiile cu acte sau texte normative.
 5. Am constatat faptul că prin decizia citată la punctul nr.2 se adaugă textului citat la punctul nr. 4, sintagma: „ sunt considerate adnotări inclusiv trimiterile la și corelațiile cu acte sau texte normative”. Suntem de părere că această adăugare reprezintă o veritabilă modificare a Regulamentului de examen care, potrivit art. 309 alin. 2 din Statutul profesiei trebuie să fie publicat cu minim 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfășurarea examenului. În speță, această modificare a regulamentului a fost efectuată cu nerespectarea termenului imperativ de 45 de zile, fapt ce este de natură a aduce prejudicii grave în randul candidatilor.
 6. Mai mult decât atât, subliniem faptul că această modificare a regulamentului a creat confuzie în rândul candidaților deoarece nu este clar dacă sunt acceptate materiale care să conțină: deciziile Curții Constituționale, deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea Recursurilor în interesul legii și a Hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, legislația conexă, legile de aplicare, corespondența cu reglementările anterioare, deciziile UNBR și ale altor organe ale profesiei. 
 7. Vă rugăm să aveți în vedere că prin excluderea mențiunilor de la punctul 5, nu ne-ar fi permis accesul la examen cu niciun cod tipărit de nicio editură din România, având în vedere că în momentul de față nu există pe piață un cod care să respecte criteriile comunicate prin Decizia 41/26.10/2020. Astfel, ne rămâne o singură variantă, aceea de a copia conținutul legilor de pe portalul www.legislatie.just.ro într-un document, iar ulterior să ștergem toate trimiterile existente, după care să printăm toate aceste documente, pe care în final să le putem folosi la examen.
 8. În speranța că vom primi o lămurire în acest sens, mulți dintre noi am contactat I.N.P.P.A. Central la numărul de telefon afișat pe site, unde ni s-a răspuns de către o persoană de sex masculin, care ne-a vorbit într-un mod lipsit total de respect, comunicându-ne să ne achiziționăm coduri care nu conțin decât legea de punere în aplicare.
 9. Suplimentar, menționăm faptul că în anii anteriori, colegii care au susținut examenul de absolvire a I.N.P.P.A. au avut acces cu coduri care conțineau aceste corelări la care am făcut referire anterior, lucru care, prin decizia criticată, nouă ni se interzice. Astfel, toate acele „corelări” constituie legislație relevantă și sunt cuprinse în tematica pentru examen.
 10. Nu în ultimul rând, această decizie emisă cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de data examenului contravine dispozițiilor art. 309 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, conform cărora Regulamentul de examen va fi publicat pe pagina web a U.N.B.R. cu minimum 45 de zile anterior datei stabilite pentru desfăşurarea examenului naţional de definitivare.” Orice interpretare contrară ar face să fie lipsit de efecte termenul de 45 de zile prevăzut de Statutul Profesiei de Avocat.
 11. Or, având în vedere faptul că până la data de 30 Septembrie 2020 (dată calculată conform termenului de 45 de zile prevăzut de Statutul Profesiei de Avocat) nu s-a adoptat o decizie în acest sens, am prezumat, cu bună-credință, că examenul de definitivare se va desfășura în condiții similare cu sesiunile din anii trecuți, în care s-a permis consultarea codurilor conținând informații precum deciziile Curții Constituționale, deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea Recursurilor în interesul legii și a Hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, legislația conexă și corespondența cu reglementările anterioare, hotărâri CEDO precum și legislația aferentă având în vedere tematica pentru fiecare disciplină, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat. Prin urmare, pregătirea examenului s-a bazat pe suportul material disponibil pe piață, neexistând niciun format de legislație care să nu conțină cel puțin unul dintre elementele precizate anterior, deși foarte mulți dintre noi am contactat I.N.P.P.A. pentru a obține lămuriri referitoare la legislația cu care ne este permis să intrăm în examen. De altfel, aceasta este și situația în momentul de față – nu există în comerț un cod care să nu conțină cel puțin unul din elementele menționate anterior.
 12. În legatură cu art. 2 alin. (2) – „Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip „post-it”).” – considerăm că această măsură nu este una justificată, dat fiind că aceste post-it-uri conțin denumirea marginală a instituțiilor prezente în legislație, aspecte care se regăsesc și în cuprinsul sau index-ul codului. Aceste post-it-uri nu fac decât să faciliteze navigarea prin legislație pentru a economisi timp, având în vedere că unele spețe se întind pe mai bine de 10 rânduri iar timpul alocat fiecărei grile este, în medie, de 3 minute și 36 de secunde (180 de minute la 50 de întrebări).
 13. Raportat la aceste prevederi, precum și la atitudinea total lipsită de respect a partea persoanei din cadrul I.N.P.P.A. Central, cu care mulți dintre noi am luat legătura telefonic din dorința de a clarifica aceste aspecte, vă solicităm să procedați în cel mai scurt timp, în limita competențelor conferite de lege, la remedierea acestei situații neplăcute pentru noi toți, în modalitățile propuse prin prezenta.

