Stop construcțiilor de blocuri între case, în apropierea monumentelor istorice si distrugerea arhitecturii orasului

Către,
Guvernul României,
Parlamentul României,
Ministerul Culturii,
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației,
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Inspectoratul de Stat în Construcții


Cetățenii Municipiului Rădăuți solicită oprirea efectuării unor construcții pe
strada Alexandru cel Bun, care încalcă prevederile art. 59 din Legea 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice
“Până la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric potrivit art.
9 se consideră zonă de protecție suprafața delimitată cu o rază de 100 m în
localități urbane, 200 m în localități rurale și 500 m în afara localităților,
măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul monumentului istoric”
după cum urmează:


1. Centru de relaxare și funcțiuni complementare pentru agrement
(magazine mici specializate, zonă de food court, spații de joacă, cinema,
bowling, biliard, jocuri, ceainărie, cafea) tip P+2E;


2. Complex rezidențial P+4E, cu spații comerciale, care se solicită a fi
construit pe Aleea Alexandru cel Bun, care are menirea de a asigura
accesul pietonal în Parcul Bogdana.


Considerăm că aceste construcții nu respectă legislația în vigoare cu privire
la distanța care trebuie respectată față de monumentele istorice, respectiv
Mânăstirea Bogdana, Administrația Eparhială Protopopiatul Rădăuți,
Monumentul Eroilor.


Precizăm că în luna mai 2021 au fost finalizate lucrările privind restaurarea,
conservarea patrimoniului cultural la Mânăstirea Bogdana, cod SMIS
116504, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 5-îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, prioritatea de investiții 5.1-
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural
și cultural.


Aceste construcții urmează a se face în vecinătatea unui parc (Parcul
Bogdana) și a două grădinițe cu program prelungit. Considerăm că nu este
oportun ca pentru funcționarea celor două obiective să se permită
circulația autovehiculelor prin interiorul parcului, în proximitatea locurilor
de joacă pentru copii.


Totodată, cetățenii Municipiului Rădăuți solicită verificarea corectitudinii
elaborării Planului Urbanistic General al Municipiului Rădăuți, jud. Suceava.
Menționăm că la elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale nu s-a respectat
legislația în vigoare cu privire la consultarea locuitorilor municipiului.
Cetățenii orașului s-au văzut puși în situația în care pe terenurile aflate în
proprietate, pe care sunt construite case unifamiliale P+1, sunt integrate în
PUG ca zona construibilă P+4+M. Astfel s-a ajuns în situația în care pe străzi
unde sunt construite exclusiv case să apară blocuri de cel puțin 4 etaje care
contravin arhitecturii zonale și crează disconfort locuitorilor din vecinătate.

Rădăuți.jpeg

harta_3.jpeganunț5.jpeg


Cetațenii orașului Rădăuți    Contactați autorul petiției

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Cetațenii orașului Rădăuți să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.

Nu vom face adresa dvs. de e-mail publică pe internet.Publicitate plătită

Vom expune reclama pentru această petiție în atenția unui număr de 3000 de persoane.

Aflați mai multe informații...