STOP importului ilegal de DEȘEURI!

Importurile ilegale de deșeuri proliferează și au, incontestabil, efecte negative majore asupra mediului, sănătății publice și activităților economice.

Fenomenul nu se manifestă numai în România, ci și în celelalte țări europene și a devenit una dintre prioritățile UE în combaterea criminalității organizate, instituții importante colaborând, deja, în acest scop: IMPEL, UNODC, Europol și Convenția de la Basel pentru combaterea activităților ilegale de gestionare a deșeurilor și a transporturilor ilegale de deșeuri fiind unele dintre acestea.

De altfel, Uniunea Europeană este în proces revizuire a regulilor Uniunii privind transporturile de deșeuri în UE și către țări terțe și de revizuire a regulilor Uniunii privind protecția mediului prin întărirea legislației penale. Sunt convins că legislația va deveni astfel mai puternică.

Din păcate, însă, România a devenit, mai ales în ultimul timp, un adevărat magnet pentru acest tip de infractori, ceea ce îi atrage fiind câștigul financiar cert: dacă, în țările vest-europene, neutralizarea unei tone de deșeuri ajunge până la 500 de euro, la noi, într-un depozit conform, costă între 20 și 50 de euro, însă, din păcate, de multe ori ajung aruncate pe spații virane, neautorizate.

Soluția majorării de 10 ori a acestor tarife nu este una viabilă, având în vedere constrângerile financiare.

Deși România a adoptat Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD) și autoritățile locale și județene au implementat proiecte europene prin care s-a dorit creșterea capacității de colectare, sortare și reciclare a deșeurilor municipale, România nu reușește să facă față nici măcar propriilor deșeuri, deci, cu atât mai puțin celor ”importate” ilegal sub denumirea de materiale reciclabile sau produse second-hand.

Dreptul la un mediu sănătos este consacrat, chiar de Constituția României, care, la Art. 35 și Art. 135, prevede că statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător echilibrat ecologic și curat și că atât persoanele fizice, cât și cele juridice au obligația de a proteja mediul înconjurător.

În consecință, pentru protejarea sănătății oamenilor și mediului, avem datoria constituțională de a oferi Gărzii Naționale de Mediu și organelor de cercetare penală pârghii suplimentare de acțiune, prin descurajarea importului mascat de deșeuri municipale.

România are suficiente pet-uri, sticle, doze de aluminiu și deșeuri din hârtie pe care să și le gestioneze corect și să le reintroducă în circuitul economic și, în contextul situației de criză cu care ne confruntăm în ceea ce privește asigurarea spațiilor de depozitare a deșeurilor municipale proprii, orice ”surplus” devine extrem de periculos!

La nivelul UE, transportul deșeurilor este împărțit în două categorii: deșeuri ”verzi”, care circulă liber ca o marfă (și nu se notifică) și cele periculoase, care se notifică la Agenția Națională pentru Protecția Mediului.

Dacă pentru cele din urmă avem o procedură clară de urmărire pe tot traseul, cele din prima categorie , care se supun principiului liberei circulații a mărfurilor potrivit Regulamentului UE 1013/2006, nu se verifică decât prin sondaj, neștiindu-se exact ce traseu parcurg și nici ce destinație au.

Astfel, România este invadată, zilnic, de așa-zise materiale electrice și electronice reciclabile sau îmbrăcăminte second-hand, al căror grad de reciclare, deseori, nu atinge nici 20%, fiind vorba, de fapt, despre importuri de deșeuri municipale.

Prin modificarea legii propunem instituirea aplicării și pentru deșeurile verzi, pentru o perioadă limitată, de 5 ani, a proceduri aplicabile deșeurilor periculoase.

Totodată, propunem sancționarea drastică a importatorilor care nu asigură condiții de depozitare corespunzătoare, falsifică documente sau aduc în țară deșeuri cu randament de reciclare foarte mic, taxa suplimentară de ecologizare propusă fiind de 1.000% pentru fiecare kilogram de deșeu depozitat în vederea eliminării, care depășește 20% din cantitatea totală importată.

Trasabilitatea materialelor reciclabile va fi urmărită cu strictețe de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu și fiecare importator va trebui să își desemneze o persoană care să urmărească transportul de la graniță și până la reciclator.

Penalitățile constatate se vor vira de către importatori la Administrația Fondului pentru Mediu și vor avea ca destinație finanțarea programelor de mediu anuale și multianuale.

Având in vedere motivele expuse, concluzionăm că există premisele necesare adoptării acestei inițiative legislative.

Susțineți inițiativa legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor! 

Detalii privind proiectul de lege:

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=19432

 

Asociația de Investiții și Dezvoltare a României susține proiectul de lege propus în vederea stopării importului ilegal de deșeuri.

 


Asociația de Investiții și Dezvoltare a României    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Asociația de Investiții și Dezvoltare a României să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...