 

Sperăm ca acest dialog să fie unul constructiv și de bun augur, astfel încât să conducă la rezolvarea acestei nefericite formulări, care creează un puternic impact negativ asupra noastră, a stagiarilor de anul 2 din toată țara.

 

 

Cu considerație,

 

 1. Gîndac Cristian Călin, Baroul Cluj
 2. Ilica Petronela, Baroul București
 3. Corina Damaschin, Baroul București
 4. Ardeleanu Laura, Baroul București
 5. Ioan Bogdan-Alexandru, Baroul București
 6. Marius Barbu, Baroul București
 7. Popa Andra-Ingrid, Baroul București
 8. Dragomir Cristian, Baroul București
 9. Andreescu Andreea, Baroul București
 10. Maria Alina-Olteanu, Baroul Bucurști
 11. Stropsa Valeria, Baroul București
 12. Pandele Ariana Gabriela, Baroul București
 13. Toaca Aszalos Roxana Ioana, Baroul Cluj
 14. Raicu Catalina Ștefania, Baroul București
 15. Ferentz Simona, Baroul București
 16. Ileana Nicolescu, Baroul București
 17. Camelia Dumitru, Baroul București
 18. Filipciuc Ioana Andreea, Baroul București
 19. Mihăilă Sebastian, Baroul București
 20. Alexandru Sorici, Baroul București
 21. Anghel Nicolae Alexandru, Baroul București
 22. Andreea Amorăriței, Baroul București
 23. Ilie Ioana, Baroul București
 24. Ștefan Andrei Daniel, Baroul București
 25. Titorian Irina, Baroul București
 26. Evangeline Cruceanu, Baroul București
 27. Balogh Zsuzsa, Baroul Cluj
 28. Radu Bianca Ingrid, Baroul București
 29. Hagiu Elena Isabela, Baroul București
 30. Mureșan Alexandru, Baroul Cluj
 31. Vlad-Ionuț Popovici, Baroul București
 32. Andrei Diaconescu, Baroul București
 33. Marin-Ioana Andreea, Baroul București
 34. Iordache Andreea-Eleonora, Baroul București
 35. Georgiana Elena Pasăre, Baroul București
 36. Alina-Violeta Stoicuț, Baroul București
 37. Ciotir Andra Cristina, Baroul București
 38. Camelia Manuela Niță, Baroul București
 39. Bartus Alexandru, Baroul Cluj
 40. Andreea Covrig, Baroul București
 41. Tanțău Adela Diana, Baroul Cluj
 42. Luana Antonia Trucă, Baroul Argeș
 43. Elena Aldescu, Baroul București
 44. Alina Turcanu, Baroul București
 45. Virlan Alina, Baroul București
 46. Grandori Cosmin-Adrian, Baroul București
 47. Iacob Ioana, Baroul București
 48. Galeș Iulian, Baroul București
 49. Vaman Andreea Elena, Baroul Cluj
 50. Cezara Bragaru, Baroul București
 51. Gheorghiță Adelina Simona, Baroul București
 52. Nicolescu Victoria Miruna, Baroul București
 53. Andreea-Silvia Cotleț, Baroul București
 54. Diana Gabriela Stănculescu, Baroul București
 55. Bidică Dora Ioana, Baroul București
 56. Andreea Toncu, Baroul București
 57. Sîrbu Paul Tiberiu, BAroul București
 58. Pițigoi Cristiana Cătălina, Baroul București
 59. Bălan Bogdan Ionuț, Baroul București
 60. Ana-Raluca Zahariu, Baroul București
 61. Cătălina Florina Ionescu, Baroul București
 62. Chirciu Mădălina Georgiana, Baroul București
 63. Alis-Cătălina Bursumac, Baroul București
 64. Bogdan-Petru Buta, Baroul București
 65. Radu Ada-Elena, Baroul București
 66. Costea Andrei Ștefan, Baroul București
 67. Crețu Fabian Eduar, Baroul București
 68. Vladimir-Cristian Griga, Baroul București
 69. Andreea-Liliana Popescu, Baroul București
 70. Ioana-Cristina Pătrașcu, Baroul București
 71. Alexandru Bajdechi, Baroul București
 72. Patraș Diana, Baroul București
 73. Popescu Tiberiu, Baroul București
 74. Mihai-Emil Tecuță, Baroul București
