STOP anarhiei judecătorești împotriva lui Alexandr Stoianoglo!

Noi, Cetățeni ai Republicii Moldova

Мы, граждане Республики Молдова

CONSIDERÂND că la data de 5 octombrie 2021, procurorul Victor Furtună și-a depășit atribuțiile atunci când, fără acordul explicit al Consiliului Superior al Procurorilor a emis ordonanța cu privire la intentarea urmăririi penale în privința Procurorului General, după care ilegal a efectuat reținerea acestuia.

УЧИТЫВАЯ, что 5 октября 2021 года прокурор Виктор Фуртунэ превысил свои полномочия, когда без прямого согласия Высшего совета прокуроров издал постановление о возбуждении уголовного дела против Генерального прокурора, после чего незаконно задержал его.

CONSTATÂND o încălcare a procedurilor prevazute de Codul de Procedura Penala, art. 262(5), art.270(7), precum Art.171 p.4 din Codul Administrativ, decizia privind examinarea sesizării cu privire la infracțiunile care ar fi fost comise de către procurorul general este suspendată. Respectiv, atât pornirea cauzei penale, cât și împuternicirea pentru urmărirea acesteia de către procurorul Furtună, la fel sunt stopate.

Признавая нарушение процедур, предусмотренных УПК, ст.262(5), ст.270(7), а также ст.171 ч.4 КоАП, решение о рассмотрении направления относительно правонарушений, предположительно совершенных генеральным прокурором, приостанавливается. Соответственно, прекращено и возбуждение уголовного дела, и выдача доверенности на его ведение прокурором Фуртунэ.

CONSIDERĂM suspendarea din funcție și reținerea procurorului general Alexandr Stoianoglo ilegală.

СЧИТАЕМ отстранение от должности и содержание под стражей Генерального прокурора Александра Стояногло незаконным.

CEREM
- ELIBERAREA IMEDIATĂ A LUI AL. STOIANOGLO ȘI RESTABILIREA LUI DEPLINĂ ÎN DREPTURI

ПРОСИМ
- НЕМЕДЛЕННО ОСВОБОДИТЬ АЛ. СТОЯНОГЛО И ПОЛНОСТЬЮ ВОССТАНОВИТЬ ЕГО В ДОЛЖНОСТИ

Semnează această petiție

Prin semnătura mea, autorizez Moldovenii să predea informațiile pe care le furnizez în acest formular celor care au autoritate în ceea ce privește această chestiune.


SAU

Veți primi un e-mail cu un link pentru a vă confirma semnătura. Pentru a vă asigura că primiți mesajele noastre email, vă rugăm să includeți info@petitieonline.com în lista de adrese sau lista expeditorilor agreați.

Vă rugăm să rețineți că nu puteți confirma semnătura dvs. răspunzând la acest mesaj.
Publicitate plătită

Vom aduce această petiție la cunoștința a 3000 persoane.

Aflați mai multe informații...