STOP desființării CJRAE/CMBRAE!

Vă adresăm public, rugămintea de a nu determina prin deciziile care urmează a fi luate prin proiectul LEGII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVESITAR, disoluția unei instituții (CJRAE/CMBRAE) care s-a format și s-a consolidat ca o comunitate profesională care acționează unitar și concertat, prin folosirea experiențelor profesionale individuale și comune, pentru binele elevului și pentru mai buna lui adaptare la școală și la viață.

 

Serviciile psihopedagogice care au în centru dezvoltarea personală a copiilor și a tinerilor impun strategii de acțiune specifice, bazate pe o continuă specializare și perfecționare individuală și personală, prin intervizare și colaborare profesională care se realizează prin activități comune în cadrul CJRAE/CMBRAE, dar și prin evaluare profesională unitară care conferă posibilitatea îmbunătățirii continue a activității.  

CJRAE/CMBRAE sunt unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei și coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (IȘJ/ISMB), care organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, serviciile de asistenţă psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele judeţene şi prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică/psihologică, cât și serviciile de terapie a tulburărilor de limbaj prin cabinetele logopedice din unitățile de învățământ preuniversitar.

Suntem o rețea de profesioniști  (4000) interesați de dezvoltarea profesională și foarte mulți dintre noi am investit resurse financiare proprii pentru perfecționare, din dorința de a răspunde cât mai bine nevoilor beneficiarilor noștri (preșcolari/elevi/tineri, părinți și cadre didactice) și de a furniza servicii de consiliere și asistență psihopedagogică, terapie a tulburărilor de limbaj și de comunicare pentru aceștia.

Profesioniștii din aceste centre și cabinete  îndeplinesc condițiile necesare pentru ocuparea posturilor, având diplome de licență obținute în urma unor programe de studii de lungă durată sau în sistem Bologna, cu specializare în psihologie, psihopedagogie specială, sociologie, psihosociologie, pedagogie/științele educației, asistență socială și care au urmat deja  unul sau mai multe programe masterale sau cursuri postuniversitare în concordanță cu Centralizatorul privind disciplinele din învățământul preuniversitar.

 

 

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez CJRAE Arad să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAUPublicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...