 75. Popa Iuliana Ioana, Baroul București
 76. Lupu Liliana Cristina, Baroul București
 77. Teodorescu Ana-Maria Mihaela, Baroul București
 78. Angelo Ioniță, Baroul București
 79. Catana Monica Mădălina, Baroul București
 80. Duca Cristina Mădălina, Baroul Sălaj
 81. Iliescu Maria Magdalena, Baroul București
 82. Coderie Ioana Miruna, Baroul București
 83. Alecu Alexandra Gabriela, Baroul București
 84. Bogdan Emil Sebastian, Baroul București
 85. Săsărman Lucia-Augusta, Baroul București
 86. Năstase Mihaela Livia, Baroul București
 87. Chiș Bianca Florina, Baroul Sălaj
 88. Miruna-Alexandra Mustață, Baroul București
 89. Matolczki Laszlo, Baroul Cluj
 90. Neagu Mona-Lisa, Baroul București
 91. Partene Petrus, Baroul București
 92. Filimon Ionela, Baroul București
 93. Brăileanu Ana, Baroul București
 94. Nica (Nițu) Daiana Gabriela, Baroul Dâmbovița
 95. Păcuraru Elena Marina, Baroul București
 96. Porumbiță-Frone Ioana-Teodora, Baroul București
 97. Grecu Georgiana-Dana, Baroul București
 98. Darvas Kiraly Beata, Baroul Cluj
 99. Sfetcu Grigore Ionuț, Baroul București
 100. Naida Loredana, Baroul Suceava
 101. Stoica Adriana Georgiana, Baroul București
 102. Majoran Tamas, Baroul Cluj
 103. Donca Claudia Manuela, Baroul Cluj
 104. Jurca Larisa Camelia, Baroul București
 105. Dana Florența Curculescu, Baroul București
 106. Horia-Gabriel Rădulescu, Baroul București
 107. Mîrza Elena-Diana, Baroul București
 108. Anton Ana-Maria, Baroul Tulcea
 109. Manea Elena, Baroul București
 110. Cristian-Răzvan Cercel, Baroul București
 111. Vințanu Victor-Ion, Baroul București
 112. Păduraru Alexandra-Corina, Baroul București
 113. Tudor Cristina, Baroul București
 114. Lazăr Dumitru, Baroul București
 115. Tudorean Magdalena Gabriela, Baroul Cluj
 116. Andreea Gurica, Baroul București
 117. Mădălina Păcală, Baroul București
 118. Tudor Mihaela Andreea, Baroul București
 119. Szasz Ambra Diana, Baroul Cluj
 120. Nenu Dalida Maria, Baroul Cluj
 121. Andreea Bădiceanu, Baroul București
 122. Serena-Elena Ancuța, Baroul București
 123. Pop Carmen Paula, Baroul Cluj
 124. Costea Georgiana Paula, Baroul Cluj
 125. Folodi Dorin Mihai, Baroul Cluj
 126. Marian Corina, Baroul Brașov
 127. Mirela-Alina Velea, Baroul București
 128. Pruteanu-Alexandru Franz, Baroul București
 129. Catrina-Delia Ionela, Baroul București
 130. Gavril Diana-Alexandra, Baroul București
 131. Rusu Iuliana, Baroul București
 132. Silvia Dumitrache-Babalâc, Baroul București
 133. Pascu Andrada, Baroul București
 134. German Rodica, Baroul Hunedoara
 135. Șerban Ana Maria, Baroul București
 136. Popa Radu Alexandru, Baroul București
 137. Ciubotaru Diana, Baroul București
 138. Mariuța Andrada, Baroul Timiș
 139. Weiss Walter, Baroul Sibiu
 140. Brebeanu Andrei, Baroul București

 

* Având în vedere faptul că demersurile pentru elaborarea prezentei petiții s-au întreprins pe grupul INPPA de pe rețeaua de socializare Facebook unde nu au avut acces toți colegii, petiția on-line va cuprinde mai multe semnături decât persoanele menționate anterior, diferența reprezentând numărul colegilor care nu au avut acces la grupul INPPA.


Gîndac Cristian Călin    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnare, autorizez pe Gîndac Cristian Călin să-mi predea semnătura către persoanele care au autoritatea necesară.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...